Gondok...Aggodalmak...Félelmek

 

A szellemi háború az elménk, a gondolataink, a lelkünk ellen irányul. Az ellenség kizárólag a gondolatainkon keresztül tud beférkőzni az életünkbe. Megpróbál minket a szorongás és félelem érzésének a hatalmába keríteni, depresszióba sodorni, az elutasítottság, elkedvetlenedés és önsajnálat érzését ránk terhelni. Ezek az érzések először gondolatként jelentkeznek. Minden negatív érzés a félelem családjába tartozik. A félelem a hit ellentéte - teljesen ellentétes azzal az úttal, melyet Isten a számunkra elkészített.

"Hogy pedig a törvény által senki sem igazul meg Isten előtt, nyilvánvaló, mert az igaz ember hitből él." (Galata 3:11)

Vagy hitben élünk, vagy félelemben. A félelemtől csak úgy szabadulhatsz meg, ha megerősödsz Isten Szeretetében. Ahogy növekszik a szeretet benned, úgy szorul ki a félelem az életedből.

"A szeretetben nincsen félelem; sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár: aki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben."  
(I. János 4:18)

A bizalom, a megbocsátás hiánya, a hitetlenség, a kétség, az aggodalmak, harag, gyűlölködés, zűrzavar -ezek mind az ördög fogásai, cselekvései - ezek bűnök, és gondokat, bajokat fognak okozni az életedben, ha nem állsz ellen nekik.

"Engedelmeskedjetek azért az Istennek; álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek."  (Jakab 4:7)

Mit jelent engedelmeskedni Istennek a gondolataink világában?

"Lerontván okoskodásokat és minden magaslatot, amely Isten ismerete ellen emeltetett, és foglyul ejtvén minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak;"  (II. Kor. 10:5)

Vissza kell utasítanod minden olyan gondolatot, amely nem Krisztus szerint való. Ha megkísért a félelem,az aggodalom, amint felismered, abban a pillanatban el kell utasítanod Jézus nevében.

Milyenek az Istennek tetsző gondolatok?

"Továbbá, Atyámfiai,
amik csak igazak, 
amik csak tisztességesek,
amik csak igazságosak,
amik csak tiszták
amik csak kedvesek
amik csak jó hírűek;
ha van valami erény
és ha van valami
 dícséret,
ezekről gondolkodjatok
."  
(Filippi 4:8)

Ha így teszel, akkor akadály nélkül tudsz növekedni a 
Szent Szellem gyümölcseiben.

"De a Szellemnek gyümölcse:
szeretet, 
öröm, 
béke(sség),
hosszútűrés, 
kedvesség, 
jóság,
hithűség, 
szelídség,
mértékletesség (önuralom, önfegyelem)
.
Az ilyenek ellen nincs törvény."  
(Galata 5:22-23)

Mit mond a Biblia a gondjainkról?

"Minden gondotokat Őreá vessétek, mert Neki gondja van reátok."  (I. Péter 5:7)

Terheid teljességét - minden nyugtalanságot, minden gondot és aggodalmat - vess Őreá, mert Ő szeretően gondoskodik rólad, körültekintően figyel rád.

"Semmi felől ne aggódjatok,  hanem imádságotokban és könyörgéstekben minden alkalommalhálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt."  (Filippi 4:6)

IMA

Atyám, Jézus nevében Rád bízom útjaim, gondjaimat átadom Neked ebben a percben. Ettől kezdve a Tieid ezek, és nem az enyémek... Te a gondomat viseled, és én bízom Benned... A Te utad a békesség... Ezt az utat választom, szabad vagyok a gondoktól és félelmektől... Köszönöm Neked Uram a békességet és örömet, amely most elönti a szívemet. Dicsőség Istennek! Szabad vagyok!