Elaine Tavolacci: Az Ő Dicsőségének a hordozói

Az Ő Dicsőségének a hordozói
 
Nekünk, a Szellemmel betöltött hívőknek, azt a kiváltságot és megtiszteltetést adta az Úr, hogy az Ő Dicsőségének a hordozói legyünk. Olyan időszakban élünk, amikor minden, amit meg lehet rázni, megrázás alatt van. Nekünk viszont, a hívőknek, nem kell megrendülnünk attól, ami a természetes világban történik, ugyanis mi vagyunk az a nép, akik elhozzák az Ő Királyságát erre a földre, amint a mennyben van. Olyan időszakba érkezünk most, amikor Krisztus teste úgy fogja bemutatni Isten Királyságát világszerte, ahogy az ApCsel 2-ben is láthattuk. Mi vagyunk az Ő Dicsőségének a hordozói.
 
Az Úr azt mondja: Mindegy, milyennek látszanak a dolgok a természetes világban, ti meg fogjátok látni a dicsőségem visszatérését. Amint a régi időkben volt, Én még egyszer kiárasztom a Szellememet. Csodákat fogtok látni fent az egekben, és jeleket lent a földön. Miközben azt látjátok, hogy egyre sötétebbek a napok, Én felemelek embereket, hogy az Én Világosságom hordozói legyenek, hogy megsemmisítsék a sötétség királyságának a megnyilvánulásait. Most készülök felszabadítani a kenetemet, úgy, mint még soha. Miközben fokozódik a sötétség, azt is látni fogjátok, hogy a Dicsőségem annál is jobban fel fog gyorsulni, mint ahogy eddig megtapasztaltátok. Arra lettetek kiválasztva, hogy a Jelenlétem hordozói legyetek, hogy a menny atmoszféráját szabadítsátok fel, bárhová mentek. Ahogy az Igémben is megmondtam: Kiárasztom a Szellememet minden testre, fiaitok és lányaitok prófétálni fognak, véneitek álmokat álmodnak, ifjaitok látomásokat látnak. Azokat keresem, akik a csatornáim lesznek, és előre viszik a királyságomat, amihez nagy dolgokat hajtanak végre. Ahogy folyamatosan felfrissültök a jelenlétemben, az ajándékok kimunkálódnak.
 
Ebben az időszakban sokaknak lesz olyan Szellemi élménye, ami szokatlan az emberek között. Amint engeditek, hogy átváltoztassalak benneteket, éretté fogtok válni, és az Én képmásomra fogtok kifejlődni. Amint beengedtek Engem a gyülekezeteitekbe, új és friss kiáradásban lesz részetek. Ne álljatok ellen annak, és ne is oltsátok meg, amit Én cselekszem. Ne érjétek be annál kevesebbel, amit Én készítettem nektek. Miközben táplálni és óvni fogjátok azt, amit a belsőtökbe helyeztem, képesek lesztek felismerni az Én útjaimat. Ahogy imával és böjtöléssel elém jöttök, Én felkészítést és felszerelést adok nektek az előttetek álló napokra. Meg fogjátok érteni, hogyan találkozzatok Velem a bensőséges kapcsolat által. Maradjatok meg állhatatosan az Én igémben, másokért közbenjárva és imádkozva a Szellemben, kitartóan és határozottan. Akkor fel fogjátok fedezni azokat az értékes kincseket, amit Én helyeztem el a bensőtökben. Ahogy nagy várakozással jöttök Elém, álljatok meg erősen, tudva azt, hogy bizony meglátjátok az Én jóságomat diadalmaskodni az élők földjén, mondja az Úr.
 
ApCsel 5:15
Úgyannyira, hogy az utcákra kihozták a betegeket, és letevék ágyakon és nyoszolyákon, hogy az arra menő Péternek csak árnyéka is érje valamelyiket közülük
 
János 14:20
Azon a napon megtudjátok majd ti, hogy én az én Atyámban vagyok, és ti énbennem, és én tibennetek.
 
2 Korinthus 4:7
Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy amaz erőnek nagy volta Istené legyen, és nem magunktól való.
 
Forrás: Gyuri naplója