Isten szava radikális változást okoz

„A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos hogy az igazságra tanítson és ráébresszen az életünkben levő rosszra. Kijavít, amikor hibázunk és megtanít a jóra. Isten felhasználja a népe felkészítésére és felszerelésére, hogy jó cselekedeteink legyenek.” (2Tim 3,16-17 NLT)

Bible-Reading-Plan.jpg

Egyszer megkérdezték tőlem, hogy melyik a legjobb bibliafordítás. A válaszom: az ha lefordítod a saját életedre! Erről szól a bibliatanulmányozás. Ha nem fordítod le Isten Igéjét a saját életedre, akkor nem úgy tanulmányozod a Bibliát, ahogy azt Isten szánta.

Isten azért adta nekünk a Bibliát, hogy átformáljon, nem csak hogy informáljon! Nagyobb szívet, és nem nagyobb fejet kellene eredményezzen. Jakab levelében arra tanít, hogy „Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy be ne csapjátok magatokat.” (Jakab 1,22)

Vagyis Isten azt szeretné, hogy a hitünk cselekedetekké váljon.

A 2Tim 3,16-17-ben még érthetőbben mondja el Isten a célját a Bibliával: „A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos hogy az igazságra tanítson és ráébresszen az életünkben levő rosszra. Kijavít, amikor hibázunk és megtanít a jóra. Isten felhasználja a népe felkészítésére és felszerelésére, hogy jó cselekedeteink legyenek.” (2Tim 3,16-17 NLT)

A Bibliának nem csak az a célja, hogy rávilágítson az életünkben levő rosszra és megmutassa, hogy hogyan kellene éljünk. Isten azért adta az Igéjét, hogy gyökerestől megváltoztassa az életünket.

A Biblia különféleképpen jellemzi magát. Például a Biblia kalapács, kard és szike. Ezek a szerszámok mind gyökeres változást képesek hozni. Isten szándéka a Bibliával, hogy teljesen megváltoztassa az életünket.

Más helyen a Biblia Isten igazságát a tejhez, vízhez, kenyérhez és húshoz hasonlítja. Mi a közös mindezekben? Ha nem eszel rendszeresen ezekből, akkor meghalsz. Soha nem volt Isten terve az, hogy a Biblia nélkül éljünk.

A Biblia életünk legalapvetőbb eleme, mert élet származik belőle. Sőt, a Biblia úgy beszél Jézusról, mint Isten Szaváról. A János 1,14-ben ezt olvassuk: „Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal.” Isten az élő szót, Jézust adta neked, hogy Ő legyen a hited szerzője és befejezője; és adta az írott szót, a Szentírást, hogy felkészítsen arra, hogy megéld a hitedet.

Forrás: Napi remény