Hit az üdvösségre

 

 

 

 

HIT AZ ÜDVÖSSÉGRE

 

Hitünk az üdvösségre: „hallásból van, a hallás pedig Isten Igéje által.”

Hit által tartattunk meg: „Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez.” (Efézus 2:8)

De honnan kapunk hitet az üdvösségünkre?

 

Róma 10:8-10; 13-14; 17.

De mit mond?

Közel hozzád a beszéd, a szádban és a szívedben van:

azaz a hit beszéde, amelyet mi hirdetünk.

Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról,

és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta őt a halálból, megtartatol.

Mert szívvel hiszünk az igazságra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre.

 

Mert minden, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik.

Mimódon hívják azért segítségül [azt], akiben nem hisznek?

Mimódon hisznek pedig [abban], aki felől nem hallottak?

Mimódon hallanának pedig prédikáló nélkül?

 

Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten Igéje által.

 

A hitünk az üdvösségre, tehát, Isten Igéjének a hallásából származik.

 

Ap.csel. 11:13-14

És elbeszélé nékünk [Kornélius], mimódon látta,

amint az angyal megálla az ő házában és ezt mondá néki:

Küldj embereket Joppéba, és hívasd magadhoz Simont, ki Péternek neveztetik;

Ő SZÓLNI FOG HOZZÁD OLYAN IGÉKET,

melyek által üdvözülsz te és a te egész házadnépe.

 

Kornélius jó ember volt, de nem volt üdvössége.  Jézus azt mondta: „Elmenvén e széles világra, hirdessétek az Evangéliumot minden teremtésnek.” (Márk 16:15)

Mivel Kornélius még nem hallotta a dicsőséges Evangéliumot, nem volt üdvössége.

Isten azt mondta Kornéliusnak, küldjön Péterért, hogy megismerje a megváltás művét.

Az angyal nem prédikálhatott neki.

Azt azonban meg tudta mondani Kornéliusnak, hova menjen, hol találja azt, aki:

szólni fog hozzád olyan igéket, melyek által üdvözülsz te és a te egész házadnépe.

Az emberek igék hallása által kapnak üdvösséget. Ez azért van, mert: „a hit hallásból van, a hallás pedig Isten Igéje által”. Nem tudsz anélkül hinni, hogy ne hallottad volna az Igét.