ISTEN ERŐTELJES HADSEREGE

 

 

Valami nagyon erőteljes és bámulatos dolog történik ma a világon— valami, ami meghaladja az emberi felfogóképességet — valami, ami hatással lesz az egész világra ezekben az utolsó napokban. Isten a keresztyéneknek egy kicsi, de erőteljes hadseregét készíti fel, a legelkötelezettebb hadsereget a földön. Az Úr vissza fog jönni és megparancsolja nekik, hogy hőstetteket vigyenek véghez; Ő egy szent, odaszánt, félelemmentes maradékkal fogja befejezni ezt a korszakot.

 

Egész életemben hallottam történeteket  istenfélő elődeinkről, akik gyűlölték a bűnt. Ezek a férfiak és asszonyok ismerték Isten hangját, órákat és napokat töltöttek el böjtben és imában. Szüntelen imádkoztak és rendelkeztek a szükséges erővel és képességgel, hogy sikeresen ellene álljanak napjaik erkölcstelenségeinek. Ezeket az elődöket azonban túlhaladta az idő. Isten mostanában egy másik hadsereget emel fel és az Ő katonái most nem csak öreg ősz hajú zsidó apákból és anyákból fog állni. Ez az új hadsereg fiatal és öreg, új és érett hívőkből fog állni, hétköznapi keresztyénekből, akik Istenbe kapaszkodnak! A szolgálatoknak egy egészen új birodalma jön elő mindenfelé!

 

A felekezeti gyülekezeti rendszer haláltusáját vívja. Szinte egyáltalán nincs hatással a világra és nem tudja képviselni Krisztus nagy erejét. Néhányan azzal vádolnak, hogy “kemény” vagyok a pásztorokkal. Kapcsolatban vagyok azonban sok istenfélő pásztorral, akik a szolgálatokban való mély hanyatlás miatt ugyanúgy szomorkodnak ma, mint én. Van egy szent maradéka az istenfélő pásztoroknak a földön és hálát adok Istennek mindegyikükért. Azonban az is tény, hogy egyre több szolgáló csúszik lefelé a kompromisszum útján.

 

A Biblia figyelmeztet bennünket, hogy nekünk nem kell aggódni! Istennek van egy terve és az nyilvánvalóvá fog válni. Világosan le van írva a Szentírásban, főként Sámuel első négy fejezetében. Sámuel próféta Isten utolsó napok maradékának egy tipusa. Az Úr a legrosszab idők közepette választotta ki őt és elrejtette őt távol míg kiképezte és eljött az ideje, hogy előhozza az Ő új munkájára. Isten azt mondta Sámuelnek: “És monda az Úr Sámuelnek: Ímé én [oly] dolgot cselekszem Izráelben, melyet valakik hallanak, mind a két fülök megcsendül bele.” (1 Sámuel 3:11). Miért olyan meglepő és riasztó mindenki számára, aki hallja azt? Az Isten ítélete volt egy visszacsúszott vallásos rendszeren és felemelt, kiképzett és felkent egy új szent maradékot!

 

Amit Isten cselekedett Sámuel napjaiban, azt minden generációban megteszi.

Valójában, minden generációban van egy maradék, az Ő szíve szerinti imádkozó emberek.

 

AZ UTOLSÓ NAPOK MARADÉKÁNAK MEGSZÜLETÉSE

 

Sámuel próféta az utolsó napok szent maradékának egy tipikus képviselője — hívők felkészített teste, akik a régi, letűnt gyülekezet romjaiból tűnnek elő. Sámuel anyja, Anna keserű könnyek és sok ima közepette szűlte a fiát. “És lelkében elkeseredve, könyörgött az Úrnak, és igen sírt.” (1 Sámuel 1:10).

 

Képzeljük el a helyzetet: Anna a templomban volt minden nap, a térdein az oltár előtt, összetörve, mert nem voltak gyermekei. Amikor sírt a vetélytársa — férjének másik felesége —  gúnyolta őt. “Igen bosszantotta pedig Annát vetélkedő társa, hogy felingerelje, mivel az Úr bezárta az ő méhét.” (1 Sámuel 1:6).

 

Három fontos dolgot szeretnék kiemelni ebből az igeszakaszból:

    - Az első: a maradék, amit Sámuel képvisel, fájdalom és ima közepette született.

    -A második: Isten szíve szerint imádkoznak és bánkódnak, az ellenség bosszantásának közepette.

    - A harmadik: az Isten maradékát mindig félre fogják ismerni!

 

Figyeljük meg mi történt, amikor Anna imádkozott:

 

“Mivelhogy pedig hosszasan imádkozik az Úr előtt: Éli figyel az ő szájára; És mivel Anna szívében könyörgött (csak ajka mozgott, szava pedig nem volt hallható): Éli gondolja, hogy részeg. Monda azért néki Éli: Meddig leszel részeg? Távolítsd el mámorodat magadtól.”

(1 Sámuel 1:12-14).

 

Éli és az ő fiai a haldokló, romlott gyülekezetet reprezentálják, amely elhagyta az Úr útját. Élinek olyan mértékben nem volt kapcsolata az Úrral — olyan mértékben halott volt a szellemében  — , hogy azt gondolta Annáról, hogy részeg! Amikor Anna imádkozott, megtelt fájdalommal, egy fiú születésének a terhét hordozta. Minden amit tenni tudott, mozgott az ajka, a szellemben való sóhajtozás miatt. Ezt imádkozta:

 

“És fogadást tőn, mondván: Seregeknek Ura! ha megtekinted a te szolgáló leányodnak nyomorúságát, és megemlékezel rólam, és …. fiúmagzatot adsz szolgáló leányodnak: én őt egész életére az Úrnak ajánlom, és borotva nem érinti az ő fejét soha!” (1 Sámuel 1:11).

 

Isten szent maradékának két megkülönböztető jele van:

- Úgy imádkoznak, mint Anna. Nagy terheket hordoznak és a szívük zaklatott az Isten  házában lévő gonoszság miatt.

    - Odaszánják az életük minden napját az imára, mint Anna.

 

Isten akarata az, hogy te is így tegyél. Azt akarja, hogy képes legyél kitapogatni és hallani Őt. Egy olyan szolgálatot akar neked adni mások felé, akik jönni fognak hozzád az ő terheikkel és megpróbáltatásaikkal. És amikor imádkozol értük az Ő kijelentése fog jönni!

 

Eredeti források:

 

https://www.worldchallenge.org/en/node/15700

https://www.worldchallenge.org/en/node/15702

 

MODERATOR

Andrew Strom