III. Imádság királyokért

1 Timótheus 2:1-4.
Buzdítalak azért, hogy MINDENEK ELŐTT tartassanak könyörgések, imádságok, közbenjárások, hálaadások minden emberért, királyokért és minden hatalomban lévőkért, hogy csendes és nyugodalmas életet élhessünk, teljes istenfélelemmel és tisztességgel. Mert ez jó és kedves dolog a mi üdvözítő Istenünk előtt, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson.
 


Isten akaratát egyértelműen kijelenti a fenti igerész: Ő azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson. Ahhoz, hogy Istennek ez az akarata beteljesedjen,imádkoznunk kell, méghozzá mindenek előtt. Mielőtt bármilyen más kéréssel fordulnánk Hozzá, bármi másért imádkoznánk, elsőként imádkoznunk kell az ország hatalmasságaiért, a miniszterelnöktől kezdve mindazokért, akik felettünk hatalommal bírnak. Azért kell elsőként imádkoznunk értük, mert az ő döntéseiktől függ, hogy valóban csendes, békés és nyugodsalmas életünk legyen. Hogy Isten bölcsességégben és vezetésében tudják meghozni a döntéseiket az egész ország sorsát érintő kérdésekben.

Ha visszapillantunk a történelmünkre, csak a múlt századra akár, mennyi emberi sors alakulhatott volna másképp, mennyi emberi tragédia lett volna elkerülhető, ha a második világháború előtti időkben a keresztények valóban megértették volna a kötelességüket, őrt álltak volna szellemben, és hatalmat gyakoroltak volna imáikban a közelgő vészhelyzet felett.

 

  • Hány ember sorsa alakulhatott volna másképp?
  • Hány ember életét tudta volna megmenteni a keresztények buzgó imája?

 

Az ítéletet az országuk sorsáért a keresztények fogják kapni. Isten rájuk bízza az országot, és őket teszi felelőssé az ország sorsáért.

Az Imádságok a Biblia alapján I. című könyvünkben található imádság segítségével az Ige alapján tudtok imádkozni az országért.