I. Miért kell imádkozni? 7. Az imádság mindannyiunk elhívása

Az imádság mindannyiunk elhívása

Kit fog használni az Úr az ima munkájára?

  • Aki rendelkezésre bocsátja magát,
  •  aki odaszánja a szívét,
  • odaadja az idejét,
  • aki megnyitja magát, azt tudja Isten használni a céljaira.

 

Mindannyiunknak van elhívása az imádságra, de nem mindenki foglalja el a helyét ebben a szent feladatban. Az Úr szabad akaratot adott nekünk. Van, aki odaszánja az életét, van, aki nem.

Az imádságra mindannyiunknak van elhívása. Ez az a szolgálat, amiben valamennyien Isten munkatársaivá válhatunk. Imádkozni, és az Úrral lenni a legmeghittebb, legcsodálatosabb dolog a világon azoknak, akik megtapasztalják ennek örömét. Akik vágyakoznak az Úrral való együttlét szellemi mélységeire és magasságaira. Az Atya szíve áhitozza, hogy meghitt közelségbe kerüljünk Vele az imádságban. Nem véletlenül mondja Jézus: menj be az imaszobádba. Ez azt jelenti: zárd ki a külvilágot, hogy csak az Atya, a Fiú és a Szent Szellem legyen jelen, és te.

Hogyan imádkozzunk azért, hogy mások életében is beteljesedjék Isten akarata?
Hogyan álljunk Isten rendelkezésére, hogy használhasson minket?
Hogyan tudjuk meg, kiért vagy miért kell imádkoznunk?

Keresnünk kell az Úr szívét, mit kíván tőlünk az adott pillanatban.

Ez néha egyszerűen csak csöndet jelent. Várunk az Úr jelenlétére. Egyszer csak elénk hoz valakit. Akkor imádkoznunk kell az illetőért, engedelmesen.

Ahogy ezt megtesszük, újabb és újabb megbízást kapunk az Úrtól arra, hogy valamiért vagy valakiért imádkozzunk.

Imádkoztál valamiért ma, és holnap nem látod az ereményt? Ne mondd, hogy felesleges volt.Hasonló lennél ahhoz az oktalan emberhez, aki elveti a magot a kertjében, és másnap kimegy megnézni, kinőtt-e már a palánta. Mivel még nem nőtt ki, újra felássa a kertet, újra beveti, majd másnap újra a hajtátst keresi.

Lesz-e így termése valaha is?

Ha imádkozol, hittel imádkozz.
 Másként nem érdemes. Az az imádság, amit nem hittel mondunk el, nem hallatszik fel a mennybe. Amikor hittel kérsz, hidd el, hogy megnyerted, hogy megvan neked. többé ne hulljon a könnyed. Várakozz türelmesen. Ne ásd fel újra! Köszönd meg, hogy növekedik, fejlődik, teljesedik a hited által, a hálaadásod által, Isten jósága által.

Ebben a világban Isten - nagyon sokszor - embereken keresztül tudja beteljesíteni a dolgokat az életedben. Ahhoz is ember kell - engedelmes ember -, hogy a te imádságaid valóságba jöjjenek. Hogy a dolgaid rendbejöjjenek. Hogy Isten a szükségeidet betöltse. hogy békességed legyen.

Amikor evangelizációs alkalmakat szervezünk, ahol Isten csodálatos módon hoz gyógyulást a szenvedőknek, ahhoz emberek kellenek. Kell valaki, aki meghirdeti, aki megszervezi, aki elhozza a betegeket, és kell a prédikátor, aki az Igét hirdeti és imádkozik a betegekért. Emberek, engedelmes emberek. És Isten az, aki mindezt mindenekben munkálja, Ő végzi el a munkát rajtunk keresztül.

Az embernek el kell végeznie a saját részét. Isten a megváltásunk jogi oldalát tekintve már mindent elvégzett étrtünk a keresztfa véráldozata által. Isten már bement az Ő nyugodalmába. A megváltás bevégeztetett. Nekünk arra kell törekednünk, hogy mi is bemenjünk a nyugodalomba, amit Isten megszerzett a számunkra. (Zsidó 4:1-11.)


Van olyan imádság, amit Istennek nem áll módjában megválaszolni, mert nem az Ige szerint imádkozunk. Például, az emberek gyakran arra kérik Istent, süssön fel és ragyogja be az Ő napja az életüket. Erre az imára Isten csak azt tudja válaszolni: Az én napom mindig ott ragyog feletted. Parancsolj a felhőknek, hogy távozzanak el az életedből, és akkor beragyogja az én napom a te életedet is.

Láttunk, hogy az imádság fontos, azt is látnunk kell azonban, hogy csak azt az imádságot tudja megválaszolni az Úr, amit az Ige szerint mondunk el.  Ezért a következő fejezetben áttekintjük, hogy milyen fajta imádságokat tanít nekünk az Úr Jézus.

Tanuljunk meg imádkozni és legyünk szorgalmasak az imáinkban. Kérjük együtt: Uram, taníts minket imádkozni!