Az új szövetség az én véremben

 

Éveken keresztül meg voltam győződve arról, hogy van valami az Úr asztalával kapcsolatban, amit nem 
értek. 
Csendben hallgatták a tanítványok Jézust, amikor Ő elrendelte ezt mondva: „Mert ez az én vérem, a 
szövetség vére – mely a vétkek megbocsátása végett –, sokakért ömlik ki.” Majd azt mondta nekik, hogy 
egyék a pászkát, mely az Ő teste, és igyák a bort, melyről kijelentette, hogy az Ő vére. Feltűnt nekem, hogy 
ez alkalommal nem kérdeztek semmit a tanítványok. Ez arra engedett következtetni, hogy megértették, mire 
gondolt. 
En azonban nem értettem, és ez igencsak zavart. 
Hosszú időn keresztül egyre csak azt kérdeztem, mi lehet az alapelve ennek a furcsa rendelkezésnek. 
Jézus ezen szavai még tovább fokozták zavaromat: „Bizony, bizony azt mondom nektek: Ha nem eszitek az 
ember Fiának húsát, és nem isszátok a vérét, akkor nincsen bennetek az élet.” 
Mit akart Ő ezzel mondani? 
Majd kezembe került Dr. H. Clay Trumbullnak, a Sunday School Times volt kiadójának egy könyve, 
amelyben a szerző rámutat arra, hogy a primitív népek már időtlen idők óta gyakorolják a vérszövetséget. 
Bebizonyította, hogy az összes primitív vallásnak a vérszövetség volt az alapja. A világ minden részéről 
származó adatokkal bizonyította, hogy mind a mai napig Afrikában, Indiában, Kínában, Borneóban és a 
tengerek szigetvilágában az emberek az Úr asztalához nagyon hasonló vérszövetséget kötnek. 
Ez eltorzult ugyan, de még így is magán hordozza annak a jelét, hogy eredetileg Istentől származik. 
Stanley Afrika felfedezéséről szóló könyveiben elmondja, hogy több mint ötvenszer vágta meg a szövetséget 
különböző törzsekkel. 
Livingstone is felhívja erre a figyelmet, csakúgy, mint más Afrika-kutatók és misszionáriusok. 
Talán segít a megértésben, ha megvizsgáljuk a szövetség-nek fordított héber szót. E szó jelentése: vágni. 
Olyan vágásra utal, aminek következtében vér folyik. 
Gyakorlatilag mindenütt, ahol ezt a szót használja a Biblia, jelentése: megvágni a szövetséget. 
Úgy találjuk, hogy Ábrahám is megvágta a szövetséget néhány szomszédjával, még mielőtt szövetségre 
lépett volna Jahve-vel.