Jelenések könyve 14: 1-13

 

Utalás az előzőekre:
Jó pár hete avval foglalkozunk, hogy a jövőben mi vár majd az emberekre a földön
a Nagy Nyomorúság időszakában. A 7 éves időszak kellős közepén, 3,5  év múlva
felállítják majd az Antikrisztus képmását, és azt fogják imádni. Kialakul majd egy
egységes világvallás, az Antikrisztus pedig megáll majd az újjáépített templomban.
Jézus is beszél erről, figyelmeztet. Máté 24. Az antiszemitizmus olyan mérvű
hulláma söpör majd végig a földön, amilyenre nem volt még példa. Az üldöztetések
hatására a zsidók elmenekülnek majd a pusztába, Isten belép majd a helyzetbe, a
segítségükre fog sietni: valószínűleg Petra városában lesznek majd biztonságban.
Isten tehát megvédelmezi majd őket. Az Antikrisztus dühében azok ellen a zsidók
ellen fog fordulni, akik ott maradnak. Többek között a 144 ezer kiválasztott ellen
is, akiket Isten különleges szolgálatra hív el.
Az Antikrisztus hamis csodákat tesz majd, de neki Sátántól lesz hatalma. Utánozza
Istent, szimulálja majd a halált, és a feltámadást is. Jézus mondta ezt: a végső
idők egyik jellemzője lesz , hogy sok embert be lehet majd csapni. Ha olyan ember
vagy, akit könnyen lehet befolyásolni, vigyáznod kell! Ha olyan vagy, akinek az
életében szilárd az alap: az Ige ismerete, nem tud semmi körülmény megingatni.
Jel. 13: 15 A bálványkép meg is szólal.
Jel. 13: 16 A Sátán jele lesz a homlokon, vagy a jobb kézen. A bélyeg nélkül nem
lehet majd a világ gazdaságába bekapcsolódni.
 1 -5. vers János apostol látja a Bárányt, és látja a 144 ezer embert a Sion hegyén.
( Ami  a Templom-hegyet jelenti.) De nem csak ezt.
Zsid 12: 22  „ Nem , ti nem ilyen helyre jöttetek! Az új hely, ahová éreztetetek, a
Sion hegye! Az Élő Isten városához érkeztetek, a Mennyei Jeruzsálemhez. Ezer és
ezer angyalhoz, akik összegyűltek, hogy együtt örvendezzenek.” Tehát a Mennyben
is lesz Sion hegye. János ezt az égben látja.
 3-4. vers Új éneket énekelnek. Áron vétettek meg. Vagyis már otthon vannak a
Mennyben. A 7. fejezetben részletesen beszéltünk már, kikről is van itt szó. Ők
Ábrahám, Izsák, Jákob leszármazottai, akikre Isten a Nagy Nyomorúság
időszakában  különleges feladatot bíz majd.
Jel. 12-ben: a zsidók elmenekülnek, és a Sárkány/Sátán haragja ellenük fordul
majd, le is győzi őket. Mindannyian, pontosan, szám szerint 144 ezren meg is
érkeznek majd Istenhez. Vegyük észre: Isten mennyire hűséges, hazaér majd
mindenki, senki nem veszik majd el azok közül, akiket Isten elpecsételt.
 3. vers Miért? Miért van az, hogy senki más nem tudja ezt a dalt? Az új éneküket
az új élményük okozza, amit a világtörténelemben fognak majd véghezvinni, ez a
világ egyik legszörnyűbb időszaka lesz. Isten velük marad majd a szenvedésekben
is, ebből fakad az új ének, amit senki nem tud megtanulni, csak ők.
 Ha valaki megosztja a szenvedését, válaszolhatsz empatikusan, hogy mennyire
megérted őt. De valójában nem érted, mert nem mész át azokon a dolgokon,
nehézségeken, amin ő. Lehet, hogy a másik ember mélyebb vizeken, forróbb tűzön
megy keresztül, mint gondolnád. Nem érdemes tehát azt mondani, hogy megérted,
mert evvel csak lealacsonyítod a szenvedését. Igen, fogalmad sincs, hogy a
másiknak milyen lehet, amin keresztül megy, csak imádkozhatsz érte, azért, hogy
az Úrral együtt élje meg a szenvedéseit. Ha az emberek szenvednek, keserűvé
válnak. Ha az Úr nélkül járnak az életben. Ha a szenvedés az Úrral együtt történik,
új dal fakad az életükben, jobbak lesznek. Biztosan ismersz ilyen embereket,
akiknek gyönyörű dal az életük, pedig sok szenvedésben volt részük. Tehát, ha
Istennel megyünk keresztül a folyón, a tűzön, a dal szép lesz, és a körülöttünk
lévőknek is jut belőle. Mindannyiunknak saját dala van. Vannak, akik egész
életükben másokat figyelnek, és megpróbálják leutánozni a másik embert. Vannak,
akik bátran mennek Istennel előre.
