Egészséges csontok, csontvelő

 

Monda nékem az Úr: Prófétálj e csontok felől és mondjad
nékik: Ti megszáradt csontok, halljátok meg az Úr
beszédét! Így szól az Úr Isten ezeknek a csontoknak:
Ímé, én bocsátok tibelétek szellemet, hogy megéledjetek.
És adok reátok inakat, és hozok reátok húst, és bőrrel
beborítlak titeket, és adok belétek szellemet, hogy
megéledjetek, és megtudjátok, hogy én vagyok az Úr!
És adom az én Szellememet belétek, hogy megéledjetek
és megtudjátok, hogy én, az Úr szóltam és azt meg is
cselekedtem. (Ezék. 37,4–6. 14.) 
Nem vagyok bölcs a magam ítélete szerint; félem az Urat,
és eltávoztam a gonosztól. Egészség ez a testemnek,
és megújulás a csontjaimnak. (Péld. 3,7. 8.)
Az Úr megőrzi minden csontomat, egy sem töretik meg
azok közül, mert az Ő testének tagja vagyok, az Ő
testéből és az Ő csontjaiból való. (Zsolt. 34,20. Ef. 5,30.) 
Felhasad, mint a hajnal az én világosságom, és meg−
gyógyulásom gyorsan kivirágzik, az Úr igazsága előttem
jár, dicsősége követ. És vezérel engem az Úr szüntelen,
megelégíti lelkemet nagy szárazságban is, csontjaimat
megerősíti, és olyan leszek, mint a megöntözött kert és
mint vízforrás, amelynek vize el nem fogy. Örül szívem,
csontjaim mint a zöld fű virágoznak, és megismerem
az Úr kezét az életem felett. (Ésa. 58,8. 11. 66,14.)
Uram, hallass örömet és vigasságot velem, hogy örven−
dezzenek csontjaim. (Zsolt. 51,8.)
Az izületeim és csontjaim tökéletes rendben működnek,
mert Jézus élete látható az én testemben. (2Kor. 4,10.)
A testem csontjait és izületeit tökéletesnek nevezem Jézus
nevében. A csontjaim és izületeim nem adnak választ a
betegségre, mert az 1Pét. 2,24 igevers szelleme beoltatott
a csontjaimba és izületeimbe, és teljes életet, egészséget
terem. Jézus nevében a csontjaim tökéletes csontvelőt ter−
melnek. A csontvelőm tiszta vért termel, amely őrködik
a testem egészsége felett. A csontjaim visszautasítják a
betegség bármilyen támadását. (Róm. 8,2. Ján. 14,13.)
Annak a Szelleme lakik bennem, aki Jézust feltámasz−
totta a halálból, és ez a csodálatos, mindenható és ben−
nem örök lakozást vett Szellem, a drága Szent Szellem,
Isten életével és erejével erősíti és eleveníti meg az én
halandó csontjaimat is, így testem csontjai teljes egész−
ségben virágoznak Isten dicsőségére, Jézus nevében.
Ámen. (Róm. 8,11.)