Wesley L. Duewel: Győzelem a dicséret által

Wesley L. Duewel: Győzelem a dicséret által

 

Észrevetted-e már, hogy Isten válasza imádra sokszor azért késik, mert nem magasztaltad őt eléggé? Észrevetted, hogy a nehézségek hegyei gyakran azért maradnak előtted, mert elmulasztottad dicsérni Istent?" Tudod-e, hogy hamarabb elűzheted Sátánt dicsérettel, mint bármilyen más módon, a hit parancsát kivéve? Hogy a hit parancsa sokszor nem más, mint egy hálaadó "zárótűz"? Tudod-e, hogy a depresszió megszüntethető állhatatos hálaadással? A dicséret áthatol a sötétségen, szétrobbantja a régóta fennálló akadályokat, és megfutamítja a pokol démonait.

Hála Istennek, a keresztény képes ellenállni Sátánnak, és elűzni őt a csatatérről (Jak 4, 7). Néha ezt imával és hálaadással kell tenni. Néha parancsolnod kell, hogy távozzon. Néha meg kell kötnöd az erejét. Néha el kell tőle rabolnod foglyait, és Jézus nevében kiszabadítani őket. "Ebben a névben teljes hatalmad van Sátán legyőzésére a harc bármely területén. Nem szabad elfutnod. Sátánt kell kényszerítened megfutamodásra.

Be kell törnöd az ördög területére, és meg kell szabadítanod foglyait. Sátán nem más, mint bitorló. Újra meg újra csatába kell szállnod, és le kell győznöd az által, Aki szeretett minket, és önmagát adta értünk; Őáltala, Aki velünk van és betakar bennünket vérének védelmével; Őáltala, Aki felfegyverzett minket győzelmes nevének hatalmával.
Némelyik csata hosszabb lehet a többinél; néha Sátán mélyen beásta magát. Egyes csatákban szükséged lehet a hivőknek közbenjáró, böjtölő csoportjára, akik kitartanak veled az imában. De Jézus most és mindörökké Győztes. Csatlakozz Őhozzá győzelmében. Magadban semmit nem érsz, de Krisztusban és az Ő nevében felettébb diadalmaskodhatsz.
A Magasztalás elűzi az ördögöt
Sokszor fontosabb magasztalni Istent, mint kéréssel fordulni hozzá. A dicséret szemedet a csatáról a győzelemre irányítja, mert Krisztus már diadalmaskodott, és mivel Ő szívedben lakik, vele együtt a győzelem benne lehet életedben és imádban. Általában minden imának hálaadással kell kezdődnie (Zsolt 100, 4). A Szent Szellem sokszor ki akar vezetni a terhek alatt roskadó könyörgésből a győzelmes hálaadásba. A teher viselése bibliailag megalapozott, de a hálaadás még inkább.
Észrevetted-e már, hogy Isten válasza imádra sokszor azért késik, mert nem magasztaltad őt eléggé? Észrevetted, hogy a nehézségek hegyei gyakran azért maradnak előtted, mert elmulasztottad dicsérni Istent?" Tudod-e, hogy hamarabb elűzheted Sátánt dicsérettel, mint bármilyen más módon, a hit parancsát kivéve? Hogy a hit parancsa sokszor nem más, mint egy hálaadó "zárótűz"? Tudod-e, hogy a depresszió megszüntethető állhatatos hálaadással? A dicséret áthatol a sötétségen, szétrobbantja a régóta fennálló akadályokat, és megfutamítja a pokol démonait.
