Jelenések könyve 11: 3-12.

 

Utalások
A Jelenések könyvében a jövendölések részben vagyunk. A hívők akkor már nem
lesznek itt. Kérdezhetitek: akkor miért kell tudnunk róla?
Válasz: * Mert láthatjuk, hogy a világ erre mozdul, és a jó hírt, a bátorítást most
kell megosztanunk másokkal.
* Mert a Nagy Nyomorúság idején is nagyon sokan megtérhetnek majd.
11. fejezet eleje: láthatjuk, hogy a templomot meg fogják építeni újra
Jeruzsálemben. Ez fontos része a „kirakós játéknak”. A bizonyíték arra
vonatkozólag, hogy újra lesz templom: a világ, és a média figyelme minden nap
erre a területre koncentrálódik, de úgy tűnik, hogy a konfliktusokat emberi
okoskodással nem lehet megoldani. Gondolhatjátok, hogy ez csak véletlen
egybeesése a dolgoknak. De nem, az Igéből megkapjuk a figyelmeztetést; ez a
terület a világban egy tűzfészek, feszültségforrás, konfliktusok forrása. Isten azért
figyelmeztet minket, hogy amikor eljön majd az idő, készen álljunk. A próféciák
tehát az utolsó időkre nézve beteljesednek.
Most a Nagy Nyomorúság időszakáról ír János apostol. Ezután következik majd a
földön, olyan időszak lesz, amilyen soha nem volt még, amihez semmi sem volt
hasonlítható eddig, és ezután sem lesz.
Mi a cél vele?
- Még egy nagy próbálkozás, hogy Isten felrázza a népeket.
- Izrael népét magához vonja.
- Még többen megismerjék, a világon a túlnyomó többség még nem ismeri
Jézus Krisztust, még nem jár vele sok-sok ember.
Egész Izrael üdvözül majd, ehhez kapcsolódik a világban a zsidó-jelenség. Sokan
zsidó ellenes érzelmeket táplálnak magukban, annak idején Hitler vezetésekor
emiatt kb. 6 millió zsidót irtottak ki. Ez mindennapos dolog, szinte nem is érezzük
át. De, gondolj csak bele: honnan a POKOLBÓL jött ez? A végső időszak tehát
közeledik, a zsidók a központban vannak naponta. Figyelnünk kell, hogy ne ússzunk
az árral! Ne kezdjünk gyűlölködni, mert a többség ezt teszi! Isten nem fejezte be
még a munkáját a kiválasztott néppel!
 3. vers Isten elküld majd két tanut, akik prófétálni fognak. Elküld majd 144 ezer
fiatal zsidó férfit is, akik szolgálnak különleges módon.
Isten két tanut is támaszt. Nagy hatalmuk lesz. A Nagy Nyomorúság időszakában
fognak prófétálni, a világ minden részén ismerik majd őket. Érdekesség, hogy
ketten lesznek.
5 Mózes 17: 6- ban is olvashatjátok, hogy egy tanú nem volt elég.
1 Mózes 19: 1- ben két angyal jött, hogy megvizsgálják a várost, hogy valóban
olyan bűnös-e?
Ez a két tanu 1260 napig prófétál majd. A babiloni naptár szerint 360 napos volt az
év, tehát e szerint az időszámítás szerint ez 3,5  év lesz; vagyis a Nagy Nyomorúság
idejének a fele.
Vegyük észre a ruházatukat, az is különleges. Zsákruhába lesznek öltözve majd.
Ennek oka van. Ez durva tapintású, szúrós anyag, kecske- vagy teveszőrből készül,
kellemetlen viselet. Akkor hordtak ilyet, ha gyászoltak, pl. egy szerettüket
veszítették el. Külső jelét is adták annak, hogy megalázták magukat Isten előtt,
őszinte bűnbánatban, vagy komoly gyászban hordtak ilyen szövetből készült ruhát.
2
Tehát ilyenkor komoly szellemi- érzelmi szenvedésen megy át az ember, fizikai
értelemben is szenved. Amikor a bőrhöz ér, kellemetlen, belül is igazán szomorú.
