Jelenések könyve 10.

 

 Utalások
Három nagy cél van, amiért a Nagy Nyomorúság ideje eljön majd:
1. Felrázza a világot
2. Felébressze Izrael népét
3. Előkészítse az utat az 1000 éves Királyságra
Jel 1: 19-ben szerkezeti vázlatot kapunk az olvasáshoz. Az Egyház elragadtatott,
János apostol is ott van Jézus Krisztussal, Isten ítélete megkezdődött. A 7 pecsét
feltörése, a 7 trombitaszó, és a harag 7 poharának kiömlése erről szól. A 6. és a 7.
trombitaszó között a 10. és a 11. rész szünetet jelent.
 1-2-3. vers Megoszlik a vélemény arról, hogy ki lehet ez az angyal.
Az „angyal” szó eredeti jelentése: „üzenethozó, hírvivő”. Néha természetfölötti
szellemi lény, néha ember, aki az Úr hírvivője. Itt az Úr Jézus maga, vagy az Úr
angyala. Lenyűgöző, olyan tulajdonságai vannak, mint ami Jézus Krisztust jellemzi.
Zsolt. 103: 20 „ Áldjátok  az Urat ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek
az ő rendeletét, hallgatván az ő rendeletének szavára”
Minden angyal nagy erejű, hatalmas. Isten jelenléte is gyakran „felhőkben”
nyilvánul meg. Isten dicsősége ragyogja be, a feje körül szivárvány van. A Jel. 4: 3-
ban Isten trónusát is szivárvány veszi körül. ( A  szivárvány az embernek adott jel,
hogy soha többé nem pusztítja el özönvízzel.- Isten haragja, és irgalma.) Tehát az
Úr tekintélye van vele. Valószínűleg Jézus megnyilvánulása itt. Jelenések könyve
11. fejezet, 1 fejezet- így írja le az apostol Jézust. Rövid ideig tartó
megnyilvánulásait máshol is olvashatjuk.
5 Mózes,
Bírák 2: 4, Bírák 6: 11-12, 2 Sámuel 24: 16
Itt is az egyik megjelenését láthatjuk. Lehet, hogy egy magasabb tekintélyű angyal,
pl. Mihály arkangyal, lenyűgöző a jelenléte, leborulnak az emberek a hatalma
előtt.
Mindenkivel történik  valami , amikor az Úrral tölt időt, az angyalok az Úr
jelenlétében vannak, az Úr dicsősége tükröződik rajtuk. És rajtunk is, embereken.
A nem hívő emberek ezt látják.
2 Kor. 3: 18  „ Mi pedig az Úrnak dicsőségét mindnyájan fedetlen arccal
szemlélvén, ugyanazon ábrázatra elváltozunk, dicsőségről dicsőségre, úgy mint az
Úrnak Lelkétől. „
1 János 3: 2  „ Szeretteim , most Isten gyermekei  vagyunk, és még nem lett
nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De tudjuk, hogy ha nyilvánvalóvá  lesz ,
hasonlókká  leszünk Ő hozzá; mert meg fogjuk őt látni, amint van.”
 Nem tudom pontosan- lehetséges, hogy az Úr Jézus maga, de az is lehetséges,
hogy egy angyal van itt, aki az Úrral tölti az idejét. DE az üzenet a fontos!
Profetikus üzenetet tartalmaz, amit János apostol megkap.
Talán ez a lény az egész földet magának követeli, olyan a testhelyzete;
hajlamosabb vagyok azt hinni, hogy ez maga az Úr Jézus. Mielőtt az Antikrisztus
elfoglalja majd a földet, Jézus megjelenik emlékeztetőül, hogy jelezze, az egész
föld az övé, azután hagyja majd kibontakozni a drámát.
 A mennydörgés az Úr hangját jelképezi. Imáinkban is benne kellene lennie: az Úr
szóljon rajtam keresztül! Bárcsak ilyen módon is használhatna bennünket, hívőket!
2
 4. vers János apostol hallja a próféciát, de Isten megtiltja neki, hogy leírja. Mi
nem tudhatjuk, ami elhangzott, csak találgatni tudunk, hogy mi hangozhatott el?
Nem tudjuk, és nem is tudhatjuk!
A hitben való járás ezt is jelent. Ha értelmesen, logikusan élünk, be kell látnunk,
hogy  behatárolt  az értelmünk. A legfontosabb ismeretekhez nem juthatunk hozzá.
Nem lehet többé kifogásunk arra, hogy Isten teremtette a világot. Annyi csodálatos
dolog van, hogy  belátható , hogy e mögött egy Teremtő van. Szeretnénk minél
jobban 
megismerni, 
kiderül 
közben, 
hogy 
hihetetlenül 
bonyolult.
Természetfilmekben láthatjuk, hogy léteznek olyan virágok, amik úgy néznek ki,
mint a rovarok. Ha az evolúció-elmélettel próbáljuk magyarázni, semmire sem
megyünk. Isten tehát vicces, ügyes, kedves- és mindezt Róla a teremtett világból
tudjuk. Nem is tudhatnánk, ha Isten ezt nem nyilvánította volna ki számunkra. Nem
jöhetnénk rá magunktól. A hit tehát ezt is jelenti: Elfogadjuk, amit Isten
teremtett.
