Cippóra bölcsessége

 

Hirtelen egy hegyen találtam magam, ahonnan az egész hadseregre (mind a három seregre) 
ráláttam.
Észrevettem, hogy előttük a síkság száraz és poros volt, de amint az első sereg tizenkét 
hadosztálya áthaladt, a föld kizöldült, tiszta vizű patakok öntözték, és fák sarjadtak, amelyek 
árnyékot adtak és gyümölcsöt teremtek. Ez a sereg helyreállította a Földet. Elgondolkoztam, 
hogy mennyire más ez, mint amikor egy földi hadsereg halad át valahol. Azok dúlnak és 
fosztogatnak, s pusztaság marad utánuk.
Azután a második sereg is átvonult ugyanazon a tájon. Hidakat és házakat építettek, de a vidék 
korántsem maradt meg az előbbi virágzó állapotában, utánuk még a fű sem volt olyan szép 
zöld, a patakok felkavarodtak, a gyümölcsök nagy részét pedig magukkal vitték.
Ezután láttam, mi történt, amikor a harmadik sereg is áthaladt ugyanazon a területen. A fű 
teljesen eltűnt, vagy annyira letaposták, hogy már alig látszott. Néhány fa maradt csak utánuk, 
de teljesen kopáran. A patakokat bemocskolták. A hidakat lerombolták. Az épületek romokban 
álltak. A harmadik sereg mindent lerontott, amit az első kettő épített és helyreállított. Ahogy 
néztem őket, éreztem, amint elönt a harag.
Ereztem, amint Bölcsesség megáll mellettem. Sokáig semmit sem szólt, de éreztem, hogy Ő is 
haragszik.
- Az önzés pusztít- mondta végül. - Azért jöttem, hogy életet adjak, és azt bőkezűen osszam szét. 
Még akkor is, amikor hadseregem már eljut az érettségre, sokan lesznek, akik Rám 
hivatkoznak - de valójában nem ismernek Engem, és nem az Én utaimon járnak. Ezek követik 
majd azokat, akik Engem követnek, és elpusztítják az Engem követők gyümölcseit Ezek miatt 
nem tudja a világ, hogy népemet áldásnak, vagy átoknak tekintse.
Ahogy Bölcsesség ezeket mondta, emésztő forróság áradt Belőle, amely egyre erősödött. Egy 
idő múlva annyira fájdalmas lett, hogy már alig tudtam figyelni szavaira. Mégis tudtam, hogy 
azt érzem, amit ő érez, és ez is fontos része annak, amit át akar adni nekem. Ebben a fáj-
dalomban a Föld pusztulása miatti szomorúság és a sereg önzése miatti harag keveredett. 
Mindkét érzés olyan erős volt, hogy szinte belém égett.
Az Úr haragja egyre erősödött, már attól féltem, az egész hadsereget elpusztítja. Ekkor 
eszembe jutott, ahogy az Úr Mózes elé állt, amikor Mózes az Úrnak engedelmeskedve, úton 
volt Egyiptomba. Mózest ekkor Isten meg akarta ölni, amit a felesége, Cippóra azzal 
akadályozott meg, hogy körülmetélte a fiukat. Mostanáig sosem értettem ezt a történetet. Mivel 
a körülmetélés a testi természet eltávolítását jelenti, ez az eset profetikus előképe volt Éli főpap 
bűnének, aki átkot vont saját fejére, és Izrael vereségét okozta, mivel nem fegyelmezte meg 
fiait.
- Uram, támassz olyan embereket, akikben Cippóra bölcsessége van! - kiáltottam.
Továbbra is éreztem haragjának hevét, és egyre nőtt bennem az elszántság, hogy odamenjek az 
egész hadsereg vezetőihez, és elmondjam nekik Cippóra történetét, és hogy az ÚR seregében 
mindenkinek körül kell metélnie a szívét. A testies természetet le kell vetkőzniük! Tudtam, ha 
tovább menetelnek anélkül, hogy ezt megtennék, az ÚR maga pusztítja el az egész hadsereget, 
ahogy majdnem megölte Mózest is az Egyiptomba vezető úton.
Hirtelen az ítélet Termében találtam magam az ítélőszék előtt. Az ÚR még mindig Bölcsesség képében 
jelent meg, de még sohasem,láttam ennyire félelmetesnek, és szavai súlyosabbak voltak, mint valaha.
- Szívedben már sokszor láttad ezt a hadsereget. Éppen most küldöm el a vezetőket, akik irányítani 
fogják. Sokukhoz el foglak küldeni. Mit mondasz nekik?
