Jelenések könyve 12: 12-18

 

 Utalások
A múlt héten nem fejeztük be a 12. fejezetet, a 12. verstől folytatjuk ma.
A Nagy Nyomorúság idejének legalább három célja van:
I. Felrázni a világot.
II. Felébreszteni Izrael népét.
III. Előkészíteni Jézus királyságát, előtte megtisztítani a földet.
Ez semmihez sem fogható időszak lesz, a színfalak mögött már most is szellemi
harc folyik, azt próbálják a sötét erők megakadályozni, hogy Isten üdvösségének
üzenete eljusson a világba. Ez az egyetlen elfogadható magyarázat az
antiszemitizmusra.
János apostol lát egy nagy jelet, erről számol be. Lát egy asszonyt, akinek a leírása
1  Mózes 37-hez hasonló. Az aranyszabály az, hogy az Ige megmagyarázza
önmagát, mindig ezt kell követni!
A várandós asszony = Izrael népe,
A fiúgyermek = Jézus Krisztus (Ézsaiás 9: 6)
A tűzvörös sárkány = Sátán (Jel. 12:9 )
Kiderül az antiszemitizmus rejtélye: a háttérben sátáni harc áll Izrael népe ellen.
Isten nevelte fel ezt a népet, az üdvösséget rajtuk keresztül akarja megismertetni
a világgal, Isten azt akarja, hogy a világban megismerjék az igazságot. A sátáni
ellenállás a néppel szemben napjainkig megmaradt.
A fiúgyermek mégis megszületett, véghez is vitte Isten küldetését.  Majd meghalt,
és harmadnapon feltámadt.
A 7. versből megtudhatjuk, hogy háború keletkezett a Mennyben is, Sátán
levetetett a földre, a bukott angyalokkal együtt. Az Ördög = a vádló, a Sátán = az
ellenség. A célja, hogy megtévessze a világot  a  hazugság az eszköze, ő a hazugság
atyja. Hogyan tudunk győzedelmeskedni? A múlt héten a tanításban részletesen
belementünk ebbe a témába.
 12. vers Sátánt tehát legyőzték, ez az eredmény. A Mennyben ennek a jó hírnek
örülnek. De a földön nagy baj lesz! Ez a harmadik „jaj”. (Jel. 8.) Jaj lesz azoknak a
földön, akik ezt tették otthonukká. Sátán minden haragja a zsidó nép ellen fordul,
nem csak mielőtt eljött a Messiás, ez a támadás utána/azóta is folytatódik. Ezt
fontos megértenünk: a zsidó nép, Jeruzsálem, a város központi része Jézus Krisztus
második eljövetelének. Ez történik itt tehát, ez az antiszemitizmus rejtélyére a
válasz. Isten dolgaival szemben szellemi harc folyik.
Ha Te befogadtad már Jézus Krisztust az életedbe, megtapasztalhattad már a
szellemi támadásokat. Bizonyos értelemben könnyebb volt „döglött” halként úszni
az árral. De amikor a legnagyobb kincset megismered az életben, és azt mondod:
„Uram, itt vagyok, használj engem!” ,  olyan szellemi támadásokat érhetsz meg,
amiben egyedül meg sem tudsz állni, képtelenség. Csak az Úrhoz kiáltva
segítségért, leszel képes megharcolni. Sátánnak nem személyesen velem/veled van
baja, hanem Istennel, Jézus Krisztus evangéliumával.
Lehet, hogy nem tapasztalsz ilyet, szépen, nyugodtan csöndesen „elvagy” a
vallásos életedben. Én is erre vágyom sokszor, nyugodt, egyszerű életre: „Nem is
akarlak szolgálni, Uram…”, de kis pihenés után újra azt mondom: „Használj
engem!”
Ideje megtanulnunk harcolni, megállni a harcban, nem leszállni erről a járatról…!
2
Tehát először is, másodszor is támadás éri a zsidó népet.
