Isten hite

 

 

Jézus tudta: a szavaiban erő van, Amikor szólt a fügefához, az kiszáradt és elhat. Ezt követően azt mondta: Legyen hitetek Istenben!; vagy helyesebben: Legyen nektek az Isten hite!Ezután Jézus elmagyarázta, hogyan működik Isten hite.

 

Márk 11:22-23.
És Jézus felelvén, monda nékik: Legyen hitetek Istenben. Mert bizony mondom néktek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek: Kelj fel és ugorjál a tengerbe! és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond megtörténik, meglesz néki, amit mondott.

 

 

 

Akinek hit van a szívében, az Isten hite. A Biblia azt mondja aRómaiakhoz írt levél 12:3-ban: ...Isten kiosztotta mindenkinek a hit mértékét. Ez tehát az Isten hite. Nem azt mondja, hogy a hit egy mértékét, hanem azt, hogy a mértékét.

 

 

 Ugyanazzal a mértékkel kapott mindenki, amikor újjászületett. A probléma az, hogy egyesek nem fejlesztették tovább, amit kaptak.

 

Az Ige megtanít rá, hogyan fejlesszük hitünket.

 

 

Róma 10:17.
Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten Igéje (Rhema) által.
Másik ford:
A hit hallásból származik, a hallás pedig Isten beszédéből.

 

 

Talán így is mondhatnánk:

A hit a beszámolóból származik, és ez a beszámoló Istentől jön. Isten beszéde hitet épít ki az emberben, mert Ő képes véghezvinni minden kijelentését.

Jézus azt is elmondja, hogyan alkalmazzuk Isten hitét, és hogyan hozzuk működésbe.

Lehet, hogy már te is mindenfélét kipróbáltál. Próbáltad megvallásokkal bombázni a menny kapuit, próbáltál imádkozni és imádkozni és imádkozni, és arra a megállapításra jutottál, hogy nem működik.

 

Vizsgáljunk hát meg most egy olyan valamit, ami tényleg működik, és próbáljunk meg mi is hasonlóképpen cselekedni! Jézus tehát a következőt mondja:

 

Márk 11:23.
Mert biztosra mondom nektek, hogy ha valaki azt mondja ennek a hegynek, mozdulj el, és ess bele a tengerbe, és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy mindaz, amit mond, bekövetkezik, meglesz neki, amit mond.

Nem azt mondja, hogy valami, amit mond a hegynek. Azt mondja: mindaz, amit mond; tehátmindaz meglesz, amit kimondunk, ezért nagyon kell figyelnünk arra, hogy miket beszélünk. Abban kell hinnünk, hogy mindazok a dolgok, amiket mondunk - minden, amit kimondunk -, bekövetkezik.

Ez fogja aktiválni Isten hitét bennünk, és mindaz, amit mondunk, bekövetkezik. Azt mondja, hogymeglesz neki, amit mond. Ez azt jelenti, hogy amikor mondja, még nincs meg, igaz?

Jézus ezt mondja: meglesz neki, amit mond. Egy másik fordítás így adja vissza: meglesz neki, bármit is beszél. Ezt azt jelenti, hogy ha valamit meg akarunk kapni, azt folyamatosan ki kell mondanunk a szánkkal.

A Biblia így buzdít:

Zsidó 10:23.
Ragaszkodjunk hitünk megvallásához...

 

Nem azt mondja tehát, hogy ragazkojunk imáinkhoz. Ha valaki ragaszkodik az imájához, az tulajdonképpen a problémájához ragaszkodik, mert az ilyen emberek legtöbbször a problémáikért imádkoznak.

Engedd el azt a problémát, és ragadd meg a megvallásodat!

Hagyj fel azzal a szokásoddal, hogy a problémádért imádkozol!

Kezdd el kimondani a választ!

Mert biztosra mondom nektek, hogy ha valaki azt mondja ennek a hegynek, mozdulj el...

Ha az ember így imádkozik: Uram, a hegy egyre nagyobb, és a helyzet semmit nem javul. Már régóta imádkozom, és nincs sehol a megoldás!, akkor tulajdonképpen a problémájához ragaszkodik. Még nincs a kezében a válasz. Még túlságosan leköti a problémája.

A válasz a megvallásban rejlik. A válasz akkor jön meg, ha hisszük és megvalljuk, amit az Ige mond. Az Ige azt mondja, hogy ez a probléma elmozdul, és beleesik a tengerbe.

Ezt kell folyamatosan megerősítenünk és megvallanunk: Hálát adok Istennek, hogy bár ez a probléma akkora, mint egy hegy, sőt egyre növekszik, én Jézus nevében úgy tekintek rá a hit szemével, mint ami már kimozdult az útból. A hit szemévelúgy látom, hogy már nincs is itt!

Az embereben teremtő erő rejlik. Meg kell tanulnia bölcsenhasználni.

 

(Forrás: Charles Capps - A szó teremtő ereje c. könyv