Isten Igéje, orvossága, ereje a betegségek felett

 

(Az orvostudomány szerint gyógyíthatatlan betegségek esetén javasolt
elmondani, naponta legalább háromszor, de erősödő tünetek esetén több−
ször. Ajánlott a könyvben található többi imádság rendszeres elmondása is.)
Jézus az Úr az életem felett. A betegségnek nincs hatalma
felettem. Az Atya új életet adott nekem Krisztusban, el−
törölte bűneimet, ezért szabad vagyok a bűntől és a bűn−
tudattól. Meghaltam a bűnnek, és az igazságnak élek.
(Róm. 10,9. Kol. 1,14. 3,3.)
Szabad vagyok a harag, az ellenségeskedés és a megnem−
bocsátás légkörétől. Megbocsátok másoknak úgy, ahogy
az Atya a Krisztusban megbocsátott nekem, mert Istennek
szerelme kitöltetett az én szívembe a Szent Szellem
által, ki adatott nekem. (Mát. 6,12. Ef. 4,32. Róm. 5,5.)
Jézus a bűneimet maga vitte fel testében a fára; ezért én
meghaltam a bűnnek, és élek Istennek. Jézus sebeivel
meggyógyultam, és teljessé lettem Őbenne. (1Pét. 2,24. 
Róm. 6,11. 2Kor. 5,21.)
Jézus elvitte betegségeimet, és fájdalmaimat hordozta.
(Ésa. 53,4.) Ezért nem adok helyet a testemben sem a
betegségnek, sem a fájdalomnak. Isten elküldte az Ő
Igéjét és meggyógyított engem. (Zsolt. 107,20.)
Mert orvosságot adok néked, és kigyógyítlak a te
betegségedből [sérülésedből] — azt mondja az Úr.
(Jer. 30,17.)
Ímé, én hozok nékik kötést és orvosságot, és meggyógyí−
tom őket, és megmutatom nékik a békesség és igazság
bőségét. (Jer. 33,6.)
48Az elveszettet megkeresem, és az elűzöttet visszahozom,
a megtöröttet kötözgetem, a beteget megerősítem és
meggyógyítom. (Ezék. 34,16.)
Az Úr meggyógyítja a megtört szívűeket, és bekötözi
sebeiket. (Zsolt. 147,3.) Köszönöm Uram, hogy Te hozol
nekem kötést és orvosságot, és meggyógyítasz engem, és
megmutatod nekem a békesség és igazság bőségét.(Jer. 33,6.)
Feltámad nékem, aki félem az Úr nevét, az igazságnak
napja, és gyógyulást kapok az Ő szárnyai alatt. (Mal. 4,2.)
Atyám, Te a bővölködő életet adtad nekem ajándékba.
Elfogadom ezt az életet a Te Igéd alapján, és ez az élet folyik
az ereimben, eljuttatván a Te életedet minden szervemhez.
Az egész testemet a Te Igéd járja át az éltető erejével,
gyógyulást és egészséget terem a testemben. (Ján. 6,63. 10,10.)
Atyám, a Te Igéd által győztes vagyok. Győztes vagyok a
világ felett, a testem felett és az ördög felett a Bárány vére
által és a bizonyságtételem szavai által. (1Ján. 4,4. Jel. 12,11.)
Mennyei Atyám, én figyelmezek a Te szavaidra, a Te
beszédeidre hajtom fülemet. Nem hagyom, hogy szavaid
eltávozzanak a szemeimtől. Szívem legmélyén tartom és őr−
zöm a Te Igédet, mert egész testemnek életet és egész−sé−
get jelentenek. (Péld. 4,20–22.)
Nem távozik el az Ige az én számtól, hanem éjjel és nappal
arról gondolkodom, hogy mindent úgy cselekedjek, amint
írva van abban, mert akkor leszek áldott az én útjaimon,
és akkor boldogulok. Az Úr parancsolta nekem: Légy bátor
és erős! Ne félj és ne rettegj, mert veled lesz az Úr,
a te Gyógyítód mindenben, amiben jársz.(Józs. 1,8. 2Móz. 15,26.)
Uram, Te távol tartasz tőlem minden betegséget. (5Móz. 7,15.)
Drága Jézusom, Te vetted el erőtlenségemet, Te viselted
49betegségeimet, és fájdalmaimat hordoztad. Ezért meg−
tagadom a betegséget, és megtiltom, hogy uralja a testemet.
Isten szent élete folyik az ereimben, és gyógyulást hoz
testem minden sejtjének. (Ésa. 53,4. Mát. 8,17. Ján. 6,63.)
Megváltást kaptam a törvény átka alól. A Gal. 3,13 igéje
áramlik a vérkeringésemben. Eljut testem minden egyes
sejtjéhez, átjárja az ereimet, visszaállítja és felépíti az éle−
temet és egészségemet. (Márk 11,23.) Az 1Pét. 2,24 igéjében
lévő élet valóság a testem számára, újraépíti és helyre−
állítja testem minden sejtjét. Felajánlom testemet Istennek,
mert az én testem az élő Istennek temploma. Isten lakozik
bennem, és az Ő élete átjárja szellememet, lelkemet és
testemet. Így beteljesedem Isten teljességével minden nap.
(Róm. 12,1. Ján. 14,20.)
Annak a Szelleme lakik bennem, aki feltámasztotta
Jézust a halálból. Aki feltámasztotta Krisztus Jézust a
halálból, megeleveníti az én halandó testemet is az Ő
bennem lakozó Szelleme által. (Róm. 8,11.)
A testem a Szent Szellem temploma. Testem vegyi
háztartása tökéletes egyensúlyban működik. Minden
szervem az Istentől elrendelt tökéletes rendben és egész−
ségben működik. (1Kor. 6,19.) Mennyei Atyám, Te az Igéd
által életet adtál nekem. Ez az élet visszaállítja testem
egészségét minden egyes szavammal. Mindaz, amit nem
Isten vetett a testemben, gyökerestül kitépetik és kiirtatik a
testemből Jézus nevében. Az 1Pét. 2,24 igéje beoltatott a tes−
tem minden sejtjébe, Isten élete van bennem. (Márk 11,23. 
Ján. 6,63.)
Isten Igéje, amit most kimondtam a számmal, szellem és
élet a számomra, teljes az Ő erejével. Az Ő Igéje élő és
ható, minden erővel teljes, megerősít, fejleszt, felépít,
irányít és meggyógyít. Ahogy kimondom Isten Igéjét,amely élesebb minden kétélű fegyvernél, behatol a tes−
tembe, az ereimbe, a csontjaimba, az izületeimbe. (Zsid. 4,12.)
A mindenható Isten csodálatos Igéje életet és gyógyulást
hoz egész testemnek. Övé a dicsőség mindörökké!