Győzd le az óriásodat (Kenneth Copeland)

Kicsoda ez a körülmetéletlen filiszteus, hogy gyalázattal illeti az élő Istennek seregét?
1 Sámuel 17:26
        

Talán egy óriással nézel éppen szembe. Lehet, hogy ez az óriás egy betegség, kudarc, anyagi hiány vagy valamilyen más probléma. De ne ijedj meg tőle! Van egy titkos fegyvered. Ez a fegyver annak idején egy pásztorfiút a medve, oroszlán és óriás felett győzedelmeskedő bajnokká tette. Ez a fegyver a Mindenható Istennel kötött vérszövetség.

Dávid idejében a körülmetélkedés volt a szövetség jele. Ezért amikor Dávid körülmetéletlennek nevezte Góliátot, valójában azt mondta: „Lehet, hogy ez az ember egy óriás, lehet, hogy erős, de nincs szövetsége Istennel, és ezért tudom megölni.”

Dávidhoz hasonlóan neked is van szövetséged. De a tied jobb! Az a szövetség, ami Dávidnak volt, bőséges áldást ígért azoknak, aki megtartották, de átkot ígért azoknak, akik megtörték azt.

A tied nem ilyen. Neked egy új szövetséged van, amelyet Jézus szerzett a saját vérével. Nem a te képességedtől függ, hanem Jézustól és attól, amit Ő már megtett. És Ő már mindent megtett! Annyi a dolgod, hogy elhiszed és elfogadod ezt.

Most olvasd el az 5 Mózes 28:16-68-as verseket. Ezek az átkok, amiktől Jézus megszabadított. Hívhatod ezt egy listának az óriásokról, akiket Jézus már megölt érted. Minden ördögi dolog benne van, amit a sátán bármikor is bevethetne ellened. 

Olvasd el, és örvendezz! Isten meggyógyított, és megszabadított ezekből a dolgokból!

Ne ijesszen meg egy óriás sem! A Mindenható Istennel vagy vérszövetségben. Nincs olyan körülmetéletlen körülmény a föld színén, ami elvehetné tőled a győzelmedet!

Igei olvasmány:  Galata 3:13-29   MBT Új fordítás Galata 3.