Isten hallható hangja

Az egyik barátunknak Las Vegasban, aki egy nyugdíjas rendőr, egy komoly depresszióval kellett szembenéznie, mielőtt megismerte Istent. Egyik nap megfogta a fegyverét, odatartotta a fejéhez, és már kész volt, hogy meghúzza a ravaszt. Hirtelen hallott egy hangot a mennyből, amely azt mondta: „Állj meg! Nekem van egy tervem az életedre!” Isten hallható hangon szólt hozzá, hogy megragadja a figyelmét és megmentse az életét.

A Bibliában olvashatjuk Saulnak, a keresztények üldözőjének a történetét. Amikor útban volt egy város felé, hogy még több keresztényt tegyen ki kínzásoknak, akkor Isten hallható hangját hallotta: „Saul, Saul, miért üldözöl engem?” Saul leesett a szamaráról, és megvakult a mennyből jövő világosságtól.

„Ki vagy te, Uram?” kérdezte Saul.

„Én vagyok Jézus, akit te üldözöl.”

Istennek ezzel a hallható hangjával való találkozásnak az eredményeképpen, amelyet a menny ereje kísért, Saul a belsejéig megrendült. Jézus átformálta őt, hogy a követőjévé váljon, és az ő nevét Pálra változtatta. Apostol lett, és gyülekezeteket alapított, valamint ő írta az Újszövetség nagy részét. Micsoda átalakulás!

Sokan megkapják azt, amit úgy hívnak, hogy Isten „belső hallható hangja.” Ez azt jelenti, hogy belülről nagyon hangosnak tűnik, de nem hallható senki más számára. Egyik éjszaka, amikor aludtam, hirtelen hallottam egy „hangos” gondolatot. „Kelj fel most, és imádkozz! Éppen egy szerencsétlenség készül megtörténni, egy bomba készül felrobbanni, és neked imádkoznod kell, hogy elháruljon.” Azt gondoltam, hogy ez biztosan csak a képzeletem, és megpróbáltam visszaaludni. De ugyanezt az üzenetet hallottam másodszor is, még hangosabban. „Kelj fel most, és imádkozz, hogy ez a szerencsétlenség elháruljon!”

Kiugrottam az ágyamból, bementem az „imaszobámba”, letérdeltem, és elmondtam egy rövid imát, amelyben a Szent Szellem vezetett. Valami ilyet: „Uram, kérlek Téged, hogy ez a terv a bomba felrobbantására vonatkozóan, legyen leleplezve idő előtt, és semmi se történjen!” Miután egy nagyon rövid időt imával töltöttem, azt hallottam: „Rendben van! Most már el van intézve. Visszafekhetsz az ágyadba!”

Amint mentem visszafelé az ágyamba, elhatároztam, hogy kérek valamit. „Uram, ha ez Tőled volt, akkor azt kérem, hogy legyen benne a hírekben!” Tudni akartam, hogy az egész igazán Istentől volt-e. Azután elkezdtem gondolkozni: „Min is gondolkozom? Nem lesz benne a hírekben, hogy ha a bomba fel sem robbant.” Mindenesetre én azért ezt kértem.

Másnap reggel, amikor felébredtem, elmondtam Dennisnek, hogy mit hallottam. Dennis azt válaszolta: „Nos, akkor kapcsoljuk be a híreket, és lássuk, hogy mi van benne!”

Bekapcsoltuk a TV-t, és benne volt! Így szólt a hír címe: „Friss hírek: Egy bombát találtak a vágányokon Spanyolországban.” A riporter azt is elmondta, hogy ez ugyanolyan típusú bomba volt, mint ami az előző hónapban robbant a vasúti síneken Spanyolországban, több száz ember halálát okozva ezzel. A riporter azt mondta, hogy a bomba ki volt biztosítva, de nem robbant fel. Az egyetlen magyarázatuk erre az volt, hogy bárkinél is volt a robbantó szerkezet, valószínűleg megijesztették.

Arra a gondolatra, hogy felébresztett engem, elmondta nekem, hogy mit imádkozzak, és amikor visszaimádkoztam ezt Hozzá, a csoda megtörtént, az istenfélelem töltött el engem. Milyen egyszerű is ez!

Megkérdeztem Istent erről, hiszen tudtam, hogy Neki minden hatalma megvolt arra, hogy mindezt egyedül tegye meg. Azután elkezdtem egy isteni megértést kapni arról, hogy Ő úgy döntött, hogy az emberekkel való partnerségre korlátozza önmagát.

Isten itt a földön fizikális emberi lényekre ruházta a hatalmat. Azt választja, hogy partnei kapcsolatban dolgozik együtt velünk, hogy befolyással legyen a dolgokra a földön. Csak azt kell imádkoznunk, amit Ő imádkozik. Azt kell tennünk a földön, amit Ő tesz a mennyben. Képesek vagyunk összehangolni a mennyet és a földet, és a csodák meg fognak történni. Csak figyelnünk kell, hogy meghalljuk, amit Ő mond.

Lynnie Walker

Forrás:dfmi.weebly.com/