Jelenések 2:1-7

 

(Isten háromszoros terve a Nagy Nyomorúsággal:
1, felrázni a népeket, hogy Hozzá térjenek meg
2, felébreszteni Izraelt (Jákób baja)
3, megtisztítani a Földet az ezeréves uralom előtt
A politika az egyik leggyakoribb beszédtéma, mindenkinek véleménye van róla. Ez
legtöbbször düh kíséretében jut felszínre. Sosem lesz/volt olyan földi vezetés, amely
mindenkinek megfelelt volna. Amikor Jézus másodszor eljön, megtapasztalhatjuk, milyen
az uralkodás, amelyet Ő tervezett.)
2. fejezet: Levél az efézusi gyülekezetnek:
Ez a levél szólt az akkori gyülekezetnek, hasznos és aktuális: Krisztus Egyházának
mindenkor valamint egyénenként is érdemes a tanításra. Az összes lényeges „helytállási”
szempont le van jegyezve benne.
Mi az utolsó (7.) időszakban élünk. Számunkra sokminden már történelem, beteljesült
prófécia.
Mintád ad az egymással való kommunikációra is. Bemutatja miként intsd testvéredet.
Az egyáltalán nem helyes, ha valakinek egy felfedezett hibáján napokig lovalod magad,
amíg aztán a nyakába zúdítod, a megelőző hétről valamivel megfűszerezve. Akkor azt érzi,
egy rakás szerencsétlenségnek gondolod.
Ehelyett, emlékeztesd erősségeire, lássa, hogy becsülöd és értékeled munkáját és lényét.
Majd hívd fel a figyelmét a helyesbítés lehetőségére, ami legyen egy biztató javítási
szándék. Mondj még valami kedveset, ami tevékenységét dicséri. Legyen hasonló a
metódusod, ha ilyesmibe fogsz!
A lényeg, a jobbítási szándék és a szeretet, amivel hozzá fordulsz!
Ne feledd, egy érző szívvel beszélsz, ne ronts neki kemény és rideg szavakkal, nem egy
szerelésre váró búvárszivattyú vagy hasonló mechanikájú dolog egy lélek!
v.1. Az Efézus szó jelentése: kedvesem, az angyal szó (angelos) hírvivőt (pásztort, aki
megosztja az üzenetet) jelöl.
v.2-3. Itt az intés, amely megerősítéssel kezdődik. Az intés fontos, hiszen az egymásra
odafigyelés, mint a test immunrendszere véd bennünket. A Mt.18:15-17 is ír a
gyülekezetbeli intésekről.
Az efézusi gyülekezet vezetői sem mentek csak tovább a fellépő probléma mellett, hanem
megtisztították a közösséget a farkasoktól. Az Apcs.20:28-30 Pál is arra hívta fel a
figyelmet, hogy lesznek, akik fonák dolgokat beszélnek és ezekkel szemben óvatosság
szükséges. A gonosz munkások a maguk javát keresik, miközben meglopják a közösség
gyengébb tagjait. Maguk köré toborozzák akit csak lehet és elvonják őket Jézus drága
lényétől és ajándékaitól, amelyek az öröm és béke.
A lelkész feladata, hogy tanítson és intsen, megóvjon.
v.2a „próbára tetted azokat”- Mt.7:1 „Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek”
Mt.7:15-16a „Óvakodjatok a hamis prófétáktól, akik juhok ruhájában jönnek hozzátok, de
belül ragadozó farkasok. Gyümölcseikről ismeritek meg őket.”
Amikor gyermeket nevelsz, őt sem azért szeretgeted, táplálod és tanítod, hogy azután
prédául szolgáltasd ki valami fenevadnak. Odafigyelsz kire bízod, amikor még képtelen
önmaga ellátására, később megnézed magadnak a barátait,…
Istent dicsőíteni, olyan, mintha csókot adnál Istennek.
A nagy gyülekezetnek veszélye–sok estben-, hogy a létszám miatt a szeretet elvész és a
személyes kapcsolatok elcsökönyösödnek. Helyébe egyfajta életviteli tanácsadó órák és
2
kulturális program-ár lép, amit (létszámmal/ rendszerrel/ idővel egyre növekvő)
törvényeskedés korcsosít tovább. Ezt tetőzendő a vezető mindenféle publikációkat készít.
Ezzel szemben Jézus azt mondja: TAPASZTALJÁTOK MEG A SZERETETEMET!
Ha végig ezt az egy dolgot tartjuk szem előtt, akkor bármilyen gyülekezetvezetési módszer
működni fog, mert a szeretet mindent legyőz!