Ez arra utal, hogy a Nagy Nyomorúság időszakában szomorkodik majd ez a két tanu
az emberek miatt. A gonosz, és istentelen világ miatt, amelyik elutasítja Istent;
nem dühösek lesznek, inkább szomorúak. Jézus is sírva fakadt Jeruzsálemre
tekintve, a bűnük miatt.
Vigyázni kell, amikor egy prédikátor dühösen viselkedik, ne képviselje rosszul az
Urat! Nem úgy kell prédikálni, hogy az emberek fejére kárhozatokat mondanak.
Isten tehát időt ad az embereknek, lehetőséget ad, hogy megtérjenek. Nem leli
örömét a gonosz halálában. Mi se örvendezzünk a gonosz pusztulásakor! Az a cél,
hogy mindenki megtérjen! Isten sok időt ad az embereknek. Péter levelében
olvashatjátok, hogy sokan gúnyolódnak, hogy soha nem jön el az ítélet. De Isten
időt akar adni, hogy az emberek megtérjenek.
 4. vers Sokan azt mondják: mi ez? Úgy sem lehet ezt megérteni! Ez igaz lehet
akkor, ha nem ismered az Igét. De az Ige önmagát magyarázza meg.
Zakariás 4- olvassátok el!
Izrael népe itt a 70 éves babiloni fogságból visszatér ,  és a templomot akarják újra
megépíteni. A látomásban a gyertyatartó jelenik meg, (menora) amelyeket
folyamatosan olajjal kellett feltölteni, hogy a fény soha ne aludjon ki. Az
olajfákból az olaj itt egyenesen az olajlámpába kerül, emberi tevékenység
közbeiktatása nélkül.
Zak. 4: 6 „ Nem  erővel, sem hatalommal, hanem az én lelkemmel! azt mondja a
Seregek Ura.”
Zakariás még egyszer megkérdezi: mi ez? Akkor a templomépítés hatalmas feladata
állt előttük, amely emberi erővel nem volt teljesíthető, ezért megkapták az erőt,
amelyre Isten nélkül nem lett volna erejük. Isten tehát olyan dolgokra hívja a
népét, amelyekre Ő ad erőt!
Tehát a két tanú majd nem emberi hatalommal rendelkezik, hanem Isten ad nekik
erőt közvetlenül, hogy amire elhívja őket, megvalósíthassák. Ami terve van velük, a
saját erejükből kivihetetlen lenne, eltűnnének a földről. Pásztorunk saját életéről
beszél:
„Ez meghatározó a mi életünkben is. Ettől függ, hogy a gyülekezet halott, vagy
sem. Akik a saját erejükből építenek gyülekezetet, ott nem érzed Isten jelenlétét,
amikor besétálsz hozzájuk. Én nem akarok saját erőből építkezni. Az a
legfontosabb, hogy Isten építse az életemet, és a gyülekezetet is. Isten közvetlenül
szeretne Téged is táplálni, építeni! A családban is fontos, hogy Istennel járj, áldott
legyen az életed! Fontos tehát átadni az életedet, hogy a Lélek vezessen! A
körülményekhez képest napról napra táplál Isten, azt szeretném, hogy a kislányom
is úgy nőjön fel, hogy minden nap növekedjünk a hitben. Naponta tanulmányozzuk
az Igét a feleségemmel, naponta megbeszéljük, hogy mit mond evvel kapcsolatban
számunkra az Úr.
Az a fontos, hogy én hogy vagyok Istennel! Nem az a lényeg, hogy apaként ÉN mit
tudok nyújtani. Az a legfontosabb, hogy ne szakadjon meg a kapcsolat Istennel. Ne
arról szóljon az életem, hogy én még keményebben próbálkozom. Isten azt ígéri, Ő
megad mindent, amire szükségem lesz.”
Tehát a két tanú ellenséges környezetben lesz majd, de Isten fogja fenntartani a
fényt bennük, közvetlenül táplálja majd őket, nem tudják kioltani az életüket.
