Az Új szövetség

 

Az új szövetség 
Most már megvan a hátterünk. 
Elértünk az Újszövetséghez, és látjuk, amint Jézus és a tanítványok összejönnek azon az estén a 
keresztrefeszítés előtt. 
Jézus azt mondta: „Vágyva vágytam rá, hogy ezt a páskát (páska bárányt) megegyem veletek, mielőtt 
szenvedek” Miután megáldotta és megtörte a páskát, így szólt: „Ez a testem, melyet értetek adok (értetek 
lesz megtörve).” Majd vette a pohár bort, és azt mondta: „Mert ez az én vérem, a szövetség vére – mely a 
vétkek megbocsátása végett –, sokakért ömlik ki.” 
A régi vérszövetség volt az az alap, amire az Újszövetség felépült. 
Most már tudjuk, hogy amikor Jézus azt mondta: „ez az én vérem, az új szövetség vére” – a tanítványok 
megértették, hogy mire gondolt. Tudták, hogy amikor aznap este abban a felső szobában megvágták a 
szövetséget Jézussal, beléptek a legerősebb, a legszentebb szövetségbe, amit az emberi szív csak ismerhet. 
Jézus a kezes 
Jézus hozott nekünk egy új szövetséget, miután félretette és betöltötte a régit. (Zsid. 10,9) 
Az Ószövetség betöltésével mindaz, ami hozzá kapcsolódott, félre lett téve. Ahogy az ó szövetség a 
körülmetéléssel, az új szövetség az újjászületéssel van megpecsételve. 
Az Ószövetségnek megvolt a lévita papsága. Az Újszövetségnek Jézus a Főpapja, és mi vagyunk a királyi és 
szent papsága. (1. Pét. 2,1-10) 14
Az első papságnak megvolt a temploma, amelyben Isten lakott a szentek szentjében, ahol a szövetség ládája 
is volt. (2 Móz. 40) 
Az új szövetség alatt a mi testünk Isten temploma, és a Szellem mibennünk lakozik. 
Az Ószövetség kezese Jahve volt. 
Zsidó 7,22 „Annyiban jobb szövetségnek lett kezesévé Jézus.” 
Ő az új szövetség hatalmas közbenjárója. 
Jézus a kezese az Újszövetség minden egyes mondatának. 
„Ebből következik, hogy képes mindenestül megmenteni (üdvözíteni)azokat, akik őrajta keresztül mennek 
Istenhez, mivel mindenkor él, hogy értük mindenkor közbenjárhasson.” (Zsid. 7,25) 
Isten esküvel kötelezte magát az Ószövetséghez. Ő volt a kezese az Ószövetségnek. Ő mondta: „Önmagamra 
esküszöm.” 
Éppúgy, ahogy Isten állt az Ószövetség mögött és Ő volt annak a kezese, Jézus is kezese minden egyes 
szónak az Újszövetségben. 
Milyen erős hitet is kellene felépítenünk ezen az alapon! Jézus és e szövetség mögött ott áll a menny minden 
erőforrása, hogy támogassa azt.