 Járjatok Istennel! Bízzatok Istenben! Engedjétek meg, hogy Isten új dalt
fakasszon az életetekben!
 4. vers  Ne  értsétek félre, hogy a nők beszennyezik az embert! Nem ezt jelenti! A
nő és férfi kapcsolata házasságon belül megfelelő dolog. A szex a házasságban
megfelelő, nem mocskos dolog.
Zsid. 13: 4 „ Mindannyian  tartsátok tiszteletben a házasságot! A férj és a feleség
közötti szexuális kapcsolatot tartsátok tisztán, mert Isten elítéli a szexuális
bűnben élőket és a házasságtörőket!”
Ezek a kiválasztott emberek egyedülállóak és tiszták lesznek. Az Urat fogják
követni egész életükben.
Mit jelent az „első zsenge”? Az Ószövetségben Isten azt kéri, ( 31-szer !) hogy
mindenből az első zsengét először neki ajánlják fel. Mózes könyveiben ezt
olvashatjátok. Tehát a terményekből, a szőlőből, az új borból, az olajból,
mindenből. Ez azt jelenti, hogy a legjavát, a legjobbat odaadjuk Istennek:
Istenem, ez a Te áldásod, ez a tiéd. Azt is jelenti, hogy várjuk a további áldásokat,
ez még csak az eleje.
Jézus Krisztus a holtak közül az első zsenge, az Ő feltámadása után jön még
valami, ezen túl is. Ha te hiszel Benne, soha nem halsz meg!
Vagyis itt, ezek az emberek jelentik a „lelkek aratásának első zsengéit”.  A Nagy
Nyomorúság időszakában a zsidók között lesz még sok ember.
A Nagy Nyomorúság oka: többek között, hogy felébressze a zsidó népet, aztán
„nagy aratás lesz majd…”
János tehát őket látja. Vegyük észre, milyen bámulatos, hogy „feddhetetlenek”!
Mit is jelent ez? Én is úgy állok majd Isten előtt. Ha az életemet Jézus Krisztusba
helyezem, és Ő énbennem van, tökéletes vagyok Isten előtt.
Júdás 24 „ Isten  meg tud őrizni benneteket az elbukástól, és képes benneteket
hibátlanul maga elé állítania dicsőségben. Micsoda öröm lesz ez mindannyiunk
számára!”
Tehát Isten tökéletesen állít a trón elé. És mindez Jézus Krisztusnak köszönhető.
Én is tökéletes lehetek. Ez az evangélium igazsága.
Hiszitek-e? Ez a hit komoly hatással van az életedre, az is komoly hatás, ha nem
hiszed!
Folyamatos öröm van a szívükben, akik hisznek Jézus Krisztus evangéliumában.
A trón előtt aztán minden dicséret az Övé lesz, nem az enyém. Azért állhatok Isten
előtt, amit Jézus értem tett!
Sok keresztény magával van folyamatosan elfoglalva, aztán jön a depresszió… Az
Úrra nézzetek! Ne magatokat szemléljétek folyton! Ő a Kezdet és a Vég!
Ének szól hát a kegyelemről, a hálaadásról. Bámulatos dolog ez: ha hiszel az
evangéliumban, feddhetetlenül állsz az Úr előtt!
 6. vers. A trón előtt áll majd a két tanu, a 144 ezer fiatal evangélista, és angyalok
kis lesznek ott. Hatalmas méretű evangelizációra kerül majd sor. Vegyük észre,
mit hirdetnek az angyalok, figyeljük meg az üzenet tartalmát! Csodálat, tisztelet,
dicsőség Istennek, mert Ő Isten! Ezt komolyan kell venni!
Helyes dolog az életedben, ha imádod Istent. Legalapvetőbb hiba, ha nem teszed
ezt.
Sok ember, amikor rádöbben, hogy Isten méltó az ő dicséretére, nehéz helyzetbe
kerül, mert megérti, hogy korábban nem adta meg ezt a tisztelete. Amikor
megértik majd az Ítélet napján, hogy Könyvek nyílnak meg… és sokan az egész
életükkel addig Istent káromolták, szükségük lesz az üdvösségre, akkor
elkészülnek, hogy meghallják az evangéliumot.