Mrs. Charles E. Cowman, a Streams in the Desert (Források a sivatagban) c. könyv szerzője, és férjével együtt az MS International alapítója, megjegyezte, hogy a keresztények sokszor hangoztatják az ismert megállapítást: "Az ima megváltoztatja a dolgokat". Isten azonban megtanította neki azt a mély szellemi igazságot, hogy miután imádkoztál és hittél, gyakran a dicséret az, ami megváltoztatja a dolgokat. Imák, melyeket hosszú ideje ismételgetnek, és úgy tűnik, hogy nem jön rájuk felelet Istentől, igen gyorsan válaszra találnak, mihelyt az imádkozó a kérésről átvált dicséretre. Mrs. Cowman hangsúlyozta: két dolog szükséges a szellemnek, hogy elérje Isten trónusát: könyörgés és hálaadás. Miért van az, hogy nagyobb
hangsúlyt helyezünk a könyörgésre, mint a hálaadásra, holott az Ige sokkal többször buzdít hálaadásra, mint könyörgésre?
A hálaadásnak három szintje van, mely áldást hozhat életedre, és hatékonyan hozzájárulhat imádhoz:
1) Adj hálát azért, amit Isten tett,
2) Adj hálát azért, amit Istentől vársz, hogy megtegyen, és
3) Adj hálát magáért Istenért.
Az ilyen dicséret nemcsak értékes ima, hanem hatalmas szellemi fegyver is.
Isten felhasználja dicséretedet
A dicséret megújítja erődet. A reménykedés Istenben és a rá való várakozás szellemileg, de gyakran testileg is megújít (Ezs. 40, 29-31). Isten dicsérete sokszor még az imánál is hatékonyabban felfrissít, megelevenít és felhatalmaz. Minden keresztény gyakori tapasztalata egy bizonyos értelemben vett szellemi kiszáradás. Valamely szellemi küzdelem után természetszerűen jelentkezik értelmi és érzelmi kimerültség. Ismételten szükségünk van a Szent Szellem kiáradására. A dicséret megváltoztatja a lelkiállapotot. Megnyitja a hit és az öröm artézi kútjait. A dicséret az Úr egyik eszköze a belső megújításodra (2Kor 4, 16; Zsolt 103, 1-5). Ha őszintén magasztalod Istent, akkor hálaadásod szent, erős és Istennek tetsző.
Nagyon megerősödsz szellemileg, ha az Úrral való hétköznapi életedbe beépíted a hálaadást. Egészségesebb leszel lelkileg és testileg, ha az Úr dicsérete életed része lesz. Ahogy magasztalod az Urat, elszáll az aggodalom. A dicséret elűzi a csalódottság, feszültség és levertség érzéseit. A hálaadással eloszlik a sötétség és fellobog Isten fáklyája. A dicséret megtisztítja a légkört a Sátán sugallta kétségektől, az ítélkezéstől, az ingerültségtől. Mennyei „vérátömlesztést" hoz számodra.
A dicséret megváltoztatja az életedben, otthonodban, gyülekezetedben uralkodó légkört. Minden nap növekedni fogsz szellemi erőben, ha rendszeresen gyakorlod a hálaadást. Spurgeon azt mondta: "Amikor áldjuk Istent kegyelmes tetteiért, megsokasítjuk azokat; és amikor áldjuk Őt a szenvedésekért, akkor általában véget vetünk azoknak". A dicséret tisztítja látásodat. Sátán megpróbálja észrevétlenül elmédbe oltani saját nézőpontját. Ő szereti feketére festeni a dolgokat. A bolhából elefántot csinál, szomorúsággal homályosítja el az eget, és a nehézséget megoldhatatlannak tünteti fel. Azt akarja, hogy rosszul értékeld magadat. Azzal vádol, hogy nem vagy fontos Istennek, hogy túl gyenge vagy ahhoz, hogy felhasználjon; elhiteti veled, hogy csődtömeg vagy. A gonosz erejét sokkal nagyobbnak, bölcsebbnek és erősebbnek mutatja, mint amilyen az valójában.
Kezdd el Istent dicsérni, és megszabadulhatsz Sátán sugdosásától. Adj hálát Istennek, és a Szent Szellem megtisztítja látásodat. A sátán perspektívái mindig megtévesztők; azt akarja, hogy a képnek csak egyik oldalát lásd. Adj hálát az Úrnak, és a Szent Szellem megláttatja
veled a mennyei perspektívát. A hálaadás leszállítja az ördög nagynak tűnő értékét, és segít felismerni hetvenkedésének hamisságát, ürességét.