3
Isten szolgái halhatatlanok, egészen addig, amíg Isten be nem fejezi rajtuk
keresztül a munkáját. Tehát, ha engedelmesen jársz Istennel, elengedheted a
félelmet, mert az csak lelassít.
Az embereknek nem fog tetszeni a két tan üzenete. Nem szeretik Isten igazságát
hallgatni. Isten igazságai fájnak. Mennyire tudják kínozni az embereket. A világban
elnyomják Isten igazságát, a gonoszság uralkodik, ma is kampány folyik azok ellen,
akik a szeretik Istent. Fundamentalista keresztényeknek rágalmazzák őket, ennek
mély a gyökere. Tehát a tanuk „kínszenvedést” okoznak majd, ezért az emberek
megpróbálják eltenni őket láb alól.
 6. vers Hatalom: szárazságot tudnak hozni, vérré változtatják a vizeket. Ki ez a
két tanú? Vajon találkoztunk már velük? Mózes és Illés az a két próféta, akik ua. –t
a csodákat vitték véghez, az Ószövetségben olvashattok róla.
Keresztelő Jánostól is kérdezték az emberek: ki vagy? Az Irás fényében az akkori
időszakban három lehetőséget vártak. Azt hitték, ő Krisztus; azt hitték, ő Illés
próféta; azt hitték, ő az a próféta, akiről az 5 Mózes 18: 15- ben olvashattok.
Illés próféta halála érdekes, majd a szerdai tanításokon még folytatni fogjuk a 2
Királyok tanulmányozásakor, hogy ő nem úgy halt meg, mint bárki más, hanem
tüzes szekéren (harci kocsin) ragadta el őt az Úr. Mózes élete végén is titokzatos
dolgok történtek a temetésén: csak Isten volt akkor jelen!
Júdás 1: 9 „ Pedig  Mihály arkangyal , mikor az ördöggel vitatkozván Mózes teste
felett vetélkedett,…”
Nincs elég információnk arra nézve, hogy miért állt elő ez a vita Mózes testéért, de
az biztos, hogy Istennek terve volt Mózessel még a továbbiakban is. Sátán azokért
száll vitába, akiket Isten használni szeretne.
 Pásztorunk elmondta, hogy ő 24 éve jár az Úrral, azóta intenzív szellemi harc veszi
őt körül. Már felismeri, amikor a Sátán támad, a szellemi harc jelei felismerhetőek,
és azt kérdezi: vajon Isten milyen munkája vár rám ilyenkor? Sátán már látja az
áldást, amit az Úr készít, ezért nagyon mérges, pontosan mi még nem tudjuk, mi
vár ránk. De az a tapasztalat, hogy Isten belevisz egy nagyobb áldásba ilyenkor.
Annyira nem fontos, hogy tudjuk: kik a tanuk. A lényeg az, hogy lesz két tanú,
közvetlenül Istentől kapnak majd erőt, hogy véghezvigyék, amit Isten szeretne
elvégezni rajtuk keresztül. Ugyanazokat a csodákat képesek majd elvégezni,
amiket Illés és Mózes elvégzett. Pásztorunk személy szerint hajlik arra, hogy ez a
két tanú Illés és Mózes lesz majd. De nem kell vitatkozni ezen, nem kell a
gyülekezetben emiatt megoszlást szítani!
 7. vers Amikor bevégzik a munkájukat, Isten megengedi, hogy megöljék a két
tanut.
Az „Antikrisztus” kifejezés nem szerepel itt, János apostol is „fenevad” néven
nevezi, amely több mint 30-szor szerepel!
1 János 2: 18 az Antikrisztus lelkéről szól, amely a világban van.
 8. vers Nyilvánvaló, hogy Jeruzsálemben lesz ez a hely. Megölik majd a két tanut,
a világ csak nézi majd. Nagy a város, fontos események zajlanak itt. Lelki
értelemben Isten szemszögéből szennyezett, mint Sodoma, és lázadó, mint
Egyiptom. Nem kell bálványozni Jeruzsálemet! Sok a bűn, a pornográfia és az
abortusz aránya magas. Isten nem azért munkálkodik itt, mert  szent hely, hanem,
mert Isten irgalmas és kegyelmes!
