Előszó

Előszó

 

 

Roberts Liardon 8 éves volt, amikor Jézus keresztülvitte őt a Mennyen, és felkente a szolgálatra. Az eltelt években az Úrnak ez a fiatal szolgája (most 19 éves – 1965-ben született) hű maradt elhívatásához. Isten utasítására tanulmányozta Isten népe legkiemelkedőbb hitbéli vezetőinek életét. Tanítva, prédikálva, gyógyítva járja azóta is Észak-Amerikát, de útjai már messze, nemzetközi szolgálatokra is elvezetnek (Afrika, Ázsia). Ez az első könyve, melyet, azóta sok igei mélységet föltáró tanulmánya követett. Ezek egyikét teológiai anyagként is tanítják.

 

ELŐSZÓ

 

Gyülekezetének lelkipásztora írja: Roberts Liardon lelki, szellemi érettsége fiatal éveit messze túlhaladja. E könyv olvasása közben ne felejtsük, hogy Isten nem személyválogató. Roberts a mi gyülekezetünk középiskolájában következetes és komoly ifjú hívő jellemvonását tükrözte. Egyaránt tisztelték a tanárok, az iskolatársai, és az iskola dolgozói. Mint lelkipásztora, a szolgálatának elején figyelmeztettem őt, hogy fiatal korban az ilyen jelentős elismerés beképzeltséghez vezethet. Az én megítélésem szerint azonban Roberts ezt a gyors előrehaladást Isten kegyelmével helyénvalóan kezeli.

Áldás lesz számotokra ennek a könyvnek az olvasása, tudva, hogy áldott élet áll e sorok mögött. Jézus valóságosan életre kel ebben a fiatalemberben.