Hálaadás által elnyerheted a Szent Szellem látását arról, amit Isten munkált, és ahogy válasza közeleg. A dicséret felemel a csata porából, és lehetővé teszi, hogy Jézus szemszögéből tekints le onnan, ahol Ő ül - az Atya jobbján, megkoronázva. A dicséret meghazudtolja Sátán követeléseit, és megmutatja, ahogy Isten angyalai látják a dolgokat.
A dicséret megtisztítja szellemedet. Csodálkoznál, ha tudnád, mennyi imát meghiúsít a keresztények élete. Az érzékiség imák ezreit akadályozza abban, hogy a mennyezetnél feljebb jussanak. "Ha hamisságra néztem volna az én szívemben, meg nem hallgatott volna az Úr" (Zsolt 66, 18). A bűnös gondolatok, érzéki magatartás és önzés lerombolják az ima erejét. Bezárják Isten fülét szavaink és kívánságaink előtt.
A Szentírás gyakran beszél olyanokról, akik imádkoztak, és Isten nem figyelt szavukra. Jakab szerint az Úrhoz fűződő viszonyunknak igaznak, indítékunknak tisztának kell lennie, hogy meghallgasson bennünket (Jak 4, 3). A gőg sok imát érvénytelenített már (Jak 4, 6). A bíráló magatartás, engesztelhetetlenség és a szívben rejlő keserűség gátolja az imát. Ha könyörgésedre választ szeretnél kapni, engedd, hogy a Szentlélek megtisztítson (4, 6-10).
Hálaadó szellem által megőrizheted tisztaságodat. Amikor Sátán elmédben valamire ösztökél, tisztítsd meg gondolataidat dicsérettel. A dicséret elmossa a szkepticizmust, az önsajnálatot, az énközpontúságot és letöri az önimádat csíráit. A hálaadás felhatalmazást kölcsönöz imádnak. A Zsolt 50, 14-15 szerint nyomorúság idején a hálaadó áldozat a helyes bevezetés a szabadulásért könyörgő imához. Más szóval: a hálaadáskérésedet hatékonyabbá teszi. Isten oly sokat tett már értünk, amiért nem voltunk eléggé hálásak, úgyhogy a buzgó magasztalás felmelegíti Isten szívét, és utat készít a gyors válasznak.
A hálaadás megsokszorozza a hitedet. Ahogy magasztalni kezded az Urat, figyelmed fókusza a probléma egészéről az isteni erőforrásokra irányul, súlyos bajodról az Úr erejére, mellyel hiányodat kielégíti. Ahogy magasztalod Őt, elkezdesz emlékezni rá, hogyan segített neked más esetekben, és hited várakozó reménnyé növekszik, Belekapaszkodsz, hogy számíthatsz rá, hogy kész azonnal segíteni neked. Minél többet magasztalod Istent, nagyságának fényében annál kisebbnek tűnik a hegy, amellyel szembe kell nézned.
A hálaadás Jézusra emeli tekintetedet, és szinte öntudatlanul átrakod terhedet az Úr vállára (Zsolt 55, 13). A hálaadás segít felismerni, hogy Sátán aránylag mennyire jelentéktelen démoni segítőivel együtt, akiket a golgotai válság legyőzött, elriasztott. A dicséret bátorságot ad ahhoz, hogy Jézus nevében megállj, és elutasítsd őket. A dicséret nemcsak hited megsokszorozásának egyik módja, hanem hited bizonyítékává is válik.
