Elhívás

 

Bölcsességre néztem, aki megfordított, hogy lássam az egész hatalmas termet. Csodálkozva 
láttam, hogy mindazok a hátam mögött álltak, akikkel korábban itt találkoztam. Még jobban 
meglepett, hogy most mennyivel dicsőségesebbek.
- Ők nem változtak semmit - mondta Bölcsesség. - Te változtál meg. Megnyílt a szemed, s most 
többet látsz belőlük, mint előzőleg. Minél jobban látsz Engem, annál jobban megláthatsz 
másokban is.
Pál apostolra néztem. Leírhatatlanul fenséges volt: hatalom és méltóság sugárzott belőle, mégis 
az alázat itatta át vonásait. Az egyszerű földműves, vagy az utolsó bűnös is bizalommal 
fordulhatna hozzá. Nagyon megkívántam, hogy én is ilyen lehessek.
Azután a többiekre tekintettem: mintha a legközelebbi családtagjaim és barátaim lennének! 
Leírhatatlanul szerettem őket, és ők is engem. A földi kapcsolatok meg sem közelítették ezt a 
szeretetet. Talán a legjobb emberi kapcsolatban lehet valami halvány előíze ennek. Senki sem 
pózolt, nem volt köztük versengés, vagy képmutatás. Mindenki tökéletesen ismerte a másikat, 
és minden gondolatuk a szeretet forrásából fakadt. Az örökkévalóság ebben a családban még 
gyönyörűségesebb lesz, mint valaha is álmodtam! Mindannyiukat nagyon szerettem volna 
magammal vinni, bár jó! tudtam, hogy ezt a helyet nem hagyhatják el.
Bölcsesség ismét válaszolt gondolataimra: - ugyanúgy veled maradnak, ahogy Én is. Ők a 
tanúk nagy fellege - emlékezz erre! Ha szemeddel nem látod őket, akkor is épp oly közel 
lesznek hozzád, mint most. Mindenki, akt valaha Engem szolgált, egy testhez tartozik, így ők is 
veled lesznek, mindabban, ami rád vár; Én azonban benned leszek.
Hogy lehet az örökkévalóság még ennél is jobb, mint amit itt, az ítélet Termében tapasztaltam? 
Itt az ítélet abból származott, hogy minden gondolatunk azonnal nyilvánvalóvá lett. Ez 
mégsem büntetés volt, hanem felszabadítás, ha nem akartad rejtegetni gondolataidat. A 
megvilágosodás minden lépése egyre nagyobb szabadsággal járt, így természetes volt az a vágy 
is, hogy szívünk minden hibáját és gyengeségét engedjük lelepleződni. Olyan erős szeretet 
uralkodott ezen a helyen, hogy biztos voltam benne: megbocsátanak és helyreigazítanak 
minden dologban.
- Minden igaz, amit a jelenlétemben érzel- folytatta Bölcsesség. - Ez a szeretet és közelség, 
amit itt, a testvéreid között tapasztalsz, valódi. Bennem egyek vagytok, és amint Bennem 
növekedtek, a szeretetben is növekedni fogtok: s egyúttal ugyanez a szeretet segít majd 
másokat is elvezetni arra a szabadságra, amit itt átéltél. Amikor a földön élő népem is 
magához öleli igazságos ítéletemet, szabadságban jár majd, és ezáltal megérintem az egész 
világot szeretetemmel.
- Nem akarom, hogy egy is elvesszen, vagy kárt szenvedjen, amikor ide érkezik. Arra vágyom, 
hogy mindenki ítélje meg saját magát, hogy ne Nekem kelljen megítélni őt. Ezért küldöm el 
hamarosan ítéletemet a Földre. Egyre nagyobb hullámokban jönnek, hogy a világ higgyen 
Bennem és megtérhessen. Mindegyik harsonaszó hangosabb lesz az előzőnél. Hírvivőim 
feladata, hogy segítsenek a világnak a harsonaszók megértésében.
- Ne feledd, hogy azok is Testem részét képezik, akikkel a Földön kell együtt járnod. Még nem 
dicsőültek meg, de olyannak kell őket látnod, amilyenek lesznek, nem pedig amilyen állapotban 
vannak. Szeretned kell őket és észrevenned azt a hatalmat és kegyelmet, amit itteni 
testvéreidben látsz. Azt se feledd, hogy akikkel most jársz a Földön, ugyanolyannak látnak, 
mint amilyennek te látod őket. Meg kelt tanulnod meglátni bennük azt, amivé válni fognak, nem 
pedig a jelenlegi állapotukat.
- Csak azok láthatják meg hatalmamat másokban, akik ítéleteimmel élnek és Bennem 
maradnak, mint bölcsességükben. Azonban ne törekedj arra sem, hogy másoknak megmutasd 
az Én reád ruházott hatalmamat! Ne is törődj azzal, hogy mások úgy látnak-e téged, ahogy 
valójában vagy; csak az érdekeljen, hogy másokat valódi mivoltuk szerint láss, és Engem 
fedezz fel bennük. Azonnal elveszted hatalmadat, amint azzal foglalkozol, hogy mások 
milyennek látnak. Ahogy a hatalom válik a céloddá, elveszíted a valódi hatalmad. Tudod, hogy 
milyen szolgálatot és hatalmat adtam neked. Ne várd el az emberektől, hogy a rangodon 
szólítsanak, elég, ha a nevedet használják.
Királyságomban nem a rangod szabja meg a hatalmad, hanem az, hogy ki vagy valójában. A 
szolgálatod nem rang, hanem egy betöltendő szerep (funkció). Itt a rangot az alázattal, 
szolgálattal és szeretettel lehet kiérdemelni. A diakónus, aki sokakat szeret, magasabb be-
osztásban van, mint az apostol, aki csak keveseket. A földön lehet, hogy a prófétákat arról 
ismerik fel, hogy egész nemzeteket ráznak meg, itt azonban arról,^ hogy szeretet van bennük. 
Ez is az elhívásod része: az Én szeretetemmel szeress, és az Én szívemmel szolgálj! így leszünk 
egyek.