Biztonság

 

Feljutottunk „A testvérek egysége” szintjére. Itt már egyetlen ellenséges nyíl sem tudott 
bennünket elérni. Táborunkból sokan úgy döntöttek, hogy ennél magasabbra már nem 
jönnek. Megértettem őket, mert minden, következő szinten egyre nehezebb volt megvetni 
a lábunkat. Én azonban annál erősebbnek és gyakorlottabbnak éreztem magam a harcban, 
minél feljebb jutottam, ezért tovább kapaszkodtam. 
Hamarosan elég gyakorlatra tettem szert ahhoz, hogy úgy találjam el a démonokat, hogy 
a keresztényekben ne okozzak kárt. Úgy gondoltam, ha feljebb jutok, akkor majd elég 
messze tudok lőni, hogy eltaláljam a gonosz horda főbb vezetőit, akik a seregeik mögött 
maradtak. Sajnáltam, hogy oly sokan megálltak az alsóbb szinteken, ahol biztonságban 
voltak ugyan, de nem tudták eltalálni az ellenséget. Ugyanakkor a fölfelé haladó 
harcosok ereje növekedett, jellemük érettebb lett, s így félelmetes bajnokokká váltak. 
Mindegyikük sok százat tudott elpusztítani az ellenség soraiból. 
Az egyes szinteken az Igazság elszórt nyilai hevertek, melyeket azok a harcosok hagytak 
hátra, akik onnan estek le. (Sokan estek le minden szintről.) Minden nyíl az illető szint 
nevét viselte. Néhányan vonakodtak fölszedni ezeket a nyilakat, de tudtam, hogy minden 
nyílra szükségünk van, ha le akarjuk győzni az alattunk hömpölygő hatalmas hordát. 
Fölvettem egyet, és kilőttem. Oly könnyen eltalált egy, démont, hogy mások is kezdték 
föl szedni és kilőni a nyilakat. Így az ellenség jó néhány hadosztályát sikerült 
megtizedelni. Ezzel viszont az egész gonosz hadsereg figyelmét sikerült magunkra 
vonnunk. Egy darabig úgy tűnt, minél többet pusztítunk el közülük, annál jobban 
támadnak bennünket. Úgy látszott, soha nem lesz vége, mégis felvillanyozott ez a 
küzdelem. 
Mivel ezeken a magasabb szinteken az ellenség nyilai már nem tudtak elérni bennünket, 
a keselyűk rajokban repültek fölénk, 
egymásra is lövöldöztek. Ez persze nagyon biztató lett volna, de tudtam, hogy a 
fogolytáborban lévő keresztények szenvednek a legtöbbet, akiket az ellenség 
megtévesztett. A világ szemében mindez úgy tűnt, mintha érthetetlen módon maga a 
kereszténység omlott volna össze. 
Néhányan azok közül, akik a kardjukat nem használták horgonyként, sok keselyűt 
levágtak, ugyanakkor viszont könnyen leestek a sziklaperemről, ahol álltak. Páran közülük 
valamelyik alacsonyabb szinten értek földet, de voltak, akik egészen a hegy aljáig 
zuhantak, ahol a keselyűk szedték fel és szállították el őket. Minden szabad percemet 
azzal töltöttem, hogy próbáltam még mélyebbre szúrni kardomat a sziklaperembe, és még 
nagyobb biztonsággal odakötözni magam a kardomhoz. Minden alkalommal, amikor ezt 
tettem, Bölcsesség megállt mellettem, ezért tudtam, hogy nagyon fontos, amit teszek.