A hálaadás szellemi kapcsolatot létesít az angyalokkal. A szellemi csaták kétféleképpen nyerhetők meg: imádkozással és Isten angyalainak beavatkozásával (Zsid. 1, 14). Gábriel azt mondta Dánielnek, hogy neki és Mihálynak le kellett győzniük a szembeszegülő gonosz szellemeket, mielőtt a választ elhozhatták Dániel imájára (Dán 10, 12-13). Az angyaloknak nagy örömére szolgál Jézus dicsérete és imádása. Amikor elkezded Istent magasztalni, az
angyalok köréd gyűlnek, csatlakoznak hálaadásodhoz és örömödhöz. Te nem látod őket, de ők ott vannak. A menny mindig közelinek tűnik, amikor dicséretbe kezdesz. Isten és angyalai figyelnek és örvendeznek.
A dicséret megfutamítja Sátánt. Sátán és démonai félnek Jézus jelenlététől és hatalmától. Tudják: Jézus bármikor száműzheti őket a tűz tavába, mely utolsó ítéletük lesz. A félelem ettől a büntetéstől és Jézus jelenléte gyötrelem nekik (Máté 8, 29). Jézus magasztalása a démoni seregeket menekülésre kényszeríti. Higgy benne, hogy Sátán elfut előled (Jak 4, 7). Luther egyszer azt mondta: "Énekeljünk egy himnuszt, bosszantsuk vele az ördögöt." Amikor a sátán ellen vívott küzdelem végtelennek és szinte reménytelennek tűnik, kezdd magasztalni Istent, és sátán serege elfut előled.
Keveset és alkalomszerűen szoktuk Istent dicsérni. Magasztaljuk őt egyre jobban. Eddig arra használtuk a hálaadást, hogy imádjuk az Urat; kezdjük el arra használni, hogy elűzzük az ördögöt. Minden csodálatos eredménytől eltekintve érdemes dicsérni az Urat már csak a miatt az áldás miatt is, amit szívedben fogsz érezni. De a dicséret a keresztyének nehéztüzérsége; a hálaadás hatékonyabb fegyver a lelki hadviselésben, mint az atombomba a földi háborúban. A hálaadás stratégiai út a győzelemhez.
Az Úr magasztalása
Dicsérheted az Urat egyedül is, anélkül hogy bárki tudna róla. Kezdd a napodat a hivatalban csendes hálaadással. Amikor meghívnak szolgálni, úgy lépj be a házba, hogy szívedben Jézust magasztald. Ha jelenlétedben mások tanácskoznak valakivel, csendesen ismételheted Jézus nevét hálaadással, magasztalással. Ha kórházban ülsz egy szenvedő ágyánál, csendesen magasztalhatod az Urat, míg Isten közel nem kerül, és talán a beteg is megérzi. Hányszor, de hányszor helyénvaló Jézust ily módon dicsérni!
Míg a magasztalásnak egyrészt át kell járnia legbenső lényedet (Zsolt 103, 1), és megzendül szívedben (30, 12), ugyanakkor nyilvánosan is ki kell fejezned (35, 18), mások jelenlétében (34, 3). A hálaadást hirdetni kell (9, 15), meg kell énekelni (33, 2) harsogón és örvendezve (33,3; 71,23), zenével (92, 1) és az ajkak szavával kifejezésre juttatni. "Áldom az Urat minden időben, dicsérete mindig ajkamon van" (34, 2). "Annakokáért Jézus által vigyük dicséretnek áldozatát mindenkor Isten elé, azaz az Ő nevéről vallást tevő ajkaknak gyümölcsét" (Zsid. 13, 15).
A hálaadás képes átalakítani hétköznapjaidat. Átformálja imaéletedet. Gyorsíthatja győzelmedet küzdelmes imádban. Nincs semmi, ami helyettesíti a dicséretet. A dicséret hódolat Isten előtt, örömet jelent az angyaloknak, és rettegésben tartja a démonokat. A hálaadás megtisztítja a légkört, megmossa lelkedet, megsokszorozza hitedet, felruház Isten jelenlétével és erejével. "Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az Ö szent nevét" (Zsolt. 103, 1).

Wesley L. Duewel: Imáddal érintsd meg a világot (pp. 144-151.)