Jelenések könyve 18

 

Ma ennek a résznek a végéhez érünk. A 16. részben befejeződött Isten haragja. A
17-18-19. részben időben visszamegyünk, és megnézzük Babilon ítéletét. Láttuk a
múlt alkalommal is, hogy Babilon rejtélyes dolog. Az 5. versben is olvastunk az
egységes világuralom kialakulásának eredetéről, és sorsáról. Ma ennek a politikai-
gazdasági rendszernek a bukásáról lesz szó. A 19. részben meglátjuk majd Jézus
eljövetelét, amely egyben nagy harc is lesz, fizikai síkon katonai leszámolást jelent
majd. Sok elképzelés van jelen, hogy hol lesz majd ez a központ pontosan: esetleg
az USA-ban… ( Jeremiás , Ézsaiás próféciáira hivatkoznak.) Pásztorunk személy
szerint azt gondolja erről, hogy nem ott lesz. Egyesek konkrétan egy városra
gondolnak, Irak területén: inkább ezt a nézetet vallja.
Zakariás 5: 5-11
Érdekes ez a leírás annak a fényében, mi minden zajlik ott most napjainkban.
Megoszlás van a világban emiatt, hatalmas befektetést jelent, amit az iraki homok
rejt.
Tehát sokféle spekuláció kering, nem tudjuk biztosan, hogy valóban egy várost
jelent-e? De azt tudjuk, hogy Babilon egy világrendszert is jelent egyben, a múlt
héten erről volt tanítás. Azt jelenti, hogy alapítója, Nimród ellenállásban van
Istennel, ő egyesítette az embereket, akik Isten ellen lázadnak. Most haladunk
tovább, de csak felszínesen tudjuk átvenni a történetet, mélységeinek elemzéséhez
sokkal több időre lenne szükségünk, évekre.
 1-2. vers Véglegesen lesz elsöpörve az emberek egységes ellenállása Isten ellen.
Most, napjainkban ezt még a nemzetek külön-külön élik meg. De létrejön majd egy
egységes „egyház”, amelynek a lényege az, hogy az emberek egységbe tömörülnek,
ellenszegülnek Istennek, ellenállásban vannak Istennel. Az érzés már ma is jelen
van a világban. Néha azt hihetjük, a gonosz fog győzedelmeskedni…ha  látjuk:
mennyire erőteret kapott a gonoszság! Napi politikai hír: az olasz képviselőt
mennyire visszautasították az EU-képviselők, amikor tiltakozni próbált a
homoszexualitás ellen.
De tudjuk, hogy Isten fog győzedelmeskedni! Az Igében ezt látjuk. Az emberiség
már elég bölcs lehetne: megismerhetné saját történelmét, és abból megláthatná,
hogy mindazok a hatalmas birodalmak, amelyek ellenszegültek Istennek, elbuktak.
Ezeknek a birodalmaknak az erejéből ma már csak emlék maradt. Ez Isten üzenete:
az Ő országa örök, ezt meg fogjuk látni!
 3-4. vers Olyan időszak lesz majd, amikor nagyon sok ember fogja megismerni az
Urat. Nagy szerű, hatalmas birodalom lesz majd, és itt azokhoz szól Isten, akik ez
alatt az időszak alatt tértek meg: menjenek el! Hagyják el a várost!
 5-6-7. vers Hatalmas birodalom lesz majd, büszkeség lesz a rendszernek: önmagát
dicsőíti. Erről szól majd az egész. Megdöbbentő ez az önbizalom!
 8. vers Fontos megértenünk: az eljövendő birodalom gazdag, nagyszerű birodalom
lesz- rövid időre! Látjuk a felemelkedését, majd a bukását. Az emberek hatalmas
királyságokat építettek már fel. Gondoljatok csak Egyiptomra, Rómára. Lenyűgöző,
nagyszerű építményeket hoztak létre, szinte felfoghatatlan, hogyan is építették
meg. A romokban megleljük ezeket. Az Igén keresztül most a jövőbe tekinthetünk:
2
a babiloni rendszer magában foglalja mindazt, amire az emberiség történelme
folyamán képes volt saját erejéből. Tehát hatalmas lesz majd, a Római Birodalom
óta nem volt ilyen. Hatalmas lesz, és nagyon gazdag. Isten megengedi az
embereknek, amit akarnak a lázadó magatartással. De aztán egy nap alatt
lerombolja majd. János apostol idejében szinte elképzelhetetlen volt, hogyan
lehetséges ez :1 nap alatt! De Isten elhozza majd az ítéletét, kiemelkedik az
emberi zsenialitás, és aztán gyorsan véget is ér! Egyetlen nap alatt!
Istent nem ijeszti meg az ember hatalma, Őt nem nyűgözi le a világ hatalmas
birodalma! Egy szavával lerombolja majd, ez fog történni!
 9-10-11. vers Sírás és gyász lesz majd. Ez történt „kicsiben” szeptember 11-én, de
ez fog bekövetkezni ezerszer megszorozva, világméretekben. Amikor a világ
kereskedelmi központja elvesztett, dollármilliók vesztek el vele együtt, ez
megrázta a világ gazdaságát, ma is érezhető a hatása. Az egész város (Babilon)
elpusztul majd, tehát a végső kereskedelmi központ omlik össze majd.