- Uram, ez hatalmas hadsereg, de még mindig szomorú vagyok a harmadik sereg miatt; Nem értem, 
miért engeded, hogy úgy viselkedjenek, mintha a Te seregeidhez tartoznának? Azt tanácsolnám nekik, 
hogy mielőtt tovább mennének, az első két sereg forduljon vissza, és kergesse szét a harmadikat, hiszen 
azokat a legnagyobb jóindulattal is csak csőcseléknek lehet nevezni.
- Amit ma láttál, az mind a jövőben történik majd. Éppen azok a szolgáim fogják toborozni ezt a 
sereget, akiket hamarosan szolgálatba állítok. Ők képezik ki az újoncokat, hogy,olyanná legyenek, 
amilyennek láttad őket. Jelenleg majdnem az egész hadseregem olyan, mint amilyet utoljára láttál. 
Hogyan engedhetném, hogy elkergessék őket?
Ez nagyon megdöbbentett, bár el kellett ismernem, hogy az Úr népe között eddig még olyan rendet se 
láttam, mint  a második seregben.
- Uram, tudom, hogy imént a harmadik sereg iránti haragodat éreztem. Ha most majdnem az egész 
hadsereged ebben az állapotban van, akkor már azért is hálás vagyok, hogy még nem pusztítottál el 
mindnyájunkat. Amikor a harmadik sereget figyeltem, úgy láttam, hogy szégyenletes állapotuk oka a 
kiképzés, felkészítés és látás hiánya - és hogy nem ragadták meg a Keresztet, amely 
körülmetélné a szívüket. Azt hiszem, Cippóra üzenetét kell vinnem hozzájuk, de azután 
szükségük lesz kiképző tisztekre is, akik felkészítik őket.
Bölcsesség folytatta: - Emlékezz csak arra a hadseregre, akiket még a hegy előtt láttál. Ők sem 
voltak felkészülve a harcra, így a csata kezdetekor szét is szaladtak. Viszont később sokan 
teljes fegyverzetben tértek vissza, és téveszméiket az igazsággal cserélték fel. Az első két 
sereget is a korábbi csaták formálták át, amelyek ráébresztették őket valódi állapotukra. Utána 
Hozzám kiáltottak, és Én szívem szerint való pásztorokat küldtem hozzájuk.
- Minden pásztorom Dávid Királyhoz hasonló. Nem pozícióhajhász, haszonleső béresek, 
hanem olyan szolgák, akik népemért az életüket is leteszik. Nem félnek, mikor ellenségeimmel 
harcolnak, és tiszta szívvel imádnak Engem. Hamarosan elküldöm ezeket a pásztorokat. Térj 
vissza Cippóra üzenetével! Már nem sokáig leszek türelmes azokhoz, akik szívüket nem metélik 
körül, mégis népemhez akarnak tartozni. Figyelmeztesd őket haragomra!
Visszaküldelek azokhoz a prófétákhoz is, akiket - Sámuelhez hasonlóan - azért küldök el, hogy 
felkenjék valódi pásztoraimat. Sokukat testvéreik közül a legkisebbnek tartják, de amikor rájuk 
találsz, látod, hogy hűségesen vigyáznak kis nyájukra, és szorgosan fáradoznak azon, amit 
rájuk bíztam. Ezek az Én hűséges szolgáim, akiket arra hívtam el, hogy királyok legyenek. 
Rájuk bízom hatalmamat. Ők készítik fel népemet az utolsó idők nagy ütközetére.
Azon töprengtem, ha most a harmadik sereg állapota jellemző ránk, akkor mi lesz azokkal, 
akik igazából nem is tábornokok.
- Igazad van, ők tényleg nem valódi tábornokok - felelte az Úr. - Nem Én neveztem ki őket, 
hanem ők nevezték ki magukat Ennek ellenére némelyiket átformálom, és valóban tábornokká 
teszem. Másokból tisztek lesznek. A legtöbbjük azonban az első összecsapás láttán hanyatt-
homlok elmenekül, és soha többet nem látod őket.
- He feledd, hogy az első két seregből mindenki a harmadikban kezdte. Amikor elviszed 
hozzájuk Cippóra üzenetét, és kihirdeted, hogy nem tűröm tovább népem testies viselkedését, 
akkor azok, akiket valóban elhívtam, és el is kötelezték magukat a Nekem való engedel-
mességre, nem futnak el körülmetélésem elől. Ezek ellenállnak a táborban uralkodó testiesség-
nek, hogy ne kelljen ítéletemmel sújtanom őket. Pásztoraim felelősek nyájam állapotáért. 
Hasonlóképpen felelősek a tábornokaim katonáimért. Akiket valóban Én hívtam el, azok' 
vállalják ezt a felelőséget, mert szeretnek Engem, szeretik népemet és az igazságosságot.