II. Hányféle imádságot ismerünk a Biblia szerint?

Efézus 6:18
Minden imádsággal és könyörgéssel imádkozván minden időben a Szellem által, és ugyanezen dologban vigyázván minden állhatatossággal és könyörgéssel minden szentekért.


Az Ige azt mondja, hogy minden imádsággal és könyörgéssel imádkozzunk. Az APLIFIED BIBLEszerint: Minden imádsággal, az imádság minden fajtájával, minden adandó alkalommal imádkozzatok.

A biblia tehát rendelkezik az imádság fajtáiról, módjáról, idejéről, és többfajta imádságról tanít.

A különböző fajta imákat különböző szabályok működtetik. A Gyülekezet nagy hibát követ el, ha nem tesz különbséget az imafajták között.
Nagyon sok ima azért nem hatékony, azért nem kapunk rá választ, mert téves szabályok alapján mondjuk el.
Tegyük ezt világosabbá.
Különböző labdajátékokat ismerünk, például kézilabda, futball, tenisz. Ezeket a játékokat különböző szabályok alapján kell játszani. Ugye furcsa lenne egy futballmeccset a kosárlabda szabályaival játszani?

Az embereknek azért vannak problémáik az imaéletükben, mert nem ismerik a különböző imafajták szabályait, és így nem tudják, hogy az adott helyzetben hogyan imádkozzanak. Ha az egyik fajta ima szabályait megismerik, akkor azt próbálják alkalmazni a többi helyzetre is. Amikor pedig nem kapnak választ, zavarodottságukban Istent vádolják, hogy nem hallgatta meg, nem teljesítette be (nem válaszolta meg) az imájukat.

Gyakran hallunk ilyen felkiáltásokat:

  • Pedig reggeltől estig imádkoztam!
  • Százszor is elmondtam a Miatyánkot, de Isten nem segített ki a bajból!
  • Mindig a templomban imádkozom, hogy közelebb legyek Istenhez.
  • rengeteg pénzt dobtam a perselybe, Isten mégsem hallgatta meg.

Vajon mi az oka annak, hogy az emberek így vélekednek Istenről és az imádságról?
Az egyik leggyakoribb tévedés, hogy az emberek azt hiszik, minden imájukhoz hozzá kell tenni:

  • Ha ez a Te akaratod.

Arra hivatkoznak, hogy Jézus is így imádkozott. Jézus azonban egyetlen egy alkalommal imádkozott csak így, ez pedig a Gecsemáné kerti imája volt, ahol a teljes odaszánás és odaszentelés imáját mondta el.

Amikor azonban betegeket vittek hozzá, hogy meggyógyítsa őket, Jézus egyetlen esetben sem alkalmazta ezt a kitételt: Ha ez a Te akaratod. Minden esetben meggyógyította a beteget, és azt vallotta, hogy: Én mindenkor azokat cselekszem, amik az én atyámnak kedvesek.  A gyógyulás tekintetében soha sem volt kérdéses, mi az atya akarata. Ezért nekünk sem kell így imádkoznunk, ha beteg gyógyulásáért imádkozunk.

 

 

Amikor az emberek a kérés imáját mondják el - hogy a dolgokat megváltoztassák -, és úgy fejezeik be, hogy csak akkor teljesítsd Uram, ha ez a Te akaratod is, a saját hitüket korlátozzák, mivel nem biztosak az Úr akaratában. Utána meg azon tűnődnek, miért nem működött az imájuk.

Képzeljünk el egy játékost a futballmeccsen, aki a gólhelyzet közeledtével odafordul az edzőjéhez, és megkérdezi: te is azt akarod, hogy gólt rúgjak? Egy ilyen visszás helyzetben az edző nyilván azonnal lecserélné, hiszen szemlátomást nincs tisztában azzal, hogy mi is a játék célja.

Ugye, valamennyien azt szeretnénk, hogy imáink eljussanak Istenhez, és Ő megválaszolja azokat. Menjünk el együtt a "szabályok könyvéhez", a Bibliához, és nézzük meg, mit tanít nekünk Isten bölcsessége az imádságról.

A Biblia sokfajta imáról tanít. hogy melyik a leghatékonyabb, legjobb imádság? 
Mindig az, amelyikre éppen szükség van az adott helyzetben. 

Ismerkedjünk meg a különböző fajta imádságokkal részletesen, fejezetről fejezetre, egyenként.