Irgalmas ítélet

 

Minden szava olyan volt, mint a pörölycsapás. Elborzasztottak a bűneim. Nem csak azt 
szégyelltem, hogy miket gondoltam róla, a leginkább lesújtó az volt, hogy pontosan ugyanazért 
csúfoltam, amit én is elkövettem. Minden erőmmel megpróbáltam talpon maradni, de a térdeim 
nem bírták tovább, s az arcomra borultam. Szavai korbácsütéshez hasonlítottak, bár ezt a 
fájdalmat szívesen fogadtam. Tudtam, hogy ezt kell hallanom. Azt akartam, hogy Jónás addig 
tanítson, amíg minden gonoszságom napvilágra kerül. Szavai hatalmas erővel tárták fel a 
bensőmet, de ennél még sokkal több is volt bennük. Erejük fényében minden kifogás 
szégyenletes volt. Áthasítottak minden akadályt és egyenest a szívembe hatoltak. A földön 
fekve úgy éreztem, mintha éppen egy műtéten esnék át.
Ekkor Lót közbeszólt: - Sok hívő komolytalan és értelmetlen módon szokott összeesni az Úr 
jelenlétében, de az Egyházat hamarosan ugyanaz az erő roskasztja össze, amely alatt te estél a 
földre - a Szent Szellem ereje, amely rád bizonyítja a bűnt, és meggyőz róla. Ha olyankor 
roskadsz össze, amikor valóban nem tudsz talpon maradni, akkor annak az lesz az eredménye, 
hogy azután már képes leszel kiállni az igazságért.
Még mindig nem akartam mozdulni. Semmit sem akartam tenni, amíg meg nem ragadtam 
mindazt, amit Jónás mondott. Nem akartam, hogy elmúljon az ítélet, amíg el nem végezte a 
munkáját. Ezt ők is értették, mivel egy ideig csend volt, majd Lót folytatta.
- Jónásé volt eddig a legnagyobb igehirdetői kenet, amit ember valaha kapott. Amikor 
prédikált, csodák vagy jelek nélkül megtért az egyik leggonoszabb város, amely valaha létezett. 
Ha Jónás Szodomában hirdette volna Isten Igéjét, az a város a mai napig is állna. Jónás prédi-
kációjának erejét Isten jelnek adta a számunkra. Jónás akkor kapta ezt az erőt, amikor 
felébredt, és a fenevad kiokádta. Az utolsó napokban ezt az igehirdető erőt kapja meg Isten 
népe is. Ez a bűnre ébredés ereje, amit az Úr ad az Eklézsiának, miután a Fenevad kiokádja: a 
leggonoszabbak is hallgatnak majd szavaira. Ez Jónás jele, amit Isten ad az Eklézsiának. Akik 
átélik a feltámadást a mélységből, ezzel a hatalommal szólnak majd.
Döbbenten hallgattam mindezt, mégis eltökéltem, hogy nem menekülök többé az Úrtól, hanem 
mindig Hozzá futok. Egyenest Bölcsességhez fordultam.
- Uram, tartok tőle, hogy én is el fogok esni azokban az időkben, amik következnek, hiszen 
mindabban, amiről beszéltünk, én is vétkes vagyok. Már olyan sokat láttam dicsőségedből, 
mégis, minduntalan csapdába esem, és annyi minden távol tart Tőled! Kérlek segíts! Kétségbe-
esetten szükségem van bölcsességedre, de irgalmadra is. Kérlek, irgalmazz nekünk, és segíts 
rajtunk, mielőtt a megérdemelt ítélettel sújtanál. A Kereszt irgalmát kérem.
- Mivel kérted Tőlem, irgalmat és haladékot kapsz. Adok még időt - ez az irgalmam 
számotokra. Használd ezt bölcsen, mert hamarosan nem tesz több haladék. Közel az óra, 
amikor nem várhatok tovább. Minden egyes nap, amivel elhalasztom ítéletemet - irgalom. így 
fogadd, és becsüld meg, élj vele bölcsen!
- Sokkal inkább kedvemre való, ha irgalmat gyakorolhatok, mint ha ítélnem kell, de a vég már 
közel. A sötétség egyre növekszik, és hamarosan rátok következik a nagy nyomorúság és a 
megpróbáltatások ideje. Ha nem használjátok fel a haladékot, amit tőlem kaptatok, legyőznek 
benneteket a közelgő szorongatások, ha viszont bölcsen számláljátok napjaitokat, ti fogjátok 
legyőzni a nehézségeket és felülkerekedtek rajtuk. Van egy közös vonása a győzteseknek, ami 
minden korban ugyanúgy érvényes ~ nem vesztegették az idejüket!
- Irgalmamból figyelmeztetlek benneteket Te is figyelmeztesd népemet, hogy irántatok való 
irgalmamból nem engedhetem tovább, hogy visszaéljenek kegyelmemmel. Irgalmamból 
fenyítem és fegyelmezem meg őket Figyelmeztesd őket, hogy ne keményítsék meg szívüket, 
hanem térjenek meg és forduljanak hozzám.