4
 9. vers Az egész világ szeme rajtuk lesz majd. Az igazsággal „kínozták” az
embereket, ha ez a jövőben bekövetkezik, elképzelhető, hogy műholdas
csatornákon keresztül tényleg az egész világ láthatja majd. Minden nap figyelik
majd, a tudósítók közvetítik, és nem akarják eltemetni őket. Félek majd tőlük az
emberek.
 10. vers Talán egy új ünnepnap, egy pogány karácsony programváltozata lesz, az
emberek ajándékokat küldenek majd egymásnak. Egyedüli alkotó érzés az öröm! A
Nagy Nyomorúság idején a gonosz világ szemében Isten igazságát hirdeti majd a két
tanú: a világ szemében gonosz embereknek tűnnek majd.
Róma 1: 18 „ … Az  igazságot hamissággal feltartóztatják.” A gonosz világban
elnyomják az Igét, mert bűnben akarnak élni. Úgy akarsz élni, mint egy állat, mint
egy kutya? Isten gyermeke vagy, úgy kell viselkedned tehát! Szexuális értelemben
sem lehet úgy viselkedni, mint egy állat!
Róma 1: 20-22 „ Mert  ami Istenben láthatatlan, tudniillik az ő örökkévaló hatalma
és istensége, a világ teremtésétől fogva az ő alkotásaiból megértetvén megláttatik;
úgy, hogy ők menthetetlenek.”
Isten jellemvonásai nyilvánvalóan láthatóak. Isten örökkévaló, Isten mindenható!
Nincs senkinek mentsége, csak sokan humanistákká váltak.
Róma 1: 21 „…és  az ő balgatag szívük megsötétedett”
A hívők ( MI ! ) megosztjuk a világgal az igazságot. De megpróbálják jó mélyre
elásni, nem akarnak szembesülni az igazsággal. A világ Téged is utál: ne sokkoljon!
Isten teljes mértékben használja az ő szolgáit, áldott és szabad életük van.
Időnként nagyon ellenségesen fognak reagálni. De a hitben járók szépen, lassan,
türelemmel, szeretettel szétszedik a humanista világot. Nem kell az emberekre
rátámadni, visszakiabálni, veszekedni velük! Ez nem fogja őket elvezetni Jézushoz.
És Ő már előbb mindent elszenvedett! Feladat: megosztani szeretetben Isten
igazságát, újra, és újra visszajönni!
 11. vers Van néhány elképzelés, akik az evolúciót hirdetik, azt gondolják, a hívők
feltartóztatják a fejlődést, akadályozzák, hogy a Vízöntő- korszak eljöjjön! De a
tudósok, akik eddig népszerűsítették az evolúciót, most megkérdőjelezik, de ez
nem azt jelenti, hogy Istenhez fordulnak. Nem! A földönkívülikekhez!  Az elmúlt 25
évben a tudományos közvélemény erőteljesen az UFÓ-k vizsgálatával foglalkozik.
És végre fellélegeznek majd, ha az elragadtatás pillanatában az összes hívő eltűnik,
nem azt mondják: milyen kár, hogy már nem lesznek itt! Érdekes lenne akkor nézni
a CNN-t!
 12. vers Most is munkálkodik az Antikrisztus lelkülete. Ellenségeskedések vannak,
ha a humanista elképzelésben megmozdítasz egy követ, dühösek lesznek rád. Az
Ige egyszerű igazságával szemben viszont labdába sem rúghatnak! Ha a karórádra
nézel, nem gondolod, hogy a bonyolult szerkentyű véletlenül állt össze… Az élő
szervezetről, a testrészekről, a bonyolult idegrendszerről, ezekről a rendszerekről,
hogyan hiheti valaki, hogy nincs megtervezve? Hogy mindez csak a véletlen műve
lenne? Nyilvánvalóan nincs igaza! Másban akar hinni!
 Lejárt az időnk most! Isten áldjon benneteket!