Sok ember nem fogadja el. Maguk akarnak okosak lenni, maguk akarják megérteni,
maguk akarnak rájönni. Ez büszke és nevetséges hozzáállás. Be kell látnunk, hogy a
teremtést, a világot, és annak minden működését nem tudjuk megérteni. Az
emberi filozófiák, vallások erre törekszenek: milyen Isten, hogyan gondolkodik? Mi
lehet Isten szívében? Mi lehet Isten gondolataiban? Hogyan gondolhatjuk, hogy idáig
juthatunk, amikor még a teremtést sem tudjuk megérteni, felfogni? Időutazásra
hívlak gondolatban: fénysebességgel a galaxisokon túlra megyünk, és ott elérjük a
falat, a határt, vége az űrnek. No, jó, itt van a vége, de mi van a másik oldalon?
Érted, nem tudjuk felfogni, olyan hatalmas!
Az értelmes, logikus gondolkodás szerint Neki, Istennek kell kinyilvánítania, ha meg
akarom ismerni Isten szívét.
Zsid. 1. részben is olvashattok erről.
Tehát a hit nem őrjöngést, kiabálást jelent. Inkább csendet, amelyben Isten
kinyilvánítja nekünk az akaratát. A világi ember ellentétbe állítja a hitet az
értelemmel. De a biblikus hit túlvisz az értelmen, nem ellentéte annak. Persze,
menjünk az értelmünkkel a tudomány világába, amíg tudunk. Próbáljuk
megismerni, csodálatos, lenyűgöző a hatás az emberre. De Istenre van szükségünk,
akkor, amikor már saját értelmünkkel nem tudunk tovább haladni. Ez szabaddá
tesz. Isten szeretete, szíve tapasztalható, meggyógyít engem. Hatalmas,
szenvedélyes szeretete által a mennyország valósulhat meg egy kicsit az életemben
itt a földön. Tehát Isten kell ismernem, elfogadnom, ha megáll az értelmem, ha
eljutok az ész határáig. Régimódi, hamis vád az Egyházról, hogy ez fojtogató, hogy
a hit butaságon alapul. Szárnyalni szeretnék Istennel, a judaizmus beteljesülése a
kereszténységben nagyszerű dolog!
Zsolt. 119: 99 „ Minden  tanítómnál  értelmesebb lettem, mert a te bizonyságaid
az én gondolataim.”
Tehát az Igét érdemes tanulmányozni, önmagamtól nem tudok bölcsességet
szerezni.
Van, amit Isten visszatart, úgy dönt, hogy nem mutatja meg számunkra. Ezt nem
fogjuk megtudni, amíg haza nem megyünk a mennybe. Isten jól tudj, hogy mit
csinál. Elhiszem Neki, hogy Ő tudja, miért jobb nekem, ha nem tudom ezeket a
dolgokat.
 5-6-7. vers Nincs több IDŐ, nincs több késedelem.
3
Bibliai TITOK: amit senki nem ismer, ember nem ismerhet, csak ha Isten
megnyilvánul. Ez már a végső kibontakozása a dolgoknak. A munka befejeződik,
minden összeáll.
Isten terve, hogy a zsidó nép megtér. Isten titka:
Efézus 3: 3 „ Hogy  tudniillik kijelentés útján ismertette meg velem a titkot, a
szerint, amint az elébb megírám röviden.”
Róma 11: 25, Kolossé – levél
JÉZUS KRISZTUS ÉLŐ JELENLÉTE A HÍVŐKBEN!
Isten késlelteti az ítéletet. Nem örvendezik, nem leli örömét benne. Azt szeretné,
ha az emberek megtérnének. Sokáig vár.
2 Péter 3: 3 „ Tudván  először azt, hogy az utolsó időben csúfolkodók támadnak,
akik saját kívánságaik szerint járnak,”
2 Péter 3: 9 VÁLASZ: „ Nem  késik el az ígérettel az Úr, mint némelyek
késedelemnek tartják; hanem hosszan tűr érettünk, nem akarván, hogy némelyek
elvesszenek, hanem hogy mindenki  megtérésre jusson.” Tehát Isten türelmes, ezt
látja János is.
 8-9-10. vers  A könyvecske próféciákat tartalmaz.
 11. vers Isten felkészíti a szolgáit a szolgálatra. Arra vagyunk elhívva, hogy Isten
Igéjét hirdessük, hatékonyan.
Te magad is „megetted” az Igét, vagyis a belső embered része, az életed része
lett.
Ennek van édes és keserű része. Az édes része olyan, amit a világ soha nem adhat
meg számodra. Ez a legédesebb rész a világon. Az a fontos, hogy lelkileg hasson,
beleivódjon az életedbe. A keserű figyelmeztetések az elveszetteknek szólnak.
A hűséges szolga továbbadja Isten Igéjét. Nem kell kiemelkedő embernek lenned,
egy átlagos, általános ember Isten Igéjén állva minden területen bővölködik. Ezt
tovább is adhatod. Ez az édes rész.
Nem Rólad, és nem  rólam  szól: hanem az Úrról!  Isten keresi azokat, akiknek a
szeme felé fordul.
 Atyám, köszönjük az Igédet!