Előszó

 

Ez könyv egy sorozat második része, s ott folytatódik, ahol az első befejeződött. (Az első rész 
magyarul a „Krisztus ítélőszéke előtt" címmel jelent meg 1997-ben -a lektor.) A benne foglalt 
üzenet mégis érthető azok számára is, akik az előző kötetet nem olvasták, bár ebben az esetben 
néhány utalás homályosnak tűnhet. Mivel a sorozat egy szellemi vándorút leírása, az első 
kötetben találhatók olyan dolgok, amelyekre a második épít.
Mint ahogy azt a „Krisztus ítélőszéke előtt" előszavában már elmagyaráztam, ezek a könyvek 
sorozatos „prófétai átélések" leírásai. Sokszor tanácsolták, hogy jobb lenne, ha mindezeket 
képzeletbeli, vagy allegorikus regény formájában írnám le, mert akkor sokkal több emberhez 
eljutna. Lehet, hogy ez igaz, de nem az a célom, hogy minél többen olvassák, hanem hogy 
hűséges maradjak az üzenethez, melyet rám bíztak, s olyan pontosan adjam át, amennyire csak 
tőlem telik. Ha úgy tüntetném fel amit leírtam, mintha a saját fantáziámból származna, akkor 
nem lennék becsületes, és megbántanám az Igazság Szellemét.
Mivel a „Krisztus ítélőszéke előtt" üzenetét a különböző keresztény felekezetek és mozgalmak 
széles skálája befogadta, sőt a konzervatív felfogású evangéliumi gyülekezetek is szívesen 
fogadták, szeretném most még alaposabban elmagyarázni, hogy mit értek „prófétai átélésen", 
hogyan kaptam azokat az üzeneteket, amikről ezek a könyvek szólnak, és hogyan látom a 
jelenkori profetikus megtapasztalások bibliai alapjait.
A Bibliai prófétai átélések természetüket tekintve igen sokfélék, mint ahogy az általam kapott, 
s előttem kibontakozó kijelentések is sokfélék voltak: álmok, látomások, vagy „elragadtatások" 
- ahogyan a Biblia nevezi ezeket. Ilyen profetikus álmok, látomások és elragadtatások 
sokhelyütt szerepelnek a Bibliában, és régóta megszokott módjai annak, ahogy az Úr szól 
népéhez. Manapság egyre több kereszténynek vannak ilyen profetikus átélései. Ezt általában 
úgy értékelik, hogy ily módon teljesedik be, amit Péter apostol - Jóel prófétát idézve - Pünkösd 
napján megprófétált:
„És lészen az utolsó napokban, ezt mondja az Isten, kitöltök az Én Lelkemből minden testre, és 
prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok, és a ti ifjaitok látásokat látnak, és a ti véneitek álmokat 
álmodnak.
És éppen az Én szolgáimra és szolgálóleányaimra is kitöltők azokban a napokban az Én 
Lelkemből, és prófétálnak." (ApCsel.2:17-18)
E szerint az igerész szerint az álmokon, látomásokon, és próféciákon keresztül kapott prófétai 
kijelentések igen gyakoriak lesznek az utolsó napokban. Mivel napjainkban a keresztények 
által kapott kijelentések drámai módon megszaporodtak, érthető miért tekintik ezt jelnek arra 
nézve, hogy valóban az „utolsó napokban" élünk.