Isten arca

Miért ment el Isten egészen a betlehemi jászolig? Miért ment el ilyen messzire? Azért, hogy tudd, Ő biztosan rádtalál.

Ő Megérti, mit érzel, hiszen mindennel szembenézett, amivel te szembetalálod magad. „Az Ige testté lett, közöttünk lakott” (János 1:14). Jézus nem olyasvalaki, akinek „fogalma sincs a mi realitásunkról. Keresztülment gyengeségen, próbákon, mindent megtapasztalt – mindent, kivéve a bűnt. Menjünk hát egyenesen Hozzá, és vegyük el bátran, amit oly szívesen kész nekünk adni. Vedd el a kegyelmet, fogadd el a segítséget” (Zsidók 4:15-16, MSG, angol fordítás alapján).

Ha egyszer tudod, hogy megért, akkkor bátran mehetsz Hozzá. Betlehem miatt megvannak a válaszok a következő fundamentális kérdésekre: „Isten törődik vele, hogy szomorú vagyok? Nézd meg Jézus könnyáztatta arcát, amikor Lázár sírja előtt állt. Észreveszi Isten, ha félek? Nézd csak meg Jézus arcán az elszántságot, amint keresztülmenetel a viharon, hogy megmentse a barátait. Isten tudja, ha nem vesznek semmibe, és ha elutasítanak? Találd meg a választ Jézus együttérző arcán, amikor megvédi a házasságtörésen ért asszonyt.

„Isten láthatatlan lénye látható formában mutatkozik meg a Fiúban, aki Isten dicsőségét tükrözi vissza” (Zsidók 1:3, EF). Jézus maga mondta: „Aki engem látott, az Atyát látta” (János 14:9, EF). „Aki engem látott sírni, az Atyát látta sírni.” „Aki engem látott nevetni, az Atyát látta nevetni.” „Aki engem látott eltökéltnek, az az Atyát látta eltökéltnek.” Szeretnéd Istent látni? Akkor nézz Jézusra!

Dr. George Harley Libériában szolgált orvos-misszionáriusként a Mano törzs tagjai közt. A helyiek készséggel segítettek neki felépíteni a klinikát és a kápolnát. Dr. Harley több, mint tízezer beteget kezelt évente, azonban az első öt év során senki sem tette be a lábát a kápolnába. Egy nap az orvos fia gyógyíthatatlan betegségben meghalt. Amikor Dr. Harley siratta egyetlen szeretett fiát, az egyik falubeli véletlenül meglátta, és felkiáltott: „Fehér ember, fehér ember ugyanúgy sír, mint mi!” Miután a falubeliek látták a misszionárius könnyeit, minden megváltozott.

Minden megváltozik, amikor meglátjuk Isten arcát.

Ő is könnyek között jött a világra. Ismeri, mit jelent a megtört szív terhe. Ismeri a szomorúságot, ami ezzel a világgal együtt jár. Eljöhetett volna ragyogó fényként, vagy a felhőkből hallatszó szózatként, de Ő személyesen jött el – emberként.

Nézz, amerre Mária nézett. Nézz Isten arcába, és legyen bizonyosságod. Ha a Király hajlandó volt az állatok, pásztorok és rongyos ruhák világába belépni, akkor nem gondolod, hogy hajlandó a te világodba is belépni?

Ő magára vette a te arcodat, abban a reményben, hogy meglátod Őt.

Isten arca

Max Lucado

Magyar fordítás: ahitatok.hu