- Igaz, hogy te magad is elbukhatsz. Ha nem tagadod meg magad, és nem veszed fel a 
kereszted minden nap, akkor meghidegül szereteted, és megtagadsz Engem. Akik saját 
maguknak akarják megtartani az életüket, el fogják veszíteni. Akik pedig lemondanak róla az 
Én kedvemért, megtalálják az igazi Életet. Az az élet, amit népem számára készítettem, még 
annál is sokkal bővelkedőbb, mint amit legnagyobb elbizakodottságukban kértek volna.
- Amikor befejezem házam népének megítélését, kibocsátom ítéleteimet a Földre. Igazságos 
ítéletemben különbséget teszek népem és azok között, akik nem ismernek. Most az egész Föld a 
Gonosz hatalma alatt veszteget, aki megjutalmazza az igazságtalant és ellene áll az igaznak. 
Az ítélet Napján azonban megtudja az egész világ, hogy Én jutalmazom meg az 
igazságosságot, a kevélyeknek pedig ellene állok.
Trónom alapja az igazságosság és az igaz ítélet. Igazságosságom miatt fenyítem meg 
súlyosabban azokat, akik ismerik az igazságot, de mégsem eszerint élnek. Azért hoztalak Ide, 
hogy meglásd ítéletemet. Itt sok mindent megértettél, de ha nem az itt látottak szerint élsz, az 
még súlyosabb ítéletet jelent a számodra. Akinek sokat adtak, attól sokat is várnak el. Itt 
megismerted ítéleteim irgalmasságát De ha továbbra is engeded, hogy a bűn körbefonja az 
életed, akkor megismered ítéletem súlyosságát. Népem közül sokan még mindig szeretik a bűnt 
Akik jobban szeretik a bűnt, a saját kényelmüket és a gazdagságot, mint Engem, hamarosan 
megismerik szigorúságomat. Ők nem lesznek képesek megállni a közelgő napokban.
- Kemény leszek a kevélyekhez, de irgalmas az alázatosokhoz. Népem figyelmét nem a 
nehézségek terelték el leginkább, hanem a bőség. Ha a bőség idején Engem keresne népem, 
még többet bízhatnék rájuk Királyságom igazi gazdagságából Azt szeretném, ha bővölködnétek 
minden jó cselekedetben, és túláradó lenne nagylelkűségetek. Az előttünk álló korban népem 
bővölködni fog a földi javakban, még a nyomorúság és szorongatás idején is, de ez a 
gazdagság nem a jelen gonosz kor fejedelmétől, hanem Tőlem fog származni. Ha nem 
bízhatom rátok a földi gazdagságot, hogyan bízhatnám rátok az eljövendő korszak erőit és 
hatalmát? Meg kell tanuljátok, hogy ugyanolyan buzgón keressetek Engem a bőség idején, 
mint a szűkölködésben. Minden, amit rátok bízok, továbbra is az Enyém. Csak azokra bízok 
még többet, akik egyre jobban engedelmeskednek.
- Tudnod kell, hogy a sötétség fejedelme is ad bőséget. Ma is ugyanazt kínálja fel népemnek, 
amivel Engem kísértett meg. Azoknak adja e világ királyságait, akik le borulnak előtte, 
imádják őt és az ő akarata szerinti élettel állnak szolgálatába. Egyik oldalon a világ szerinti, a 
másikon pedig az Én Királyságom szerinti bővölködés áll. A közelgő ítéletek segíteni fognak 
népemnek, hogy megkülönböztesse egyiket a másiktól. Akik e gonosz kor fejedelmének 
szolgálatában bővölködtek és az ő utalt járva gazdagodtak meg, azoknak a gazdagsága úgy 
fog a nyakukban lógni, mint a malomkő az árvíz idején. Hamarosan mindenkit megítél az 
igazság. Akik Általam bővölködnek, nem fogják megtagadni az igazságot a gazdagságuk 
kedvéért.
- ítéletemet házam népén kezdem, hogy fegyelmezettséget tanaljatok és engedelmességben 
járjatok. A bűnért járó fizetség a halál, az igazságosságért pedig békesség, Öröm, dicsőség és 
tisztesség jár. Mindenki azt kapja, amire méltó. Ez az ítélet, és igazságos dolog, hogy a saját 
házam népén kezdem el.
Ekkor Lót és Jónás egyszerre mondta: - „íme az Úr jósága és keménysége!” Ha jobban meg 
akarod ismerni Őt, akkor mindkét oldalát jobban meg kell ismerned.
Olyan erővel zúdult rám Isten meggyőzése a saját bűneimről, mint ha egy vízesés alatt álltam 
volna, de ez az áradat az élő víz folyama volt. Egyszerre volt felfrissítő, megtisztító és súlyos 
is. Tudtam azt is, hogy miután belépek azon az ajtón, csakis az Úr helyreigazítása tarthat meg 
mindabban, ami rám vár. Kétségbeesetten kívántam minden korrekciót, amit csak kaphattam, 
mielőtt elindulok. Tudtam, hogy szükségem van a helyreigazítására - és úgy is volt.