A stratégiák semmit nem érnek –ebben a helyzetben-, nem farizeusoknak kell lennünk, sem
nem vallásos bábokat faragnunk másokból tanítványozás néven. A tudás nem ér semmit
Lélek nélkül, ami viszont kizárólag Jézus szeretetével kapható meg, kegyelemből! (Mt.7:7a
„Kérjetek és adatik nektek”)
v.3-4-5 Ha nem az első szeretetben vagyok, akkor kín a szolgálatnak nevezett
tevékenységem. Meg kell bánnom és meg kell térnem bűnömből, meg kell hogy változzon
gondolkozásom! Ez éppúgy érvényes egy házassági válságban is, mint Istennel való járásban,
vagy a munkahelyen való hozzáállásban.
Ha házasságotok völgyszakaszba került, gondoljátok át közösen, mi tehette ezt. Eleinte sok
időt töltöttetek beszélgetésben, csak egymásra figyelve, lestétek egymás gondolatait és
kívánságait. Ha ez most a munka, a gyerekek vagy bármi egyéb miatt megváltozott, itt az
ideje, hogy kimozduljatok a megszokottság, a hajsza mindennapjaiból és ismét időt
szánjatok egymásra. Ha ezt gyakoroljátok (a szó rendszerességet feltételez), akkor
hazatérve ismét ragyog az arcotok! Levethetitek a külvilág páncélzatát és a málhát.
Aki nem a házastársad és az ellentétes nem képviselője, azzal jobb ha nem töltesz hosszú
időt, mély témákat feszegetve.
v.5. emlékezzél meg az első szeretetről, amely által (Jézus szeretete, amelyért az életét
adta) az Úrhoz tértél (te először szerelembe estél Istennel)
Tedd ezt meg újra és újra, emlékezz meg erről naponta! Minden órában és percben, éld
eszerint az életed: alázattal, hálával, túlcsorduló szeretettel tele! Nem az üdvösségedet
veszíted el különben, hanem Jézus jelenlétét életedből!
Sok közösség létezik, amelyik buzgó ugyan, de nincs szerelmük (hűséges szeretetük) Jézus
iránt.
v.5b. Jézus gyülöli a nikolaiták cselekedeteit. Ez súlyos szó, vajon kik ők, miért ez a
hatalmas ellenszenv? A niko azt jelenti: győzelem, uralom; a laite/a jelentése: ember. Ezek
tehát elnyomták az embereket, meglopták életüket. Tulajdonképpen a „farkasok”-ra utal,
akik saját maguk építésére törekedve fosztják meg a lelkileg kiskorúakat Jézus kegyelmi
ajándékától. Valamivel közvetlen/ve manipulálják, akit tudnak- ennek fogódzója
leggyakrabban a bűntudat.
Egy vidéki gyülekezetben, egy idősebb asszony külön gyülekezéseket tartott néhányaknak-
az alkalmakon kívül. Azt mondta vallják meg neki legmélyebb bűneiket- ezzel irányította
őket. Meghatározta nekik öltözködésüket, összeboronálta az „alanyokat”,... De Jézus azt
mondja: „ne adjátok oda a kutyáknak azt, ami szent, gyöngyeiteket se dobjátok a disznók
elé”(Mt.7:6a).
2Kor 1:24 „Mert nem akarunk uralkodni a ti hiteteken, hanem munkatársai vagyunk
örömötöknek, mivel szilárdan álltok a hitben.”
Egy lelki vezető/ pásztor feladata segíteni, támogatni ima által, DE semmi estre sem
jogköre a döntéshozatal más életében! Csak hit által állhatunk meg. Ha mindig valaki más
emberre hagyatkozva döntünk, akkor még 10 év múlva sem leszünk képesek hitben járni,
csak kúszni-mászni a kövezeten. Ezt ugye senki nem kívánja magának?
Tanulj meg hitben járni, Istenben bízva haladj előre!
Növekedni szeretnél lelkileg? Jó, csodás, ez a pásztor és a Pásztor reménye is feléd! De ha
válaszod nem, akkor mire vágysz, miért jársz közösségbe?!
v.7b. Miután Ádám és Éva evett az élet fájáról, az Úr kiűzte őket a Kertből és őröket
helyezett a kapukhoz, nehogy a pár visszalopózzon. Mégis, Isten kegyelmes lévén, a halállal
kiléphetünk ebből a rothadó testből és újra részesülhetünk a Paradicsom gyömölcseiből.