C.H. Spurgeon: Felfelé, a menny felé! Közelebb Istenhez!

mountain valley CHS

„Magas hegyre menj fel!” Ézsaiás 40:9 

Minden hívő kellene, hogy folyamatosan szomjúhozzon Isten után, az élő Isten után; hogy vágyakozzon arra, hogy megmássza az Úr hegyét, és meglássa Őt szemtől-szembe. Nem lenne szabad elégedetten pihengetnünk a völgy ködös homályában, amikor pedig a Tábor-hegy csúcsa vár reánk! Szomjazik a lelkem arra, hogy jó mélyen merítsek abból a pohárból, amelyet azoknak tartanak fenn, akik elérik a hegy csúcsát, és akik arcukat a mennyben fürdetik. Milyen tiszta a hegyek harmata; milyen üdítő a hegyi levegő; milyen csodálatos utazásban részesülnek azok, akik ott fent, a magasban lakoznak, akiknek ablakai az Új Jeruzsálem felé tekintenek!

Istennek azonban sok szentje megelégszik azzal, hogy pusztán csak úgy éljenek, mint a szénbányák dolgozói, akik nem látják a napot. Port esznek, mint a kígyó, amikor pedig az angyalok mennyei kenyerét is ízlelhetnék. Elégedettek azzal, hogy a bányamunkások öltözetét hordják, amikor pedig királyok palástját ölthetnék magukra. Könnyek áztatják arcukat, amikor pedig mennyei olajjal kenhetnék be azt. Bizonyos vagyok abban, hogy igen sok hívő emészti magát sóvárogva földalatti börtönökben, amikor pedig járhatnának a palota tetején, szemlélve a jó földet és a Libanont.

Emelkedj hát ki, ó, te hívő, alantas állapotodból! Vesd el magadtól a lustaságodat, hidegségedet, vagy bármit, ami belezavar a tiszta és szűzies szeretetedbe Krisztus iránt – aki pedig a te lelked igazi Társa! Őt tedd a forrásoddá, az életed középpontjává, és lelked mindenféle gyönyörűségének tágas terévé! Ugyan mi igézett meg téged azon oktalanságra, hogy a gödörben maradj, amikor pedig trónra is ülhetnél? Ne élj hát többé a fogság alföldjein, most, hogy már a hegyvidéki szabadságot adományozták neked! Ne pihengess elégedetten a törpényi méretű kis teljesítményeiddel! Törekedj egy magasabb, nemesebb, teljesebb életre! Felfelé, a menny felé! Közelebb Istenhez!

Forrás/Source: https://www.gracegems.org/2/aspire_to_a_higher.htm Igére nézek