Isten az élet szerzője

 

ézus Isten testben való megjelenése, megnyilvánulása.

"...aki engem látott, látta az Atyát..."  (János 14:9)

Jézus azért jött, hogy életünk legyen és bővölködjünk.

"...én azért jöttem, hogy életetek legyen, és bővölködjenek."  (János 10:10)

Azért jelent meg Isten Fia, hogy lerontsa az ördög munkáit.

"...Azért jelent meg az Istennek Fia, hogy az ördög munkáit lerontsa."  (I. János 3:8)

Az ember Fia nem pusztítani jött, hanem életet menteni.

"Mert az embernek Fia nem azért jött, hogy elveszítse az emberek szellemét, hanem hogy megtartsa." (Lukács 9:56)

Jézusban Isten munkálkodott.

"Nem hiszed-é, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya én bennem van? A beszédeket, a melyeket én mondok néktek, nem magamtól mondom; hanem az Atya, Aki én bennem lakik, Ő cselekszi e dolgokat.(János 14:10)

"A názáreti Jézust, mint kené fel Őt az Isten Szent Szellemmel és hatalommal, ki széjjeljárt jót tévén és meggyógyítván mindeneket, kik az ördög hatalma alatt voltak; mert az Isten vala Ő vele."  (Ap.Csel. 10:38)

Jézus így felelt a farizeusok támadására, mikor azzal vádolták, hogy az ördög erejével gyógyít:

"És ha egy ország önmagában meghasonlik, meg nem maradhat az az ország. És ha egy ház önmagában meghasonlik, meg nem maradhat az a ház. És ha a sátán önmaga ellen támadt és meghasonlott, nem maradhat meg, hanem vége van."  (Márk 3:24-26)

Ha Isten maga lenne a betegségek és a fájdalmak szerzője, nem önmaga ellen dolgozna?

"...aki engem látott, látta az Atyát..."  (János 14:9)

 

 

(Forrás: Jim Sanders: Evangélium dióhéjban c. könyv)