Istentől ihletett gondolatok

Egyik reggel, amikor időt töltöttem Jézussal, egy ihletett gondolatot kaptam. „Valaki a családodból benne lesz egy autóbalesetben.” Olyan békességgel jött ez, hogy tudtam, hogy Istentől van. Néha azért nyilatkoztat ki dolgokat, hogy imádkozni tudjunk ellenük, vagy a védelemért. Megkérhetjük Istent, hogy mutassa meg, hogy hogyan reagáljunk egy látszólag negatív kijelentésre. Ez lehet egy figyelmeztetés arra vonatkozóan, hogy az ellenség mit szeretne csinálni. Azért is kaphatjuk, hogy imádkozzunk, hogy a következmények mérséklődjenek. Úgyhogy én azért imádkoztam, hogy a Jézus vére vegyen körül minden személyt a családban az Ő védelmével.

Azon az estén a lányom, Tracie későn jött haza a las vegasi egyetemről. Egy barátja hozta haza. Siránkozva mondta: „Anya! Nem fogod elhinni, hogy mi történt. Autóbalesetet szenvedtem, és összetörtem a kocsit. Teljesen tönkrement!”

„És te hogy vagy?” kérdeztem.

„Annyira furcsa!” válaszolta. „Egy karcolás sincs a testemen!”

Annyira hálás voltam az Úrnak. Lehet, hogy védelemért kellett volna imádkoznom a jármű köré is, de legalább a lányom jól volt! Isten annyira jó, hogy beszélt velem erről aznap reggel!

Isten az Ő halk, szelíd hangján keresztül beszél, amit úgy jön, mint egy ihletett gondolat. Az 1 Királyok 19:11-13 elmond nekünk egy történetet Illésről, aki látta és érezte a szelet, a tüzet és a földrengést. Mégis, azt mondja, hogy Isten nem volt benne egyikben sem, hanem egy halk, szelíd hangon keresztül beszélt. Lehet, hogy az Ő beszédének a hatása volt az összes többi jelenség!

Egyik éjszaka felébredtem, és bementem a sátrunkba, hogy imádkozzak. Az volt bennem, hogy kérjem az Urat, hogy áldja meg azt a személyzetet, akikkel együtt dolgoztam egy iskolai munkán. Megkértem Őt, hogy beszéljen nekem minden egyes személyről.

Isten mindegyikükre vonatkozóan adott egy-egy üzenetet. Tudtam, hogy néhányukkal ezt meg kell osztanom, míg másokért csak imádkoznom kell. Nem kell mindent elmondanunk, amit Istentől hallunk. Van olyan információ, amit csak azért kapunk, hogy imádkozzunk érte, úgyhogy az Úrtól kell útmutatást kérnünk.

Másnap úgy mentem iskolába, hogy megkértem az Urat, hogy nyissa meg előttem a lehetőségek kapuit, hogy beszélni tudjak azokkal, akikkel kell. Csodálatos módon, a főnököm bejött és leült mellém, majd elkezdett arról beszélni, hogy nem tudott aludni előző éjszaka. Azelőtt még soha nem nyílt meg így előttem.

Azt válaszoltam: „Ez érdekes, mert Isten úgy vezetett, hogy imádkozzam érted múlt éjszaka. Azt mutatta, hogy az anyagi helyzeted miatt aggódsz. De azt mondta, hogy ő fog gondot viselni a szükségeidről.”

Nagyon elcsendesedett, és meg volt lepődve azon, hogy Isten tud róla, és hogy beszélt hozzám az ő helyzetéről. Megnyílt előttem, és elmondta, hogy ez így igaz, és megköszönte, hogy emlékeztettem arra, hogy Isten gondoskodik róla. Hívő volt, és bátorította őt Isten hozzá intézett szava, amelyet ihletett gondolatok formájában mondott el Isten nekem.

El tudtam mondani a többi dolgozó közül is néhánynak, amit kellett.

Amikor Dennis és én fiatal misszionáriusként Peru dzsungeleiben laktunk, Dennis és Jim Drown, a sógorom, egyszer éppen a dzsungelben sétáltak a kunyhónk felé. Hirtelen Jimnek támadt egy gondolata, egy benyomás, ami Istentől jött.

„Állj! Annak a fatörzsnek a másik oldalán van egy kígyó!” Megálltak, mielőtt átléptek volna a fatörzsön, és odanéztek. És tényleg ott volt egy kígyó összetekeredve. Egyike volt a leghalálosabb mérgű kígyóknak a dzsungelben. Egy ihletett gondolat mentette meg az életüket, ami Jim gondolataiban jelent meg!

A terrorizmus idején Peruban volt egy pásztor barátunk, Darwin Hilario, aki egyszer Limában sétált az utcán. Hirtelen támadt egy gondolata: „Menj át az úton, és az utca másik oldalán sétálj!”

Nem értette ezt a benyomást, mert nem volt semmi oka rá, hogy ezt tegye. Minden normálisnak tűnt, ahol sétált. De a benyomás még erősebb lett, úgyhogy engedelmeskedett. Átment az utcán.

Ahogy elkezdett az utca másik oldalán sétálni, hirtelen egy nagy robbanás történt. Egy bomba robbant fel, és lerombolta az épületet éppen ott, ahol sétált volna.

