Eljutni a hit egységére (Kenneth Copeland)

Míg eljutunk mindnyájan az Isten Fiában való hitnek és az Ő megismerésének egységére, érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére.
– Efézus 4:13
        


Ha figyelsz Isten hangjára, hallhatod, hogy hívást intéz Krisztus Testéhez. Egységre hív minket. Arra hív bennünket, hogy letegyük a nézeteltéréseinket, és egységben készüljünk Jézus visszajövetelére.

Sok hívőt ennek még a gondolata is megrémít. „Hogyan kerülhetek egységbe olyannal, aki másik felekezetbe tartozik?” „Nem fogom feladni a tanaimat, és egyetérteni velük az egység kedvéért!”

Amit nem ismernek föl, az a következő: az igei egység nem a tantételeken alapul.

Az Efézus 4:14 szerint a „mindenféle tanítások szele” gyermeki dolog. A tanítások szelei nem kerülnek egységbe. Azok megosztják az embereket. Az Ige nem mond semmi olyat, hogy a tantételeinkben kerüljünk egységbe. Azt mondja, hogy a hit egységére jussunk el.

Ezt eddig nem értettük, ezért a tanok egységét követeltük egymástól. 

Ilyeneket mondtunk: „Ha nem értesz egyet velem a nyelvek imájában, vagy az elragadtatás várható időpontjában… vagy hogy milyen mélynek kell lennie a víznek, amibe bemerítkezünk, akkor nem fogadlak el az Úrban testvéremnek. Nem leszek többet közösségben veled.”

De ez nem Isten útja. Ő nem tárt elénk hosszú listát a követelményeiről. Isten követelményrendszere nem bonyolult. Az 1 János 3:23 elmondja, mit parancsol nekünk: higgyünk az Ő Fiának, a Jézus Krisztusnak nevében, és szeressük egymást.

Ha egyszer eljutunk oda, hogy megtartjuk ezeket a parancsolatokat, és nem aggódunk a többi miatt, akkor el tudjuk felejteni a felekezeti összetűzéseket, és eljutunk együtt a hit egységére. Olyan erősekké válunk együtt, hogy a sokféle tanítás szele nem fog minket szétválasztani.

Amikor ez megtörténik, az ördög pánikba fog esni, mert ha Isten emberei eljutnak a hit egységére, az egy döbbenetes dolog. A leghatártalanabb, legerőteljesebb dolog a földön.

Ebben a pillanatban, az egész világon a Szellem egységre hívja az élő Isten Gyülekezetét. Halld meg Őt, és engedelmeskedj, így része lehetsz Isten egyik legcsodálatosabb mozdulásának, amit a világ valaha is látott!
 

Igei olvasmány:  Zsoltárok 132:13-18; 133