Hatalom és szeretet

 

Amíg Ádám beszélt, csodáltam milyen méltóság és fenség sugárzott belőle. Annyira tisztának 
láttam, hogy azt gondoltam, a bűnbeesés után biztosan bűn nélkül élte le az életét. Mivel értette 
gondolataimat, gyorsan témát váltott, hogy válaszoljon a ki nem mondott kérdésemre.
- Sokáig éltem a Földön, mert a bűn nem eresztett mély gyökeret bennem. Bár vétkeztem, de 
Isten arra teremtett, hogy Vele járjak, és én is Őutána vágyakoztam. Nem ismertem meg a bűn 
mélységeit, amelybe a későbbi nemzedékek süllyedtek. Ahogyan a bűn növekedett, az emberi 
élet egyre rövidebb lett, de minden generációban voltak, akik Istennel jártak, és megérintették 
az Istenben rejlő Életet. Mivel Mózes annyira Istennel járt, tovább is élt volna, ha az Úr nem 
viszi el. Enókh is Istennel járt, ezért az Úr őt is magához vette. Ezért mondta Jézus: „Én 
vagyok a Feltámadás és az Élet, aki hisz Bennem, ha meghal is él; és aki ét és hisz Énbennem, 
az nem hal meg soha."
- Amit bennem látsz, az nem csak a bűn hiánya, hanem az Élet jelenléte, ami a Földön is 
bennem volt. Aki a Földön voltál, az a lényed része marad mindörökké. Ha ránézek valakire a 
Tanúk Nagy Fellegéből (csoportjából), sokat megtudhatok a földi életéről.
- Te is a Tanúk Nagy Fellegéhez tartozol?
~ Igen. Életem története az örökkévaló evangélium része. Feleségemmel együtt elsőként 
ízleltük meg a bűnt, és elsőként láthattuk meg, amint gyermekeink learatták engedetlenségünk 
gyümölcseit. Végignéztük, amint a Halál végigsöpör minden egyes nemzedéken, de láttuk a 
Keresztet, és a bűn felett aratott győzelmet is.
- A Sátán a Kereszt óta azzal kérkedik, hogy Jézus csak megváltani tudja az embereket, de 
megváltoztatni nem. A sötétség és gonoszság legsötétebb időszaka alatt Isten népe bizonyság 
lesz minden kor számára, hogy az Úr nem csak megváltotta gyermekeit, hanem teljesen eltá-
volította belőlük a bűnt. Sőt, az egész Földről eltávolítja a bűnt rajtuk keresztül, és az egész 
teremtett világnak bemutatja ÚJ TEREMTÉSÉNEK erejét. Jézus nemcsak bűnbocsánatot 
hozott, hanem meg is megszabadította az emberiséget a bűntől. Amikor visszajön, a világ 
szennyétől teljesen mentes népért jön el. Ez pedig éppen a legnehezebb időkben fog 
beteljesedni.
- Minden más emberhez hasonlóan engem is arra teremtett Isten, hogy szeressem Őt, és 
szeressem a Földet. Undorodva néztem végig, amint a Föld folyói szennyvízcsatornákká 
változtak. Még inkább elborzasztott, hogy mi történt az emberi elmével. Manapság az emberek 
elméjét elárasztó gondolatok és különböző filozófiák ugyanolyan undorítóak, mint a folyókat 
bemocskoló szennyvíz. De eljön a nap, amikor az emberi gondolatok folyamai is 
megtisztulnak, mint ahogyan a folyók is. Ez bizonyítékul szolgál majd minden eljövendő kor 
számára, hogy a jó erősebb a gonosznál.
- Az ÚR nemcsak azért vállalta a Keresztet, hogy megváltson, hanem azért is, hogy mindent 
helyreállítson. Emberként járt a földön, hogy megmutassa az embereknek, hogyan éljenek. 
Most kiválasztott gyermekein keresztül mutatja meg Magát, hogy mindenki meglássa, milyen 
célra teremtette őket. Ez a demonstráció nem csak erőben nyilvánul meg, hanem szeretetben is. 
Hatalmat ad nektek, mert Ő Mindenható, és ezáltal is kijelentést ad Magáról. Ő azonban 
hatalmát a szeretetétől indíttatva használja, és ebben is követnetek kell Őt. Még az ítéletei is 
szeretetéből fakadnak. Amikor majd ti fogjátok valahová küldeni az ítéletet, annak is 
szeretetből kell fakadnia. Az Úr végső ítélete a Föld felett - még az is irgalmának végső 
megnyilatkozása lesz.
Rájuk néztem, ahogy egymás mellett álltak: Ádám, Ábel, Lót és Jónás. Az örökkévalóságra 
lesz szükségem, hogy teljes mélységében megértsem Isten örök evangéliumának mélységét, 
amelyet életük kifejezett. Ádám engedetlensége vezetett Ábel engedelmességéhez, akinek 
kiontott vére, mint a megváltásra mutató jel, még mindig beszél. Az igazságos Lót nem tudta 
megmenteni városát, míg az engedetlen Jónásnak ez sikerült. Akárcsak a négy evangélium 
esetében, ők is kimeríthetetlen forrásai az ismereteknek és tanulságoknak. Az is elhívásom 
része, hogy életük tanulságaiból minél többet megértsek.