Felmentés vagy elmarasztalás

 

 

 

Máté ev. 12:37.
Mert a beszéded alapján leszel felmentve, és a beszéded alapján leszel elmarasztalva.
Másik fordítás:
Mert a te beszédedből ismertetel igaznak, és a te beszédedből ismertetel hamisnak.

A szavaink vagy értünk, vagy ellenünk dolgoznak. Jézus egyenesen arra hívja fel a figyelmet, hogy a szánkat elhagyó beszédek alapján történik a felmentésünk, illetve az elmarasztalásunk.

Felmentés, elmarasztalás: ezek egyértelműen bírósági szakkifejezések. Ugyanakkor mégsem az ember örökkévaló sorsát eldöntő ítéletről van szó, hanem itt Jézus a földön megnyerhető kincsekről és a mennyei jutalomról beszél.

Vigyáznunk kell arra, hogy mit beszélünk, ezért fontos, hogy megzabolázzuk nyelvünket!

Róma 3:3,4.

De mi van, ha egyesek nem hittek? Vajon az ő hitetlenségük hatástalanná teszi Isten hitét? Isten ments! Istennek akkor is igaza van, ha minden ember hazudik; ahogy meg van írva: hogy igazoljanak téged a beszédeid, és győztesen kerülj ki, amikor bíráskodnak feletted!
Másik fordítás:

De hát hogyha némelyek nem hittek? Vajon azoknak hitetlensége nem teszi-é hiábavalóvá az Istennek hűségét? Távol legyen. Sőt inkább az Isten legyen igaz, minden ember pedig hazug, amint meg van írva: Hogy igaznak ítéltessél a te beszédeidben, és győzedelmes légy, mikor vádolnak téged.

Más szavakkal tehát azt mondta, hogy ha egy ember előáll azzal a régi csöpögős, szirupos hitetlenséggel, hogy "Hát sajnos, ez nekem nem fog összejönni", Jézus arra hívja fel a figyelmet, hogy Istennek ebben az esetben is igaza van, ez az ember pedig hazug. "Hogy igazoljanak téged beszédeid, és győztesen kerülj ki, amikor bíráskodnak fölötted."

Amikor a mennybe kerülünk, mindnyájunk fölött bíráskodni fognak a tekintetben, hogy kinek hiszünk:Istennek vagy embernek. Az ember így beszél: "A helyzet egyre rosszabb, nem fog sikerülni!" És hadd hívjam fel a figyelmet, hogy nemcsak a világiak beszélnek így! Van számos keresztény is, akik olykor úgy viselkednek, mintha félelemben pácolták, kételkedésben panírozták és hitetlenséggel töltötték volna meg őket, hogy az Isten Igéjétől a legteljesebb mértékben el legyenek szigetelve. Képesek mindent elhinni, egyedül az Igét nem. Egyesek az ellenség legnagyobb hazugságát is szó nélkül benyelik, Istentől viszont még a legegyszerűbb igazságot sem fogadják el.

Így beszélnek: "Ó, igen testvérem, tudom, hogy ez benne van a Bibliában, de te ezt nem érted!"

Dehogyis nem értem! Az Ige azt mondja, hogy a dolog így működik, ő pedig azt állítja, hogy nem.

"Te ezt nem érted, nekem még mindig fájdalmaim vannak!"

Lehet, de Isten Igéje azt mondja, hogy meggyógyultál!

Félreértés ne essék: én nem tagadom a fájdalom létezését, és nem tagadom a betegség létezését sem, tagadom viszont, hogy joga van a testemben tartózkodni. Az érzések könnyen megváltoznak, Isten Igéje viszont sohasem változik. Ha nem érzed, hogy meggyógyultál, fordulj Isten Igéjéhez, és onnan meríts érzéseket! Ha Isten Igéje bejut a szellemedbe, előbb-utóbb megváltoztatja fizikai érzéseidet is! 

(Forrás: Charles Capps - A szó teremtő ereje c. könyv)