Hatalmunk az ördög felett

 

"Lefegyverezvén a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, őket bátran mutogatta, diadalt vévén rajtok abban."  (Kolosse 2:15)

 "Ti az Istentől vagytok fiacskáim, és legyőztétek azokat; mert nagyobb Az (Isten), Aki bennetek van, mint az (ördög), aki e világban van."  (I. János 4:4)

Meg kell tanulnunk használni a Krisztusban nekünk adott hatalmat, amikor az ördög megkörnyékez, hogy meglopjon. Az Ige múlt időben beszél az ördög legyőzéséről, vagyis nekünk nem kell harcolnunk az ördöggel, mert Jézus a kereszten egyszer és mindenkorra legyőzte. A mi feladatunk, hogy megálljunk ebben a győzelemben. Az ördögnek nincs hatalma feletted, ha hazugságtüneteket akar rád vagy a szeretteidre tenni, csak nevesd ki és bátran mond a képébe:

Krisztusban legyőztelek sátán, Jézus megfosztott a hatalmadtól, és amikor Jézus feltámadt a halálból, én is feltámadtam vele együtt!

"Titeket is megelevenített, akik holtak valátok a ti vétkeitek és bűneitek miatt, Melyekben jártatok egykor e világ folyása szerint, a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, ama szellem szerint, mely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik; Akik között forgolódtunk egykor mi is mindnyájan a mi testünk kívánságaiban, cselekedvén a testnek és a gondolatoknak akaratját, és természet szerint haragnak fiai valánk, mint egyebek is: De az Isten gazdag lévén irgalmasságban, az Ő nagy szerelméből, mellyel minket szeretett, Minket, kik meg voltunk halva a vétkek miatt, megelevenített együtt a Krisztussal, (kegyelemből tartattatok meg!) És együtt feltámasztott és együtt ültetett a mennyekben, Krisztus Jézusban: Hogy megmutassa a következendő időkben az Ő kegyelmének felséges gazdagságát hozzánk való jóságából a Krisztus Jézusban."  (Efézus 2:1-7)

Tanuld meg alkalmazni, amit a Biblia személyesen neked mond! Válaszolj a hit erejével az ellenség támadásaira:

Jézus meghalt értem, Jézus Krisztushoz tartozom! Nincs jogod ördög betegséget és fájdalmakat rám helyezni, mert Jézus az Ő testében elvitte a betegségeimet és fájdalmaimat hordozta. Jézusban hatalmat kaptam feletted, nincs jogod rám, el kell takarodnod! Ki kell takarodnod az életemből, az én testem az élő Isten szent temploma. Testem szent egészségével dicsőítem meg Istent. Nem engedek meg betegséget a testemben! Jézus nevében elparancsollak, nincs jogod rám, el kell menned, mert engedelmeskednek kell Jézus nevére!

Az ördöggel csak úgy szabad beszélnek, mint egy szófogadatlan kutyával, amikor kizavarod a házból. Az ördögnek térdet kell hajtania Jézus nevére,
 nincs más választása, engedelmeskednie kell. Használd Jézus nevét, amikor csak szükséged van rá! Jézus neve hozzád tartozik, és e néven keresztül hatalmad van az ellenség minden ereje felett.

 

(Forrás: Jim Sanders: Evangélium dióhéjban c. könyv)