Jelenések könyve 15, 16

 

 Utalások
Az első hírnök az örök evangéliumot hirdeti a föld összes lakójának.
A második hírnök figyelmeztet: akik leborulnak az Antikrisztus előtt, azok elvesznek. Az
egész világ hallja meg: az akkori rendszernek (Babilonnak) hamarosan vége lesz.
A harmadik hírnök szava is figyelmeztetés: mindennek ellenére van kegyelem, de akik
átlépnek egy bizonyos határvonalat, azoknak nincs visszaút.
14. fejezet 2. rész: Jézus learatja a földet. Összegyűjti Isten népét, hogy megítélje őket.
14: 20 Az Armageddoni csatáról van szó. Isten ítélete különböző módokon ontatik majd ki.
14: 15-16 A harag pohara a legnagyobb pusztítást jelenti.
1. vers A 7 angyal az utolsó 7 csapást jelenti. ( a  hetes szám a Bibliában a teljeséget
jelenti).Olyan időszak következik majd, amire nincs példa, de beteljesedik, ami felé az
eddigi történelem mutatott. Isten megengedi a világnak az erkölcstelenséget, az
igazságtalanságot. Sokan ebből azt a konklúziót vonják le, hogy nincs Isten, és ha van is,
nem érdekli Őt a bűn. Sok ember káromolja Istent, éveken keresztül bűnben él,
erkölcstelenségben.
2Péter 3: 7-9 „ A mostani egeket és Földet pedig ugyanaz az isteni szó őrzi meg addig,
amíg egy napon tűz fogja elpusztítani. Ez ugyanazon a napon fog megtörténni, amikor az
istentelen embereket Isten megítéli és elpusztítja.”
Isten figyeli, hogy mi történik. És egy nap eljön az ítélet ideje. Sokan azt gondolják: Isten
nehezen valósítja meg az ígéreteit. DE nem: Isten vár! Mert Ő az irgalomban gyönyörködik,
nem az ítéletben.
Miért vár? Sokan nyíltan lázadnak ellene, nyilvánosan káromolják. Mert Isten nem akarja,
hogy elvesszenek, hanem azt szeretné, hogy megtérjenek. Isten nem gyönyörködik a
gonosz halálában sem.
Személy szerint nekem sem tetszik sokszor, ami a világban történik, Istennek sem tetszik.
Az emberek a végletekig megkeményítik a szívüket, addig lázadnak, amíg el nem jön az
ítélet ideje.
Ha még nem rendezted a kapcsolatodat Jézussal, van lehetőséged. Jézus Krisztus kifizette
az árat a te bűneidért. Ha elutasítod az ajándékot, amit nyújt: nincs számodra remény!
Zsid. 10: 26-29 „ Mert  ha szándékosan továbbra is vétkezünk, miután megismertük az
igazságot, akkor nincs többé bűnért való áldozat, amely eltörölhetné bűneinket.”
Ha elutasítjuk az üdvösséget, az igazság teljes megismerését ( Ki  Ő? Mit tett? =IGAZSÁG),
akkor már csak az ítéletnek félelmes várása marad. Választhatsz: elfogadod, amit nyújt,
de valójában nincs is más Út, Ő az egyetlen áldozat.
Ha te hallottál már arról, hogy Jézus Krisztus vére kiontatott, de azt mondod: „ mit
érdekel ez engem?”- a kegyelem lelkét csúfolod meg. Isten nyújtja az ajándékát, de ha az
a válaszod: „nem, majd én megoldom!” az üdvösséget utasítod el. Fontos tehát, hogy
kinek hol álla szíve? Vizsgáljátok meg: ti mit kezdtek avval, amit Isten nyújt felétek?
Örökkévaló sorsunkat ez határozza meg. Ha azt mondod: „köszönöm, Uram, amit tettél,
befogadlak az életembe.” Ez megtörtént-e már a te egész életeddel? Ha nem, veszélyes
helyen  vagy az Ige alapján: a lelkedről van szó.
2. vers A 4. fejezetben is láttuk Isten haragjának kiáradását. A hívő ember számára a halál
nem vereség, hanem hazaköltözés.
 Filippi 1: 21 „ Hiszen  számomra az élet Krisztust jelenti. Ha pedig meg kell halnom, az
tiszta nyereség”
2
 2 Kor. 5:8  „ De bátrak vagyunk és bízunk Istenben. Jobban szeretnénk kiköltözni ebből a
földi testből, és hazaköltözni az Úrhoz.”
3. vers Amikor Isten népe Mózes idejében átkelt a Vörös tengeren, örömükben
örvendeztek, énekeltek a győzelem mámorában. Itt is ezt olvashatjuk: úgy jöttek el ezek
az emberek, hogy életükben nem hajoltak meg a Fenevad előtt. Kitartottak, és imádják
Istent, amit tett.
5-6-7 vers János apostol látja, amint a harag hét pohara kiömlik, Isten haragja
beteljesedik.
16. fejezet
1-2. vers Az emberek többsége a földön addigra már felveszi a Fenevad bélyegét, de
hirtelen valami nagyon elromlik majd. Ez az Úrtól ered, valamiféle fertőzés jelenik meg,
nem tudhatjuk pontosa, hogy mi. Beszéltünk már erről: elképzelhető, hogy mikrochip-
implantátumokról van szó…Egy  ideig tehát minden rendben lesz majd az Isten nélküli,
utópisztikus világban, de azután ez darabjaira hullik, és ez lesz az első lépés.
