Isten él és uralkodik

 

10 éves voltam, mikor másodszor láttam Jézust. A szobámban voltam és Jézus csak átjött a falon. Egy pillanatra meglepődtem, Jézus lehajolt, és megölelt, és erősítő szavakat szólt hozzám. Ez is egyike azoknak a beszélgetéseknek, amit nem oszthatok meg senkivel, mert olyan szent dolgokat szólt. Utána a szoba másik oldalán kiment.

Harmadszor Jézust 11 éves koromban láttam. Az előszoba ajtón jött be, míg én tévét néztem. Odajött, leült mellém, egy pillanatra ránézett a tv-re, s egyszer csak minden kikapcsolódott a természetes világból. Semmit nem hallottam attól a perctől kezdve. Sem tv-t, sem a telefont, csak Jézust hallottam, s csak Őt láttam dicsőségben. Ránéztem, és Ő ezt mondta: „– Roberts, azt akarom, hogy generálisaim életét tanulmányozd. Úgy ismerd meg őket, mint a saját tenyeredet. Tudd meg, miért voltak sikeresek, tudd meg, miért buktak el, hogy azt az utat ne járd.” Felállt és kiment az ajtón. A tv bekapcsolódott és a film tovább ment. Azóta nagy figyelemmel tanulmányozom a Biblia nagy embereinek életét (és néhány kevésbé ismertét is), hogy megtanuljam sikereiknek vagy bukásaiknak titkát és okát. A Smith Wigglesworthról írt könyvvel kezdtem. Nagy férfiak és asszonyok életét tanulmányoztam: John Alexander Dowiw-t, Charles Finney-t, MarieWoodworth Etter-t, John G. Lake-t, Aimee Semple Mecpherson-t, Kathryn Kuhlmant-t és még sok más szolgálattevő életét is.

Mi rendszerint megfutunk a gonosztól. Ezeknek a szolgálóknak az életéből én úgy láttam, hogy ők viszont futottak a gonosszal való viadalra. Ezek az emberek nem féltek semmitől. Sokat tanulhatunk e nagy férfiaknak és asszonyoknak az életéből, akik most már mind az Úrnál vannak. Amikor a könyveket olvastam, a Szent Szellem tanított. Elmondta, melyik ember milyen volt. Azt kérdezte: „Észrevetted ezt vagy azt? Mit tettek, mit mondtak, milyen volt a kapcsolatuk Velem?” S felidézte a jelenetet, mondván: „Én tudom, hogy hogyan történt, hiszen én is ott voltam.” Ő az én barátom. Így beszélget velem, és én is Ővele. Megtanított a természetfölötti valóságban járni. Mikor gyülekezetben szolgálok, mindig belépek az Úr jelenlétébe és valóságába.

Mikor Jézus otthonomban meglátogatott, azt mondta: „Ha engedelmes leszel ezekben a dolgokban, hamarosan többre hívlak el!” El kellett hagynom a tv-t. Ott kellett hagynom az iskolai sportokat. Mindent el kellett hagynom, még a legjobb barátomat is és cselekednem azt, amit az Úr várt tőlem, hogy betölthessem azt a szolgálatot, amire Ő elhívott. Jézus egy másik ígéretet is tett nekem aznap. Megígérte, ha hűséges leszek a generálisai életének tanulmányozásában, akkor találkozni fogok a mai kor generálisaival. Megtartotta ígéretét, kapcsolatba hozott velük. Ha engeded, hogy Isten cselekedjen, akkor helyére kerül minden. Istennek más az időbeosztása, mint a miénk. Nekünk is az Ő időbeosztása szerint kell lépnünk. Emlékezzetek rá, hogy a Biblia nagyjai közül nem sokan engedték, hogy a földi időbeosztás uralkodjon rajtuk.