Azonnal engedelmeskedj a szellemed hangjának

 

Az emberi szellemnek van hangja. Ezt a hangot lelkiismeretnek hívjuk. Nevezzük még belső megérzésnek, belső hangnak vagy vezetésnek. Minden ember szellemének, legyen az illető újjászületett vagy sem, van egy hangja. Az emberi szellem egy belső, rejtett ember. Rejtve van a fizikai érzékek elől, nem láthatjuk a fizikai szemünkkel és nem érinthetjük meg a fizikai kezünkkel. Ő az, aki új teremtés lett a Krisztusban. Amikor egy ember újjászületik, a szelleme születik újjá.

Ahogy megadod azt a kiváltságot az újjáteremtett szellemednek, hogy Isten Igéjén elmélkedjen, az válik számára az információ forrásává. A szellemed erős lesz, és a lelkiismereted hangja megbízható vezetővé válik, hiszen: Az embernek szelleme az Úrtól való szövétnek. Újjáteremtett szellemedben Isten élete és természetet van.

 

A Szent Szellem a szellemedben lakik: Nagyobb Ő, aki bennetek van, mint az, aki e világban van. (1 János 4:4) Istennek a szellemeden keresztül kel kommunikálnia veled, mert Ő ott lakik.

Isten a szellemedet használja, hogy megvilágosítson és vezessen téged. Ahogy a szellemed Isten Igéjével táplálkozik, fokozatosan biztos vezetővé válik. Az Igében fejlődik.

 

Azzal tévesztjük el, hogy nem mindig a szellemi dolgokra tekintünk. Helyette Istent próbáljuk rávenni, hogy az érzéki, fizikai birodalomba jöjjön át. Gyapjút teszünk ki, és azt mondjuk Istenek: „Tedd ezt, vagy azt, ha azt akarod, hogy én így vagy úgy cselekedjem.”

Gedeon tett ki gyapjút, de emlékeztetlek, benne nem lakott Isten Szelleme. Az ó szövetségben a Szent Szellem „leszállt” bizonyos emberekre, hogy szolgáljanak. Gedeont ma világi embernek hívnánk. Nem rendelkezett a Szent Szellem kenetével. Istenek az érzékein keresztül kellett vele foglalkoznia. Ő ezt ma is megteheti veled, de ha erre kényszerül, az ezért van, mert szellemileg süket vagy.

Az új szövetségben Jézus azt mondta: És én kérem az Atyát, és más Vigasztalót ád néktek, hogy veletek maradjon mindörökké. (János 14:16.) Gedeon nem ismerte a Szent Szellemet, de te ismered Őt.

Isten az emberekkel a saját szellemükön keresztül foglalkozik, a Szent Szellem által. És Jézus azt mondta: Mikor eljön Ő, az igazságnak Szelleme, elvezet majd titeket minden igazságra. (János 16:13)

A sátán az érzékek birodalmának istene. És az emberek sokszor próbálják Istent rávenni arra, hogy az érzékek birodalmában mozduljon.

Egy üzletember mesélte nekem, hogy sokezer dollárt vesztett el egy olyan üzlet miatt, amivel kapcsolatban gyapjút tett ki, és az azt mutatta, hogy fogjon bele az üzletbe.

Miután hallott engem erről tanítani, elmesélte az esetet, és elmondta, mennyire össze volt zavarodva, nem tudta, hol tévesztette el Isten akaratát. De most visszaemlékezett rá, hogy egy belső hang végig azt mondta neki, hogy ne menjen bele!

Tanulj meg a szellemed hangjának engedelmeskedni. Ez nem megy egyik napról a másikra. A szellemünket éppúgy lehet tanítani, mint az elménket, éppúgy fel lehet építeni és erősíteni, mint a testünket. De ahogy az iskolában sem úgy történt, hogy egy hét alatt elvégezted az első osztályt, és a következő héten már végzős voltál, ugyanúgy a szellemedet sem tudod egyik napról a másikra kiképezni.

Ahogy az Ige világosságában jársz és gyakorlod a négy szabályt, amit ebben a fejezetben olvastál, végül elérsz arra a helyre, ahol tudni fogod a szellemedben, hogy mit tegyél, még az életed legkisebb dolgaiban is. Vezetést kapsz, és mindig azonnal tudni fogod, hogy „igen” vagy „nem”.

 

Az embernek szelleme az Úrtól való szövétnek, megvizsgálja a szívének minden rejtekét.