Hagyd a múltat magad mögött

 

 
  • Felejtsétek el a múltbeli dolgokat!
  • Az előttetek álló dolgokkal foglalkozzatok!

"Nem mondom, hogy már elértem, vagy hogy már tökéletes volnék; hanem igyekezem, hogy el is érjem, amiért meg is ragadott engem a Krisztus Jézus. Atyámfiai, én magamról nem gondolom, hogy már elértem volna: De egyet cselekszem, azokat, amelyek hátam mögött vannak, elfelejtem, azoknak pedig, amelyek előttem vannak, nekik dőlve, célegyenest igyekszem az Istennek a Krisztus Jézusban onnét felülről való elhívása jutalmára." (Filippi 3:12-14)

Ahhoz, hogy Istennel együtt tudjunk járni - el kell felejtenünk a múltat, bármi is áll mögöttünk! Nézzük meg, Pál apostol hogyan tekint a múltjára:

"És hálát adok annak, aki engem megerősített, a Krisztus Jézusnak, a mi Urunknak, hogy engem hívnek ítélt, rendelvén a szolgálatra, Ki előbb istenkáromló, üldöző és erőszakoskodó valék: de könyörült rajtam, mert tudatlanul cselekedtem hitetlenségben; Szerfelett megsokasodott pedig a mi Urunknak kegyelme a Krisztus Jézusban való hittel és szeretettel. Igaz beszéd ez és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött e világra, hogy megtartsa a bűnösöket, akik közül első vagyok én. De azért könyörült rajtam, hogy Jézus Krisztus bennem mutassa meg legelőbb a teljes hosszútűrését, példa gyanánt azoknak, akik hiendenek Őbenne az örök életre." 
(I. Timótheus 1_12-16)

Meg kell tanulnunk elfelejteni a múltat, különben akadályokat állítunk Isten elé, hogy áldásait ránk áraszthassa. Ha Isten nem emlékszik meg a múltban elkövetett bűneinkről, akkor nekünk miért kellene?Az csak az ördög cselvetése, hogy gondolataidban, illetve más embereken keresztül a múltadra emlékeztet,és bűntudatot akar ébreszteni benned, hogy ne fejlődhessél Isten Igéjében. Hatalmad van Jézus nevében, hát parancsold meg neki, hogy hagyjon fel a hazugságaival, mert Isten megbocsátott neked. Isten szemében olyan tiszta vagy mint a frissen esett hó.

"Én, én vagyok, aki eltörlöm álnokságaidat enmagamért, és bűneidről nem emlékezem meg!" (Ésaiás 43:25)

"Mert megkegyelmezek álnokságaiknak, és az ő bűneikről és gonoszságaikról meg nem emlékezem."(Zsidó 8:12)

"Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi bűneinket." (Zsoltárok 103:12)

"Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk, alkalmas időben való segítségül." (Zsidó 4:16)

Amikor Isten trónja elé, az Ő kegyelmébe lépsz, hogy imátkozz az ördög megbróbál majd mindenféle vádat felhozni ellened a múltadból. Ez az ördög egyik gyakran használt kártyája. Azt próbálja veled elhitetni, nem vagy elég jó, hogy kérjél Istentől a szükséges időben. Ha sikerült neki újra és újra az emlékezetedbe juttatni a múltban elkövetett hibáidat, vétkeidet vagy bűneidet, akkor annak ellenére, hogy Isten már megbocsátott és nem emlékezik vissza rájuk - mert a feledés tengerébe vetette azokat -, a te szívedet még mindig a bűntudat fogja terhelni.

"...Bizony a tenger mélységébe veted minden bűnünket!" (Mikeás 7:19)

Amíg a szíved elítél a hited nem tud működni. Isten áldásait viszont csak hit által tudjuk elfogadni. Ne hagyd, hogy az ördög becsapjon, a múltad csak egy kép, amely nem létezik többé Isten szemében. Ne bánkódj a múltad miatt, inkább összpontosíts Isten igéreteire. Isten Szelleme által minden utad végén győzelem áll. Isten képessé tett arra, hogy nemet mondj az ördög hazugságaira és hit által előszólítsd az életedbe az áldásokat, melyeket Isten igért neked. Isten Igéje (Beszéde) az igazság, az ördög szavában csak hazugság van. Ha most úgy érzed, hogy nem vagy képes elfogadni, hogy Isten megbocsátotta a múltban elkövetett hibáidat, akkor kezd el felépíteni a hitedet Isten Igéjére alapozva. A bűnbocsánatot is, mint minden más áldást, hit által tudunk elfogadni. Hitet pedig Isten Beszédéből szerezhetsz. Az legalább olyan fontos, hogy te is meg tudj bocsátani magadnak és másoknak is, mert ez része annak, hogy teljesen szabad legyél.

Itt az ideje, hogy felhagyj a bűntudattal és az önsajnálattal, és erőt véve magadon megújítsd és felépítsd a hiteted Isten Igéjével összhangban. A Mennyei Atyád minden eszközt és segítséget megad neked, a te feladatod az, hogy Istennek higgyél és ne az ördög hazugságainak. Újítsd meg elmédet, szavaidat és cselekedeteidet az Ige szerint. Ha az Ige fényében és a Szent Szellem vezetése által kezdesz el élni, gyökeresen meg változik az életed, az áldások valóságba jönnek az életedben. Isten tökéletes akaratában élhetsz.

 

(Forrás: Jim Sanders: Evangélium dióhéjban c. könyv)