Isten egy ihletett gondolat által mentette meg az életét, amit a gondolataiban kapott. Engedelmeskedett a benyomásnak, és így lett az eset túlélője.

Isten nagyon gyakran beszél ilyen módon az embereihez. Ahogy Szellemben járunk, „Krisztus értelme” a miénk is. Megkaphatjuk az Ő gondolatait.

Szavak, amelyek úgy jelennek meg, mint egy felirat

Amikor Dennis és én egy spanyol gyülekezetnek voltunk a pásztorai Las Vegasban, akkor egy Olga nevű asszony szerette volna hallani, hogy Isten beszél hozzá. Teljesen leterhelték a családi problémák. A férje ittas vezetésért börtönben ült, és a tinédzser lánya és fia kikerültek az irányítása alól.

Istenhez kiáltott: „Uram, beszélj hozzám! Mondd meg, hogy mit tegyek!” És hozzátette: „Ha igazán olyan Isten vagy, aki ma is beszél, ne beszélj nekem senki máson keresztül, még Dennis pásztoron keresztül sem! Beszélj hozzám közvetlenül!” Senki más nem hallotta őt Istenhez kiáltani, és nekünk is csak később mondta el az egészet.

Az egyik alkalmon Dennis letette a gitárt, miközben a dicsőítést vezette, odament Olgához, a fejére tette a kezét, és ezt az egyszerű üzenetet adta át neki: „Isten éppen most beszél hozzád!” És aztán visszament a színpadra. Ez volt minden, amit Isten mondani akart rajta keresztül! Rendszerint átadta az egész üzenetet Istentől, úgyhogy ez most szokatlan volt. De ez alátámasztotta azt, amit Isten készült tenni. Közvetlenül akart Olgához szólni.

Olga becsukta a szemét (ahogy később elmondta nekünk), és egy távirat szalag feliratát látta keresztülmenni a látomásában, amelyen a következő állt: „Ne aggódj a férjed miatt, gondoskodni fogok róla!” Azután tovább olvasta az Istentől jövő instrukciókat a lányára, majd a fiára vonatkozóan! Isten megválaszolta az imádságát azzal, hogy közvetlenül beszélt hozzá egy írott jelen keresztül.

Dániel könyvében olvashatjuk Belsazár király történetét, aki hirtelen meglátott egy kezet, amely egy üzenetet írt a falra. Nem értette, amit Isten írt, és hívta a bölcseket, hogy fordítsák le. Dánielt, Isten szolgáját is behívták, amikor a többi bölcs nem tudta lefordítani a kézírást. Dániel, Istentől ihletve, képes volt megadni a szavak jelentését. Azt mondta neki, hogy Isten el fogja szakítani tőle a királyságot a gonoszsága miatt.

Meglepő módon a király nagyon megtisztelte Dánielt, mivel képes volt lefordítani a szavakat. Ez azért történt így, mert volt egy prófétai kenet Dániel életén. (Az, hogy prófétai, egyszerűen azt jelenti, hogy valaki képes látni vagy hallani azt, amit Isten mond.) Még azon az éjszakán beteljesedett a prófétai üzenet, mivel egy hadsereg tört be az országba, és a királyság el lett szakítva Belsazár királytól.

Isten ma is beszél írott szavakon keresztül. Peruban, Dél-Amerikában, Edgar pásztor feleségének, Dorisnak, drámai találkozásai voltak a Szent Szellemmel. Órákon keresztül kereste Istent, és a szellemi birodalom megnyílt előtte, miután megkeresztelkedett Szent Szellemmel.

Doris elkezdte nézni az embereket az utcán vagy a gyülekezetben, és szavakat látott leírva a mellkasukon keresztül, amelyek titkokat mondtak el az életükről. Odament emberekhez az utcán, elmondott nekik egy üzenetet Istentől, annak alapján, amit látott, és azután elvezette őket arra, hogy elfogadják Jézust a Megváltójuknak.

A gyülekezetben Isten félelme leszállt, amint Isten kinyilatkoztatta az emberek életében levő titkokat Dorisnak. Egyik nap egy fiatal vezető sétált be. Doris a paráznaság szót látta a mellkasán. Megkérdezte tőle, hogy kivel volt viszonya. Elkezdett erősen tiltakozni, hogy ez nem igaz. „Akkor miért látom ezt leírva a mellkasodra?” kérdezte. A férfi továbbra is tagadta. „Nos, akkor Istent fogom megkérni, hogy mutassa meg nekem, hogy kivel voltál együtt.”

Elkezdett imádkozni, és Isten kijelentette neki, hogy ki volt az a nő. Elment, hogy meglátogassa őt, és meg is kérdezte. A nő elkezdett sírni, és megvallotta, hogy ez így igaz. Doris visszament a fiatal vezetőhöz, aki végül bevallotta a bűnét. Eltávolították a vezetői pozíciójából mindaddig, amíg a megtérés és a helyreállítás folyamatán keresztül nem ment.

Mindez úgy történt meg, hogy Isten egy írott jelen keresztül beszélt. Isten ennyire egyértelműen szól! Nekünk csak ki kell nyitnunk a szellemi szemeinket, hogy lássunk.
Lynnie Walker

Forrás:dfmi.weebly.com/