Hittel teli szavak

 

 

Most vizsgáljuk meg, mi volt Jézus mondanivalója a hittel teli szavakról! Azt is vizsgáljuk meg, hogy Ő hogyan használta a szavakat, és a beszéde mit eredményezettszámára.

Márk 11:11-14.
És Jézus bement Jeruzsálembe és a Templomba: mindent jól megnézett, és mivel az este elközelgett, kiment Bethániába a tizenkettővel. És másnap, amikor a távolban meglátott egy zöldellő fügefát, odament hozzá, hogy esetleg talál-e rajta valamit. És amikor odaért, leveleken kívül mást nem talált; mert a fügeérés ideje még nem jött el. És Jézus felelt, és így szólt hozzá: Ember rólad gyümölcsöt többé ne egyen! És tanítványai hallották ezt.

Jézus tehát odament a fügefához, mert éhes volt, és szeretett volna fügét enni, de egy darabot sem talált. Erre így szólt: Ember rólad gyümölcsöt többé ne egyen!, majd nyugodtan továbbsétált. Amikor aztán másnap megint arra jártak, a tanítványok felhívták Jézus figyelmét a fügefára. Meglepve kiálltottak fel: A levelek fonnyadtak; a fa gyökerestől kiszáradt! Láttad, Jézus? Ez az a fa az, amelyet megátkoztál!

Anélkül, hogy az átkok mibenlétét részletesebben kifejtenénk, annyit megállapíthatunk, hogy Jézusnegatív dolgot mondott ki a fára. A Biblia egyenesen az átok szót használja. Jézus tehátmegátkozta a fügefát.

Nemegyszer hallottam, hogy hívők is átkokat mondanak ki a szájukkal más emberekre. Saját fülemmel hallottam ilyet. Előfordult, hogy valaki előrejött, és megtért egy összejövetelen, a keresztények azonban összesúgtak: Ááá, ezt az embert én ismerem! Ez minden evangelizációs összejövetelen megtér. Csak figyeld meg: az evangelista elmegy, eltelik három hét, és már megint nyakig lesz a bűnben!

Naná, hogy az ilyen emberek tényleg visszaesnek a bűnbe! A keresztények meg büszkén arra gondolnak, milyen prófetikus kijelentést tettek, pedig nem, hanem átkot mondtak ki! És a végén elégedetten nyugtázzák: Látod, én megmondtam!

Nem veszik észre, hogy a problémának részben ők is okozói. Beszédeik az illető személy ellen működtek. Ahelyett, hogy hittel beszéltek volna róla, valahogy így: Isten elég erős ahhoz, hogy megtartsa! Isten ereje elég, hogy megőrizze! Isten ereje majd megszabadítja, és nem fog elbukni! Hiszem, hogy meg fog állni!

Az ilyen hívőket az ördög csapta be, hogy saját szájuk beszédével rombolják azt, amit Isten megbróbál felépíteni.

(Forrás: Charles Capps - A szó teremtő ereje c. könyv)