 8. vers A 18. fejezetben részletesen foglalkozunk majd  ezzel a témával. Babilon a
világrendet jelenti, amelynek az élén a Fenevad áll majd, erre utal ez a kifejezés.
Már majdnem vége: figyelmezteti az angyal azokat, akik még játszanak a
gondolattal, hogy az akkori világrendben higgyenek.
 9-10. vers A harmadik angyal által Isten figyelmezteti az egész világot,
mindenkit, nagyon egyértelműen. Figyelmezteti, hogy mi várható a nem hívőkre!
Ha ennek ellenére elutasítják, az már tudatos lázadás, ha mégis a Fenevadat
imádják majd.
 11. vers Nagyon egyértelműen figyelmeztet, aki nem hisz Benne, arra a végső
Ítélet vár!
Isten több alkalmat is teremt:
Első angyal: Forduljanak az emberek Istenhez!
Második angyal: A rendszer hamarosan összeomlik!
Harmadik angyal: Aki mindennek ellenére sem hisz, annak nincs visszaút!
EZ NAGYON KOMOLY DOLOG!
Megmutatja Isten a számunkra, hogy mi történik abban az időszakban majd.
Minden embernek örökkévaló lelke van. C. Lewis szerint két kategória létezik csak:
A.) Azok az emberek, akik azt mondják: „Uram, legyen meg a Te akaratod!”
B.)  Azok, akiknek Isten mondja végül könnyes szemmel: „legyen a te akaratod!”
Mit akar Isten?
1 Tim. 2: 3-4 „ Ő  ugyanis azt akarja, hogy mindenki megmeneküljön, és
megismerje az igazságot.”
Tehát azt akarja, hogy üdvözüljünk, ezt akarja, erre vágyik. Ezért fontos, hogy
figyelmeztet: beköszönt majd a Vég!
Mindenki megtér majd? NEM! Az Írásból nem ezt látjuk.
Isten szabad akaratot adott nekünk. De szinte az egész Biblián keresztül könyörög
nekünk, hogy Őt válasszuk! Csodálatos, ahogyan Isten tiszteletben tartja a szabad
akaratot. Érdemes IGEN-T mondani Neki! Annak a fényében, amit Ő tervez velünk.
Szeretne megtisztítani, minden terhünket magára akarja venni, gondja van ránk.
IGEN. Nekünk adja a Szent Lelkét, irányít minket napról napra. YES. ÁMEN. URAM,
LEGYEN MEG A TE AKARATOD!
Gondoskodik mindhalálig rólunk. Betölt minket Szent Lelkével. Dicsőségét adja.
OK. YES.
Örültség ezek fényében azt mondani: nem! Persze, őrült világban élünk. A helyzet
egyre rosszabb.
Miért? Ki a felelős ezért? Az emberek folyamatosan NEM-ET mondanak Istennek, a
saját akaratukban hisznek. Vagyis a világot ilyenné tették, és sokan hiszik: majd én
megcsinálom, amit elrontottam…Istennek nem is kell beleavatkoznia!
Isten jól „kitakarít” majd!
Aki, azt mondja: Uram, legyen meg a Te akaratod!- Ott él Vele majd.
Aki nem ezt mondja, az megkapja, amire vágyik. Ez ilyen egyszerű!
 12-13. vers Lesz időszak a földön, amikor áldás lesz, ha az emberek
meghalhatnak.
Fillip. 1 fejezetében Pál is ezt érezte. Szeretnének majd a Nagy Nyomorúság
időszakából minél előbb távozni.
A következő fejezetekben megnézzük majd, hogy miért lesz ez így. Látni fogjuk,
hogy mi vár a világra, ha eljön Isten Ítélete.
Isten szeretné felébreszteni az embereket, hogy üdvözüljenek.
Isten olyat árul el, ami a jövőben fog bekövetkezni. Nem szólhat senki, nem
hozhatja elő a saját kis érveit, hogy ő ezt nem tudta… Felelősségre vonja a világot.
 Most Isten figyelmeztet téged? Válaszolj rá! Mondj IGEN-T Neki! Isten nem
változtatja meg a véleményét. Ne légy csökönyös öszvér: szeretne vezetni,
használni! Terve van az életedben. Ha elengeded végre, amibe eddig görcsösen
kapaszkodtál, gyorsabban tervez az életedben. Őrült emberek vannak a világban.
Teljes bizalommal mondjunk hát Igen-t:  Uram , legyen meg a Te akaratod!
 Uram, ez a mi imánk, hogy a mi életünkre is ez legyen a jellemző!