 13. vers Ez egy prófécia. Az antiszemitizmus új hulláma várható majd a Nagy
Nyomorúság idején. Máté 24. Jézus figyelmezteti a zsidókat előre. A zsidókhoz
szól, és nem azoknak mondja, (a tanítványainak) akik őt akkor hallgatták. Erre utal
a kis „lábjegyzet”: aki olvassa, értse meg. (Máté 24: 15) –ez a zsidókra vonatkozik,
akik Júdában élnek majd, nem kusza teológia. Miért szólna a pogányokhoz? Zsidó
építési kultúrában jellemző a lapos tetejű ház. Tehát itt Jézus a zsidó néphez szól,
ez a rész egyezik a Jel. 12. fejezettel, 6. vers: elmenekülnek majd a pusztába.
 14. vers „az időnek feléig” = 3,5  évet jelent. Tehát a Nagy Nyomorúság idején
lesznek zsidók, akik olvassák majd Jézus szavait, amikor az Antikrisztus megáll az
új templomnál…És engedelmeskedni fognak, Isten pedig elviszi őket sasszárnyakon
a helyükre.
Érdekes magyarázatokat adnak a sas két szárnyára is. Az egyik, hogy a zsidókat
áthelyezi majd Isten. A másik: tipikusan amerikai hozzáállás: a sas jelkép az
amerikai zászlóban, és az Egyesült Államok fog majd segíteni, mint mindenben…
Ahol nem értjük pontosan az Igét, érdemes arra hagyatkozni, hogy magyarázza meg
saját magát, a saját jelképeit.
2 Mózes 19:4 Amikor a nép elhagyja Egyiptomot, és üldözik őket. A helyzet
kilátástalannak tűnik, akkor belép Isten. Nem a saját erejükre támaszkodtak, Isten
hozta ki őket a fogságból. De előtte a helyzet nehéz volt, Isten szinte
rákényszeríttette őket, hogy meneküljenek.
5 Mózes 32: 11 „ Mint  a fészkén felrebbenő sas, fiai felett lebeg, kiterjeszti
felettük szárnyait, felveszi őket, és tollain emeli őket:”
A sas a természetben is tanítja a fiókáit repülni. Isten azt magyarázza itt el, hogy ő
is ezt teszi .Amikor  a kis sasok kikelnek a tojásokból, nagyon fejletlenek, nem
tudnak még repülni. A halak igen, a kiskacsák igen, de a sas- fiókák nem. A sas
fészke magasan van a sziklaszirteken, ez biztonságos is, de a repülés tanulásánál
praktikus. Amikor a fiókák megerősödtek már, a sas-mama kitaszigálja őket a
fészekből, felzavarja a fészket. A fióka szabadesésben zuhan lefelé. De a sas-mama
mellette van, amikor a kis sas már kiált, bevág alá és felrepül vele a magasba.
Bukfenceznek, bukdácsolnak sokat, de addig ismétli a sas-mama, amíg a fiókák
megtanulnak repülni. Értitek?
Isten azt kommunikálja: én voltam az, aki kihoztam a népemet Egyiptomból, azt
számlálták csak: hány nap van hátra, mert itt a vég… Úgy tűnt, mindenfelé csapda
van. Akkor megnyitottam a tengert, átvittem őket rajta. Átviszlek benneteket most
is.
Isten talán a te fészkedet is megbolygatta, felrázta. Te is érezheted:
szabadesésben, rohanásban vagy, nem érted, merre tartasz. Talán azt gondolod:
Isten levette rólam a szemét, nem lát engem, nekicsapódok a sziklának
mindjárt…De  tudd: Isten mindig „bevág” alád, felemel!!!
Ézsaiás 40: 27-31 Vegyük észre: a legkiválóbbak is megbotlanak, elfáradnak.
