Ima anyagi áldásért

 

Atyám, a Te Fiadnak, Jézusnak szent nevében megvallom
a Te Igédet a mai napon. Ahogy ezt megteszem, kimondom
a számmal és hiszem a szívemben, hogy a Te Igéd nem
tér Hozzád üresen, hanem megcselekszi azt, amiért
küldted. (Ésa. 55,11.)
Ezért én hiszem, hogy minden szükségemet betöltöd a Te
gazdagságod szerint dicsőségesen a Krisztus Jézusban,
a Filippi 4,19 igevers szerint, Jézus nevében. Hiszem, hogy
mivel én is adtam a szükséges időben, nekem is adatik;
jó mértéket, megnyomottat és megrázottat, színig teltet
adnak az emberek az én ölembe.Mert azzal a mértékkel
mérnek nekem, amellyel én mértem. (Luk. 6,38.)
Atyám, megvallom az Igéd szerint, a Márk 10,29–30 ige−
vers alapján százannyit kapok vissza ebben az időben,
a jövendő világon pedig örök életet.
Atyám, Te megszabadítottál a sötétség hatalmából, és
általvittél a Te szerelmes Fiadnak országába. (Kol. 1,13.)
Atyám, hiszem, hogy elfoglaltam a helyem Nálad, mint a
Te gyermeked, Te az én Atyám, én pedig a Te fiad lettem.
(2Kor. 6,18.) Ezért, mint szeretett fiadnak, gondomat viseled,
képessé teszel arra a Te Szellemed által, hogy a Te szere−
tetedben, bölcsességedben és áldásodban járjak.
Mennyei Atyám, Jézus nevében kiküldöm a szolgáló szelle−
meket, az angyalaidat, akiket megbíztál és a szolgálatomra
adtál, hogy meghozzák a számomra szükséges anyagiakat.
(Zsid. 1,14.) Atyám, megvallom, hogy igen biztos és értékes
segítség vagy a bajban. Erőd és hatalmad sokkal hatalma−
sabb, mint amennyire szükségem van. (Zsolt. 46,1.)Atyám, a Te mindenható kegyelmed és gazdagságod által
megáldasz engem mindenben, minden földi szükségemben.
Amire szükségem van, megadod nekem bőségesen bár−
milyen körülmények között is, így nem szenvedek hiányt
semmiben. Köszönöm Neked Atyám, Jézus nevében.
Drága Mennyei Atyám, Te hatalmas vagy arra, hogy rám
áraszd minden kegyelmedet; hogy mindenben, mindenkor
teljes elégségben legyek, minden jótéteményre bőségben
legyek. (2Kor. 9,8.) Ámen