3. vers Korábban láthattuk: a föld vízkészletének egy harmada használhatatlan lesz. Most
az egész ihatatlanná, használhatatlanná válik majd.
4. vers Korábban láthattuk: az ivóvízkészlet egy harmada keserűvé vélt már, itt  teljes
mértékben használhatatlanná válik. Isten folyamatosan fogja kiönteni az ítéletét. Miért?
Mert még ekkor is lehetősége lesz az embereknek megtérni. Ilyen az Ő szíve.
 1Tim. 2: 4 „ Ő  ugyanis azt akarja, hogy mindenki megmeneküljön, és megismerje az
igazságot.”
5. vers János apostol hallja, hogy Isten igazságos.
6. vers Elérkezett tehát az idő: Isten megfizet, és ez igazságos!
A Nagy Nyomorúság ideje alatt óriási evangelizáció történik majd. De akik akkor térnek
majd meg, meghalnak a hitük miatt, megölik majd őket. Akik a gyilkosaik, azok is
megkapják majd, ami illeti őket: Isten vért ad nekik, amiért vérszomjasak volta. Isten
leszámol a gyilkosokkal.
7. vers Vegyük észre: a Mennyben mi történik? Dicsérik, megvallják, hogy Isten igazságos.
Tehát ezt láthatjuk az Igéből. A világ teremtése óta egyszer fordult elő az özönvíz, azóta
nincs leszámolás. De elérkezik majd az ítélet napja, az emberek pedig ezért Istent
hibáztatják. Önmagukat Isten fölé helyezik, azt mondják rá, hogy nem igazságos.
Isten teremtette az embert, szeretettel, minden jóval körülvette. A saját képmására
alkotta meg, szabad akaratot adott neki. Nem robotokat alkotott, hanem embereket, akik
képesek döntéseket hozni. Fontos ezt megérteni! A szeretet szabadság. Szabadság nélkül
nem lenne értelmezhető a szeretet. ( Pl. amikor pásztorunk megkérte felesége kezét, nem
pisztolyt szegezett rá erőszakosan- ezzel megfojtotta volna a szeretetet!)
Az embereknek van szabad akaratuk. Rossz döntéseket hoznak, és ilyen lesz a világban az
eredménye. ( Nem  lenne szexuális úton terjedő betegség, nem lenne összetört szívű
gyerek, amiért a szüleik elválnak, nem lenne sérült ember, akik irracionálisan
gondolkodnak, nem lenne irigység, kapzsiság, háború.) Miért van mindez? Mert rossz
döntéseket hozunk. És mindezért az emberek Istent hibáztatják. A színfalak mögött ott van
a hazugság! A Mennyben látják, hogy Isten igaz és igazságos.
3
8-9. vers Az intenzív napsütés komoly dolog: még mindig lesznek, akik nem hajlandóak
megtérni. Az emberek szíve megkeményedik. Mitől? A bűn az, ami megkeményíti a
szívüket. Minél inkább megmaradnak benne, annál érzéktelenebbek lesznek Isten
munkájával szemben. Fontos tehát megvallani a bűneinket, nehogy megkeményedjünk!
10-11. vers Megalázza majd az uralkodót is. Sötét ennek az uralkodónak az országa.
Darabjaira fogja szétszedni a rendszerét, az utópisztikus elképzelések nem valósulhatnak
majd meg.
12. vers Az Eufrátesz folyó fontos csomópont, jelentős itt is. A keleti népek megjelenése a
végső háborút vetíti előre. Jézus Krisztus ekkor tér majd vissza másodszor.
13. vers A végső konfliktus következik be: Armageddon. Filmeket is készítettek már erről.
János apostol is látja: felbolydulnak a népek. Az ördögi lelkek is kiszabadulnak. Dániel,
Zakariás, Ezékiel is írtak már erről. A harc alapvetően Jeruzsálemért folyik majd Megidó
völgyében. A világban most is láthatjuk ennek a folyamatnak a kezdeteit. A szellemi világ
tevékenységei a fizikai világban is megvalósulnak. Az egész démoni, egyre rosszabba
helyzet. Fontos látnunk: ki az ellenség? Mi mit teszünk? Imádkozunk-e? Istennek
megengedjük-e, hogy elvezessük a többieket Hozzá? Napjainkban is ez a szellemi harc
folyik. A végső megnyilvánulása a fizikai világban lesz majd, katonai konfliktusba torkollik.
15. vers Jézus is megszólal itt.
16. vers János apostol folyamatosan leírja, hogy mi történik majd.
A Jelenések könyve kinek szól? Az egyháznak. Sokan elszomorodnak, hogy mi vár ránk, de
tudni kell, hogy Isten kiment ebből az időszakból minket.
A következő alkalommal megvizsgáljuk majd, mit jelent az üdvösség ruhája. Őrizd, ne
engedd el! Járjunk vele, ne kelljen szégyenkeznünk!
Köszönjük, Atyám, hogy olvashattunk ezekről a dolgokról!