Figyelj a szavaidra

 

 

Előfordul, hogy kisiklunk a hit pályájáról, letévedünk Isten Igéjéről, és elkezdünk abban hinni, amit az ördög mondott. Ha azonban abban kezdünk hinni, amit ő mondott, a sátán képességeit szabadítjuk föl.

A félelem az ördögöt aktiválja. A hit behozza Istent az adott helyzetbe.

Mielőtt bármit is megvallanánk a szánkkal, helyesen tesszük, ha előtte feltesszük magunknak a kérdést: "Ezt vajon ki mondta? Mi a forrása?"

Arról az állításról, amelyik nem egyezik meg az Igével, máris tudhatjuk, hogy ki mondta. Az ördög volt az. Az ilyen állítást semmiképpen ne idézd! Aki őt idézi, az besétált a megcsalattatás csapdájába.

Tudtad, hogy az ördögnek nincs hatalma hívő fölött? Az egyetlen lehetősége, hogy mégis fölénk kerekedjen az, ha sikerül becsapnia. Az a hívő, akivel sikerül elhitetnie hazugságait, attól kezdve az ő kezére játszik. Ha pedig elkezdjük az ő szavait idézgetni, testvéreim, ő képes olyan cifra helyzetekbe belevinni, hogy hiába imádkozunk, semmit nem segít.

A rossz beszéddel ki lehet szorítani Istent a pályáról. Ha ilyeneket mondtál, hogy "Uram, a helyzet egyre rosszabb - semmi nem segít", ezzel akadályt gördítettél Isten beavatkozása elé. Lehet, hogy már éppen be akart avatkozni az érdekedben, te azonban a sátán szavait erősítetted meg a földön - azt mondtad, hogy a helyzet nem javul, semmi nem segít. A sátán beszédét támasztottad alá.

A Biblia azt mondja, hogy Isten beszéde örökre meg van alapozva a mennyben. 

Zsolt. 119:89.
Uram! Örökké megmarad a Te Igéd a mennyben.

Isten beszéde tehát elvégzett dolog, örök valóság a mennyben. Az Ige ezt mondja:

Máté 16:19.
És néked adom a menny királyságának kulcsait; és amit megkötsz a földön, a mennyekben is kötve lészen; és amit megoldasz a földön, a mennyekben is oldva lészen. 

Isten Szelleme egyszer azt mondta nekem: "Az a mai egyház egyik problémája, hogy sokan saját beszédükkel kötözik meg az anyagi életüket. Sőt szellemi növekedésüket is megakadályozzák az olyan beszédekkel, mint "az ördög megakadályoz ebben és ebben; az ördög nem hagyja, hogy ezt vagy azt megtegyem"."

De te miért kérsz tőle engedélyt? Semmi felől nem szükséges az ördögöt megkérdezned! Csak vágj bele és csináld!

A keresztények olykor valósággal összehaverkodnak vele, és meg is beszélik vele az ügyeket, ő pedig rámondja bizonyos dolgokra: "Na nem, ezt nem teheted meg!" Utána pedig saját szájukkal erősítik meg a beszédét, amikor ilyeneket mondanak: "Az ördög egész héten hártáltatott, semmire nem sikerült jutnom."

Ilyeneket is hallottam már: "Az ördöggel vigyázni kell, mert nagyon okos! Úgy rászed, hogy észre sem veszed! Úgy összekuszálja neked a szálakat, hogy aztán csak nézel!"

Aki így beszél, az saját maga szabadítja fel a sátán erejét, hogy behatoljon az életébe, és fölébe kerekedjen. A saját szájukkal vallják meg: "Mögém lopakodik, úgy, hogy észre sem veszem, és aztán mindent a feje tetejére állít!".

De értsd meg: ha Isten ebbe a helyzetbe beavatkozna, és leállítaná a folyamatot, saját szavát kellene megszegnie, hiszen Ő maga mondta, hogy az lesz neked, amit mondasz! Te pedig azt mondtad, hogy "a sátán okosabb, mint én". Ne csodálkozz, ha behatol az életedbe, hiszen te magad tettél olyan utalást, hogy a sátán okosabb és erősebb még Istennél is. Pedig ennek semmiféle igei alapja nincs! 

(Forrás: Charles Capps - A szó teremtő ereje c. könyv