Isten megismerése által

 

II. Péter 1:2.
A kegyelem és a békesség sokasodjék meg számotokra Istennek, valamint Jézusnak, a mi Urunknak megismerése által.

Hogyan fog tehát a kegyelem és a békesség megsokasodniszámunkra? Isten, valamint Jézus Urunk megismerése által.

Mit jelenthet az, hogy Isten megismerése?

Például azt, hogy az Ő hite hogyan működik.

Hogyan működik tehát Isten hite? Ha sikerül rájönnünk, hogy az Ő hite hogyan működik, egyúttal azt is megtudhatjuk, hogyan kell a mi hitünknek működnie. Isten soha semmit nem tett anélkül, hogy előbb ki ne mondta volna, és ezzel, úgy tűnik, az emberiség is így van. Így szoktunk beszélni: Bemegyek a városba. Elmegyek dolgozni. Megteszem ezt, azután megteszem azt. Az ember is mindig előbb kimondja, amit meg akat tenni. Úgy tűnik, hogy így vagyunk programozva. Ezért ha nem mondunk ki hittel dolgokat azzal kapcsolatban, amiben hiszünk, azokon a területeken nem leszünk képesek hittel cselekedni.

Az Ige ezt mondja:

II. Kor. 4:13.
Mi, akikben a hitnek ugyanaz a szelleme van meg aszerint, amint meg van írva: Hittem, és azért szóltam; mi is hiszünk, és azért szólunk.

II. Péter 1:3.
Aszerint, ahogy az Ő isteni ereje mindent nekünk adott, ami az élet és az istenfélelem velejárója az Ő megismerésén keresztül, aki dicsőségre és kiválóságra hívott el bennünket.

Az Ő isteni ereje tehát mindent - mindent - nekünk adott, méghozzá hogyan? Isten megismerése által.

Ezzel tehát azt állítja, hogy akiben megvan Isten ismerete, abban megjelenik az isteni értelem és azisteni bölcsesség is; Isten bölcsessége pedig nem más, mint Isten beszéde.

Továbbá arról is olvashatunk, hogy Isten az Ő mindenhatóságában nekünk adott mindent, ami az élet és az istenfélelem velejárója. Nem tudom: ha a gyógyulás nem az élet velejárója, akkor vajon mi lehetne az?

Az anyagi dolgok is az élet velejárói. Pál nyilván ezért mondta:

Filippi 4:19.
De az én Istenem betölti minden szükségeteket az Ő gazdagsága szerint dicsőségesen Krisztus Jézus által.

Mivel hatalmas készletek állnak rendelkezésünkre mind az élet, mind az istenfélelem tekintetében, szükségképpen bővölködő életet kell élnünk Jézus nevében. Az Ige azt mondja, hogy ezlehetséges, amennyiben a hit beszéde alapján cselekszünk - legalábbis ha elkezdjük.

Természetesen nem fog minden egyik napról a másikra menni. Nem fognak a dolgok megtörténni csak azért, mert egyszer vagy kétszer kimondod.

Azért fognak a dolgok megtörténni, mert folyamatosan megerősítjük, amit Isten beszéde mond - egészen addig, amíg be nem épül a szellemünkbe, és részünkké nem válik.

Jakab 1:21.
...szelídséggel fogadjátok a beoltott Igét, amely képes megmenteni a lelkeiteket!

Tehát Isten Igéje, ha beoltatik az emberi szellembe, megtartja a lelket. A szellemünkbe beoltott Isten Igéje fog megszabadítani minket minden élethelyzetből.

Ha már tudod, hogy egy adott élethelyzetről mit mond az Ige, igyekezz bevésni a szellemedbe! Ez fog megszabadítani! Ha folyamatosan hiszed és megerősíted, amit Isten mond.

Engem nem érdekel, milyen hatalmasnak tűnik a hegy! Nem indulhatunk el az alapján, amit látunk! Egyedül az motiválhat, amiben hiszünk.

Az Ige a legfőbb tekintély!

(Forrás: Charles Capps - A szó teremtő ereje c. könyv