Gyógyulás

 

Nézzük meg mit tanít a Biblia a betegségek eredetéről, honnan származnak a betegségek?

A baleseteknek, bajainknak, betegségeinknek, a halálnak és a katasztrófáknak nem Isten a szerzője.
Isten eredeti teremtési tervében nem volt betegség, gyűlölködés, halál. Ez mind Ádám felségárulásakor, a bukott ember bűnének közvetlen következménye a Földön. Vagyis Ádám engedetlensége és bűnbeeséseáltal került a Föld átok alá.

A sátánt - más néven ördögöt - a Biblia tolvajnak is nevezi, mert nem egyébért jön, hogy lopjon, öljön és elpusztítsa Isten teremtményét, az EMBER-t.

"A tolvaj (ördög) nem egyébért jő, hanem hogy lopjon és öljön és pusztítson; én (Jézus) azért jöttem, hogy életök legyen, és bővölködjenek."  (János 10:10)

Ezt az Igét szokták a Biblia "vízválasztójának" is nevezni. Ebből az Igéből egyértelműen kiderül, hogy a tolvaj az, aki csak azért jön, hogy meglopja: a boldogságod, az egészséged, a gyermekeid és családod egészségét, a pénzed, kiraboljon Isten áldásaiból, pusztítson és végül megöljön.
Jézus azért jött, hogy örök életünk legyen, hogy mindenben bővölködjünk. Nem kell szegénységben élnünk, hiszen Jézus szegénnyé lett, hogy mi gazdagok lehessünk.

"Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztusnak jótéteményét, hogy gazdag lévén, szegénnyé lett érettetek, hogy ti az Ő szegénysége által meggazdagodjatok."  (II. Kor. 8:9)

Jézus Krisztus azért jött, hogy az ördög munkáit lerontsa.

"...Azért jelent meg az Istennek Fia, hogy az ördög munkáit lerontsa."  (I. János 3:8)

Jézus Krisztusnak köszönhetjük, hogy az ördögnek nincs joga Isten újjászületett gyermekeire betegségeket tenni, vagy azokat szegénységben tartani.

A sátán a zsarnok (elnyomó), JÉZUS A GYÓGYÍTÓ, a Szabadító.

"A názáreti Jézust, mint kené fel Őt az Isten Szent Szellemmel és hatalommal, ki széjjeljárt jót tévén és meggyógyítván mindeneket, kik az ördög hatalma alatt voltak; mert az Isten vala Ő vele."  (Ap.Csel. 10:38)

Jézusban az Atya munkálkodott itt a FöldönIsten kente fel Jézust a Szent Szellemmel. E kenet és hatalom által minden betegséget meggyógyított, ami az ördög elnyomásából származott.

"Felele Jézus: Sem ez nem vétkezett, sem ennek szülei; hanem, hogy nyilvánvalókká legyenek benne az Isten dolgai. Nékem cselekednem kell annak dolgait, aki elküldött engem, amíg nappal van: eljő az éjszaka, mikor senki sem munkálkodhatik."  (János 9:3-4)

 

(Forrás: Jim Sanders: Evangélium dióhéjban c. könyv)