Immunrendszer

 

Az immunrendszerem Jézus nevében tökéletesen működik.
Az élet szavainak erejével szólok az immunrendszeremhez.
Megtiltom a téves és hibás működést. Annak a Szelleme
lakik bennem, aki Jézust feltámasztotta a halálból, és ez
a Szellem Isten életével, erejével és bölcsességével erősí−
ti meg az immunrendszeremet, amely őrködik a testem
élete és egészsége felett. (Róm. 8,11.)
Az immunrendszerem abban a tökéletes rendben műkö−
dik, ahogy Isten teremtette, mert Jézus élete látható az
én testemben. Az Ő testének tagja vagyok, az Ő testéből
és az Ő csontjaiból való. (2Kor. 4,10. Ef. 5,30.)
Az immunrendszerem azonnal felismer minden baktériumot
és vírust, amely a testemhez ér, és azonnal megsemmisíti
Jézus nevében. Így tökéletes egészségben élek életem
minden napján. (Márk 11,23.) Ámen.