Elaine Tavolacci: Bízz a folyamatban!

Egyik nap ahogy egy boltban nézelődtem, megláttam egy feliratot, ami megragadta a figyelmemet. Így szólt:
Lassítsd le, nyugodj meg, ne aggódj, ne kapkodj, Bízz a folyamatban. A Szent Szellem eszembe juttatott egy beszélgetést, amit akaratlanul hallottam nemrég két férfi között, akik a súlyemelésről beszélgettek. Azt mondta az egyikük: "Ne arra számíts, hogy néhány héten belül hatalmas izmaid lesznek. A tréning folyamatán végig kell menni." Az Úr pedig ezt a kijelentést adta nekem arról, hogy "Bízz a folyamatban":
 
Az Úr azt mondja, hogy amint a fazekas minden egyes agyagedényt különböző alakúra és méretűre tervez, ugyanúgy terveztelek és alkottalak Én is mindegyikőtöket. Mindenki egyedi funkcióval és egyedi terv szerint született. Mindenki stratégiai szempontból lett megalkotva a különböző célokra, és Én minden egyes emberrel sajátos módon fogok dolgozni. Bízz Bennem, amikor úgy érzed, hogy túl nehéz a folyamat. Tudnod kell, hogy azzá az emberré formállak és alakítalak, akinek Én teremtettelek. Ne félj a folyamattól, sem azoktól az időszakoktól, amikor a fazekas korongon vagy, és ne utasítsd vissza ezt. Ez a hely ahhoz szükséges, hogy megformázhassalak, és átalakíthassalak az Én képmásomra. Ez az a hely, ahol minden tisztátalanság és szennyeződés megsemmisül, és minden sérülés és hiba eltűnik. Ez az a hely, ahol a durva szélek kisimulnak, a megtört edények helyreállnak, és a múlt sebei megszűnnek. A nyomorúságok és a traumák emlékei eltöröltetnek. Ez az a hely, ahol az elméd megújul, és megtanulsz feddhetetlenségben járni, és érettségre fogsz jutni. Ez a hely szükséges a szellemi fejlődésedhez, és ahhoz, hogy maradandó gyümölcsöt teremhess.
 
Ne állj ellene annak a munkának, amit a fazekas korongján végzek, hanem engedd, hogy átformálhassalak, miközben az életedet és a sorsodat alakítom. Ne hadakozz magadban, azt mondogatva, hogy ez egy kényelmetlen hely, hanem tudd meg, hogy ez a te hasznodra van, és szükséges ahhoz, eljuttassalak az életedre szóló céljaimba és tervembe. A fazekas korongján összepiszkolódhat az ember, és néha talán úgy tűnik, hogy irányíthatatlanul kipörög, de utasítsd vissza a csüggedést, és tudd azt, hogy Én munkálkodom az életedben és az életed által. Engedd, hogy véghezvigyem benned a tökéletes tervemet, miközben benned munkálkodom, hogy megmunkáljalak, és azzá az emberré alakítsalak, akinek elhívtalak. Én Vagyok a fazekas mester, és ahogy átadod magad a folyamatnak, Én átrendezem az életed, és mélyen fogok munkálkodni benned. Ahogy engeded, hogy dicsőséges edénnyé formáljalak, amire elhívtalak téged, látni fogják benned azt az átváltozott életet, amit most formálok benned. Egyedi mesterművem vagy, és személyre szabott módon lettél megépítve. Nincs két egyforma közöttetek, nincs két olyan edény, ami ugyanazt a célt szolgálná. Arra vágyom, hogy valami szépet hozzak ki az életedből, amint engeded, hogy benned és általad munkálkodjam, mondja az Úr.
 
Prédikátor 3:11
Mindent szépen megalkotott a maga idejében.
 
Ésaiás 29:16 
Mily együgyűek vagytok! Avagy a fazekas olyan, mint az agyag, hogy így szóljon a készítmény készítőjének: Nem csinált engem! és az alkotás ezt mondja alkotójának: Értelmetlen!
 
Ésaiás 64:7
URam, atyánk vagy te mégis! Mi vagyunk az agyag, te a mi formálónk, kezed alkotása vagyunk mindannyian.
 
Jeremiás 18:1-4
Az a beszéd, amelyet az Úr beszélt Jeremiásnak, mondván: Kelj fel és menj le a fazekasnak házába, és ott közlöm veled az én beszédeimet! Lemenék azért a fazekas házába, és ímé ő edényt készít vala a korongon. És elromla az edény, amelyet ő készít vala és amely mint agyag volt a fazekas kezében, és azonnal más edényt készíte belőle, amint a fazekas jobbnak látta megkészíteni.
 
Forrás: Gyuri naplója