Előszó--Miért írtam ezt a könyvet

 

Előszó 
 Ez az üzenet megpróbálja valóságossá tenni a modern egyház számára Isten Igéjének szinte teljesen 
ismeretlen rejtett gazdagságát. 
 A könyv írója éveken át úgy érezte, hogy a tanítványok olyan erővel rendelkeztek, ami számunkra 
teljesen ismeretlen, és hogy ezzel az erővel ma is rendelkeznie kellene az egyháznak. 
 Hosszú időn keresztül kereste a megoldást erre a problémára, és hiszi, hogy ez a könyv felfedi majd e 
rejtett forrást. 
 Hisszük, hogy mások is építeni fognak erre az alapra, és hogy a mi Urunk visszajövetele előtt a 
hívőknek legalább egy része a korai egyház erejének frissességében fog élni. 
 Ha segít neked ez a könyv, add tovább. 
1. fejezet 
 Miért írtam ezt a könyvet? 
 Jónéhány évvel ezelőtt összejöveteleket tartottam Tennessee állam egyik városában. Egy délután, 
amint éppen Jézus nevéről tanítottam, egy ügyvéd félbeszakított, és azt kérdezte: 
 — Ezzel azt akarod mondani, Jézus meghatalmazást, törvényes jogot adott nekünk, hogy használjuk az 
Ő nevét? 
 Én azt válaszoltam: 
 — Testvérem, te ügyvéd vagy, én meg laikus. Te mondd meg: Jézus valóban meghatalmazást adott 
nekünk? 
Ő azt mondta: 
 — Ha hiszünk annak, ami le van írva, akkor Jézus meghatalmazást adott az egyháznak. 
 Majd azt kérdeztem tőle: 
 — Mi az értéke e meghatalmazásnak? 
Ő azt válaszolta: 
 — Ez attól függ, hogy mi van mögötte, mekkora hatalmat, mekkora erőt képvisel ez a név. 
 Ezt követően elkezdtem kutatni, mekkora ereje és hatalma volt Jézusnak. 
 Majd megszületett ez a könyv 
 Az Ő nevének értéke az Ő képességével mérhető, és mindaz, amit e név hordoz, hozzánk tartozik, 
mert Jézus megadta nekünk, hogy korlátok nélkül használjuk az Ő nevét. 
 János 16:24 Mostanáig semmit sem kértetek az Atyától az én nevemben: kérjetek és megkapjátok, 
hogy a ti örömötök teljes legyen. 
 Jézus itt nemcsak megadja nekünk nevének használatát, hanem még azt is kijelenti, hogy azt az imát, 
amit az Ő nevében mondunk el, Ő különleges figyelemmel fogadja. 
3 „Amit csak kérni fogtok az Atyától az én nevemben, megadja néktek.” 
 Jézus azt mondja: Ti az Atyától kértek az én nevemben; én támogatni fogom azt, az Atya pedig meg 
fogja adni nektek. 
 Ez tisztán jogi alapra helyezi az imát, mivel nekünk adta a törvényes jogot, hogy használjuk az Ő
nevét. 
 Ahogy élünk a kiváltságainkkal és jogainkkal az új szövetségben, és imádkozunk Jézus nevében, az 
ima átkerül a kezünkből Jézus kezébe; ezt követően Ő felelősséget vállal érte, mi pedig tudjuk, hogy Ő azt 
mondta: „Atyám, hálát adok Néked, hogy meghallgatsz engem, én tudom is, hogy Te mindenkor 
meghallgatsz engem.” 
 Más szavakkal: tudjuk, hogy az Atya mindig meghallgatja Jézust, így amikor Jézus nevében 
imádkozunk, az olyan, mintha maga Jézus imádkozna — Ő veszi át a mi helyünket. 
 Az ima mint hivatalos eljárás 
 Az imát ez nemcsak jogi alapokra helyezi, hanem hivatalos eljárássá teszi. 
 Amikor imádkozunk, átvesszük Jézus helyét, hogy beteljesítsük az Ő akaratát; Ő pedig átveszi a mi 
helyünket az Atya előtt. 
Ő azt mondta, hogy a nevét nemcsak imaéletünkben használhatjuk, hanem a körülöttünk levő
láthatatlan erők elleni harcban is. 
 „Azokat pedig, akik hisznek [szó szerinti fordításban: „a hívőket” — Isten minden gyermeke hívő] 
ilyen jelek követik: az én nevemben ördögöket űznek; új nyelveken szólanak, kígyókat vesznek föl; és ha 
valami halálost isznak, meg nem árt nékik: betegekre vetik kezeiket, és meggyógyulnak.” 
 Itt felfedi a saját részét a nagy küldetésben. 
 Abban a nagy dokumentumban Jézus azt mondja: „Nékem adatott minden hatalom mennyen és 
földön. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket. 
 Imé, én tiveletek vagyok minden napon.” 
 Jézus az Ő nevének erejével és hatalmával van velünk. 
 Mit jelent a név az Atyának, az egyháznak és a sátánnak? 
 Az Atyának többet jelent, mint amit valaha is felfoghat ebből a szívünk vagy értelmünk; mégis, egy 
keveset megsejthetünk abból a gazdagságból, amit az Atya elrejtett ebben a névben. 
 Először, Ő kiválóbb nevet örökölt az angyaloknál, mint elsőszülött Fiú. 
 Másodszor, Isten egy olyan nevet adott neki, amely minden név fölött való; hogy a Jézus nevére 
minden térd meghajoljon mindhárom világban. 
 Harmadszor, győzelmével a bűn, a sátán, a betegség, a halál, a pokol és a sír felett olyan nevet szerzett, 
amely minden név felett való. 
 Amikor Jézus törvényes jogot adott nekünk, hogy használjuk ezt a nevet, az Atya tudott mindarról, 
amit ez a név magában foglal. Amikor az elnyomott lelkek suttogják e nevet imáikban, Ő nagy örömmel 
ismeri el ezt a nevet. 
4 Értelmünk számára felfoghatatlan, hogy milyen lehetőségeket foglal magában ez a név, és amikor azt 
mondja az egyháznak: „Amit csak kérni fogtok az Atyától az én nevemben, megadja néktek” — ezzel egy 
előre aláírt csekket ad át nekünk a menny minden erőforrásával, és arra kér minket, töltsük ki. 
 Nagyon megérné az egyháznak, ha elkezdené alaposan tanulmányozni Jézus erőforrásait, hogy 
felmérhesse azt a gazdagságot, amit e név tartalmaz a számára ma.