Néhányan azt gondolhatjátok: A kényelmes keresztény életetek felrázódott, -tehát
valamit rosszul csináltatok. Isten munkálkodik, ne félj, ahol te kilépsz, Ő belép az
életedbe! Isten pontosan tudja, mit tesz, nem vette le a szemét rólad, tudja, mikor
kell „bevágnia”, mint a sas-mamának.
3
Tehát Istennek fognak engedelmeskedni a zsidók közül sokan a Nagy Nyomorúság
idején, és Ő belép az életükbe, sas-szárnyakon eljuttatja majd őket, ahová el
akarja juttatni.
Sok biblia-tudós foglalkozik azzal, hogy ez egy pontosan meghatározott hely lesz
majd. Talán Petra városa, ami most Jordániában található. Nagyon érdekes, mert
az egész várost sziklába vájták, és jelenleg üresen áll.
Ézsaiás 16: 1 „Küldjétek a föld  Urának  bárányát Szelából a pusztán át Sion
leányának hegyére.”
Érdekes elképzelés, hogy az elűzöttek majd ide menekülnek. Az egyetlen bejárat a
városba 4 méter széles csak, teljesen leszűkül, de a sziklafal 70 méter magas,
néhol 330 méter magas. Nem tudjuk biztosan, több keresztény csoport
meggyőződése, hogy ez az a hely. Ők újszövetségi próféciákat helyeztek el a
városban kis papírokon…
Lényeg: Amikor Jézus visszatér majd, sokan megismerik Isten igazságát, és Isten
elviszi őket a nekik szánt helyre, ahol dicsérni fogják ők is az Urat.
 15. vers  Ez  egy erőteljes kép: a harc, amelyik a szellemi világban dúl, a fizikai
világban is megjelenik, és megnyilvánul. Lehetséges, hogy ez majd egy földi
hadsereg lesz, mint egy folyam.
 16. vers Vegyük észre: a FÖLD segít itt az asszonynak. Ha a térképen megnézitek,
a Jordán folyó vize itt pontosan azt a területet fedi le, amelyik az un. „Afrikai
hasadék” nevű törésvonal. Érdekes hát, hogy Izrael és Jordánia között bármikor
megnyílhat a föld.
4 Mózes 16: 30-33 A lázadókat más esetben is elnyeli a föld.
Tehát a Sárkány-Sátán terve nem valósulhat meg!
 17. vers Elképzelhető, hogy itt arról a 144 ezer zsidó fiatalemberről van szó, akiket
Isten különleges szolgálatra hív majd el.
Érdekes, hogy ezek felé a dolgok felé tart a világ. Nem annyira egyértelmű, de a
ködön keresztül láthatjuk azért. Isten így munkálkodik, Isten jó. Isten megjelenik
majd, eljuttat, ahová el akar juttatni. Saját képességeink alapján nem jutunk el,
saját erőlködéseink alapján nem juthatunk oda. Néha azt érzed, hogy
kényelmetlen, hogy esel lefelé, de Ő megjelenik, és elvégzi a munkát veled. Néha
azt érzed, hogy az Úr elfelejtett téged. Nem tudod, hogy Ő nem olyan, mint Te? Ő
nem fárad el. Ha az Úrra várunk, Ő megújítja az erőnket, napjainkban is ezt teszi,
az Ő kiválasztott népével is ezt teszi majd.
Hogyan jutunk a Mennybe? Elgondolkodtatok már ezen?
Válasz: az Úr juttat el majd bennünket oda, eljön értünk sas-szárnyakon. Kegyelem
által van üdvösségünk, amely örökkévaló, önmagunk nem tudjuk megtenni. Ő
tudja!
Tanulj meg Istenre támaszkodni minden nap! Engedd, hogy Ő megtegye, amit saját
magunk nem tudunk: önmagunkat üdvözíteni! Isten elé vidd: Uram, nem tudom
magam megmenteni!
Befogadtad-e Jézus Krisztust az életedbe? Vagy csak jó leszel, vallásos leszel, hátha
emiatt majd elfogad?
Köszönjük, Uram a Te Igédet!