Isten szól hozzád--hallod?

 

Isten szól hozzád--hallod??

2013.05.20 18:41

 

Istennek egy nagyon fontos tulajdonsága, hogy Ő szólni akar hozzánk.Ő egy élő Isten, aki kommunikálni szeretne. Mi nem egy élettelen, fából, vagy kőből készült istent követünk, hanem egy Élő Istent. Isten szereti, ha mi szólunk hozzá és szeret Ő is szólni hozzánk.

Zsolt. 115/3-7

Pedig a mi Istenünk az égben van, és amit akar, azt mind megcselekszi

Azoknak bálványa ezüst és arany, emberi kezek munkája.

Szájok van, de nem szólanak; szemeik vannak, de nem látnak;

Füleik vannak, de nem hallanak; orruk van, de nem szagolnak;

Kezeik vannak, de nem tapintanak, lábaik vannak, de nem járnak, nem szólanak az ő torkukkal.

Egy közösséget, egy élő igaz, meghitt kapcsolatot akar velünk kialakítani.

Nem csak azt akarja, hogy mi szóljunk Őhozzá, hanem Ő is akar hozzánk szólni. Az Ige testté lett és lakozott közöttünk. Isten lejött a földre és kommunikált az emberekkel.

Dávid nagyon bensőséges kapcsolatban volt az Úrral. Kiöntötte a szívét Istennek és nem csak egy sablonos szöveget, imát mondott el. Őszintén és meghitten beszélt

Zsolt. 25/1-7

Dávidé. Hozzád emelem, Uram, lelkemet!

Istenem, benned bízom; ne szégyenüljek meg; ne örüljenek rajtam ellenségeim.

Senki se szégyenüljön meg, aki téged vár; szégyenüljenek meg, akik ok nélkül elpártolnak tőled.

Útjaidat, Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem.

Vezess engem a te igazságodban és taníts engem, mert te vagy az én szabadító Istenem, mindennap várlak téged.

Emlékezzél meg, Uram, irgalmasságodról és kegyelmedről, mert azok öröktől fogva vannak.

Ifjúságomnak vétkeiről és bűneimről ne emlékezzél meg; kegyelmed szerint emlékezzél meg rólam, a te jóvoltodért, Uram!

Dávid tudta, hogy Isten milyen. Tudta, hogy képes arra, hogy útba igazítson, tanítson, vezessen, megbocsásson, megmutassa az utat, oktasson, kimenekítsen….

Zsolt. 25/8-14

Jó és igaz az Úr, azért útba igazítja a vétkezőket.

Igazságban járatja az alázatosokat, és az ő útjára tanítja meg az alázatosokat.

Az Úrnak minden útja kegyelem és hűség azoknak, akik szövetségét és bizonyságait megtartják.

A te nevedért, Uram, bocsásd meg bűnömet, mert sok az.

Kicsoda az, aki féli az Urat? Megmutatja annak az útat, amelyet válasszon.

Annak lelke megmarad a jóban, és magzatja örökli a földet.

Az Úr bizodalmas az őt félőkhöz, és szövetségével oktatja őket.

Hogy tudja megtenni pl. azt, hogy útba igazít. Csak úgy, hogy szól hozzánk.

Hogy tudjuk felismerni az Ő hangját? Hát erre én pontos választ nem tudok adni és szerintem, de ez csak az én véleményem, nincs olyan ember, aki mindig meghallja az Úr hangját. Nem olyan könnyű felismerni mindenben. Sokszor eltévesztjük, összekeverjük a hangokat. Ha nem így lenne, akkor soha nem vallanánk semmiben kudarcot. Utólag már ráébredünk, hogy hoppá—szólt az Úr, figyelmeztetett, de addigra már mi a saját utunkon mentünk végig.

Én legalábbis nem mondhatom el magamról teljesen  azt, ami le van írva a

János 10/4-ben

...és a juhok követik őt, mert ismerik az ő hangját.

De mindenesetre igyekszem odafigyelni és ezt csak úgy tudom elérni, ha kapcsolatban vagyok az Úrral. Beszélgetnünk kell vele, hogy egyre jobban felismerjük a hangját.

Az Úr szól és már szólt!!

Zsidó1/1

Minekutána az Isten sok rendben és sokféleképpen szólott hajdan az atyáknak a próféták által, ez utolsó időkben szólott nékünk Fia által,

Az Ószövetség idején is szólt prófétákon, angyalokon keresztül.

Az Ige testté lett.  Isten emberi alakban jelent meg. Láthatóvá vált Jézusban.

"Aki engem látott, az látta az Atyát is.

Isten Jézuson keresztül szólt az Újszövetségben. A későbbiek során pedig az apostolokon és a tanukon keresztül. Ami az életünkre nézve a legfontosabb, azt már nekünk az íráson, a Biblián keresztül mondja. Isten Igéje olyan a számunkra mint egy iránytű. Az Igén keresztül tanít, vezet, kiigazít,…..

Sokszor előfordul, (lehet, hogy csak velem), Hogy azt kérdezem az Úrtól—Uram merre menjek? Jobbra, vagy balra? És várom a választ. Aztán egy kis idő után úgy gondolom az Úr mondta jobbra. Elindulok és kudarcba fulladok. De miért?? Mert a saját akaratomra szerettem volna választ kapni. Nem vesszük észre, hogy az Úr nem akarja sem azt, hogy jobbra, sem azt, hogy balra menjünk, hanem azt szeretné, hogy maradjunk ott ahol vagyunk.

Ésa:55/8,9

"Hiszen az én gondolataim nem a ti gondolataitok, és az én útjaim nem a ti útjaitok - mondja az Úr. Igen, amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én útjaim a ti útjaitoknál, az én gondolataim - a ti gondolataitoknál."

Isten elkészítette az utat a számunkra, de lépésről lépésre akar bennünket vezetni. Ahhoz, hogy ezt meg tudja tenni fontos, hogy meghitt, élő kapcsolatban legyünk Vele.

.Szerző: Julianna