Hogyan válhatsz Isten gyermekévé?

 

"...ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát."
"...Ha valaki nem születik víztől és Szellemtől, nem mehet be az Isten országába." 
(János 3:3, 5)

"Mint akik újonnan születtetek nem romlandó magból, de romolhatatlanból, Istennek Igéje által, amely él és megmarad örökké." (I. Péter 1:23)

"Az Ő akarata szült minket az igazságnak Igéje által, hogy első zsengéje legyünk az Ő teremtményeinek.(Jakab 1:18)

 

Az "újjászületés" által kerülünk újra közösségbe Istennel.

 

Az ember két állapotban lehet:

- vagy újjászületett szellemében, ami az Istennel való közösségét, igaz kapcsolatát jelenti,
- vagy a szellemi halál állapotában van, ami az Istentől való elkülönülést jelenti.
 

Amikor Isten megtiltotta Ádámnak, hogy az Éden kert közepén álló fáról egyen, így szólt:

"...mert amely napon eszel arról, bizony meghalsz." (I. Mózes 2:17)

Isten nem a fizikai, hanem a szellemi halálra utalt. Ádám, engedetlensége miatt szellemileg elszigetelődött Istentől. Többé már nem Isten gyermekeként élt, hanem az ördög gyermekévé vált. Ezért mondja Jézus a farizeusoknak: a ti atyátok az ördög.

"Ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Az emberölő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincsen benne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól; mert hazug és hazugság atyja." 
(János 8:44)

Az ember változatlanul Isten teremtménye maradt, de szellemét tekintve az ördög gyermekévé vált. Ezért van szüksége az embereknek az újjászületésre, hogy újra Isten gyermekeivé válhassanak.

"Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; Nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék." (Efézus 2:8-9)

A kegyelmet és az ajándékot nem lehet kiérdemelni, nem a cselekedeteinkért kapjuk. Nem tehetünk annyi jót, hogy kiérdemeljük és annyi rosszat sem, hogy méltatlanná váljunk rá. A kegyelem az kegyelem, az ajándék az ajándék, amit semmi másból, csupán hitből lehet elfogadni.

"Aki hiszen és megkeresztelkedik, üdvözül; aki pedig nem hiszen, elkárhozik." 
(Márk 16:16)

Mindegy melyik gyülekezethez tartozol, milyen vallási hagyományokat követsz, mennyi jót cselekszel, milyen tökéletes életvitelt folytatsz, ezek nem helyettesíthetik az "újjászületést". A szellemi újjászületés nem fokozatosan jön létre. Az üdvösség Isten ajándéka és azonnal a tiéd, amikor hitben elfogadod, hogy megkaptad azt.

"Bizony, bizony mondom néktek, hogy aki az én beszédemet hallja és hisz annak, aki engem elbocsátott,örök élete van; és nem megy a kárhozatra, hanem általment a halálból az életre.(János 5:24)

"Valakik pedig befogadák őt, hatalmat ada azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek;  Akik nem vérből, sem a testnek akaratából, sem a férfiúnak indulatjából, hanem Istentől születtek.(János 1:12-13)

"Nem az igazságnak cselekedeteiből, amelyeket mi cselekedtünk, hanem az Ő irgalmasságából tartott meg minket az újjászületésnek fürdője és a Szent Szellem megújítása által, Hogy az Ő kegyelméből megigazulván, örökösök legyünk az örök élet reménysége szerint." (Titus 3:5,7)

 

Hogyan válhatsz újra Isten gyermekévé? Semmi mást nem kell tenned, mint hittel a szívedben megcselekedned, amit Isten Igéje mond.

"De mit mond? Közel hozzád a beszéd, a szádban és a szívedben van: azaz a hit beszéde, a melyet mi hirdetünk. Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta őt a halálbólüdvözülsz. Mert szívvel hiszünk a megigazulásra, szájjal teszünk pedig vallástaz üdvösségre." (Róma 10:8-10)

 

Ha szeretnél újra Isten gyermekévé válni, 
kérlek mond el hittel a szívedben, hangosan a következő imádságot!

 

Az üdvösség imája 

Drága Mennyei Atyám! 
Elfogadom a Te egyszülött Fiadat, az Úr Jézus Krisztust. 
Hiszem a szívemben, hogy Jézus Krisztus az Isten Fia, meghalt az én bűneimért, feltámadt a halálból az én megigazulásomért. 
Kérlek, Jézus, legyél az én Uram, Megváltóm és Gyógyítóm! 
Én hiszem a szívemben, és most a számmal vallást teszek a hitemről: Jézus az én Uram, Megváltóm és Gyógyítóm! Meg vagyok váltva. Köszönöm, Úr Jézus, az örök életemet!

ÁMEN!

 

(Forrás: Jim Sanders: Evangélium dióhéjban c. könyv)