Figyeljetek: te+ én, Krisztus követői, minket is ez a rendszer vesz körül. Nem a
csillagokról, a folyókról, a hegyekről-, a természeti környezetről van itt szó. Hanem
a gazdasági- kereskedelmi rendszerről. Most fog eljönni az egységesség, ennek a
lelkülete már ma is itt van. Ne kerüljünk/vonódjunk bele! A 4. vers bíztatása ránk
is vonatkozik, ma is igaz. A szerető Atya figyelmeztet: ne vessetek gyökeret ebbe a
rendszerbe! Te sem költöznél be abba a lakásba, nem aludnál ott nyugodtan, nem
vinnéd a bútoraidat oda, ahol az alap megrepedezett, előre tudod, hogy szét fog
esni!
Jakab 4: 1-4 „ Miért  harcoltok, vitatkoztok és veszekedtek egymással? Mert
folyton önző kívánságok dúlnak a szívetekben! Nagyon kívántok megszerezni
bizonyos dolgokat, de nem kapjátok meg. Ezért gyilkoltok, irigykedtek másokra, és
mégsem tudjátok megszerezni, amit szeretnétek. Veszekedtek és harcoltok, és
mégsem kapjátok meg, amit akartok, mert nem kéritek. Vagy ha kéritek is,
mégsem kapjátok meg, mert nem helyes indulattal kéritek. Hiszen csak arra
kellene, hogy önző módon magatok élvezzétek…”
Nem az állatvilágról, a csillagokról, a tengerpartról van itt szó. A világ
rendszeréről, a gazdasági- kereskedelmi rendszerről van itt szó. Ha ennek
részesévé leszel, Isten ellen leszel.
A Jelenések könyve 18. részben látjuk, hogy elpusztul, Isten ezt el fogja pusztítani.
1 János 2: 15-18  „ Ne  szeressétek ezt a világot, se a világ dolgait!...”
A szerető Atya inti a gyermekeit: ez szét fog esni! Ma is sok az Antikrisztus, ma is
ugyanaz az erő mozgatja őket, az ember rabságba kerül, az anyagi dolgok
rabságába kerül. Már ma is jelen van ez a gondolkodás. De sokan félre is értik, hogy
pontosan ez mit jelent? Nem azt kéri Isten, hogy vonuljunk ki a világból egy
elszigetelt helyre. Nem azt kéri, hogy ne legyen kapcsolatod a világgal, az
emberekkel. Nem az a fontos, hogy ne legyen közösséged a világgal! Jézus hív:
legyél a világ világossága, az élet sója! Jézus ezért imádkozik:
János 17: 15
Törékeny az egyensúly, amin járnunk kell. Ebben a világban vagy, de nem ebből a
világból való vagy. Figyelj, ha belevonódsz az anyagiasságba, erre figyelsz
legjobban, akkor ez lesz az identitásod meghatározója. Ha luxus-dolgokra vágysz,
ezt kergeted az emberek többségével együtt, (pénzt, házat, divatot,
3
ruházkodást…), evvel vagy főleg elfoglalva, vigyázz! Ez nem azt jelenti, hogy nincs
kapcsolatod az alapvető dolgokkal, hiszen fel kell öltöznöd, fontos az ételed, a
lakásod, szükséges lehet egy jármű, amivel munkába jutsz- ez mind része az
életünknek. Az Ige nem azt mondja, hogy szakítsuk meg ezt a kapcsolatot! Az a
kérdés, hogy mi a figyelmünk középpontja! Mit szeretünk? Az agape- szeretet
olyan, amely mindent felemészt, teljes odaszánást igényel. Odaszánod magad Isten
szeretetére. Ő mindig ránk gondol! Szeretete hatalmas! A farizeusok ilyen agape-
szeretettel imádták az emberek szeretetét. Tehát: mit dicsérünk?  Budapesten
szereti a világot a legtöbb ember. Mi nem eviálgból valók vagyunk. A világ
valóságos, szükséges dolgok is vannak, de nem ez a központi kérdés. Az
identitásunkat nem ez határozza meg. Már nem irányítanak ezek a világi dolgok, a
központ a lelki dolog! Isten kegyelme által, Őt megismerni! Az életem: egyre
közelebb kerülhessek Hozzá, Jézus Krisztusra figyelek, mi az Ő akarata, merre
vezet, mi a következő lépés? Nem az anyagi dolgok állnak az életem központjában,
bár vannak szükségleteim. De amikor a világban vagyok, nem a világ véleménye a
fontosabb. Isten véleménye számít! Ez lesz a fontos: az Ő vágyai számomra!
Szeretem!
Tehát a kereskedelem összeomlik majd, senki nem fog vásárolni többé.
 12. vers Az ékszerboltok tönkremennek egyetlen nap alatt. A textilüzletek is,
egyetlen nap alatt. A luxuscikkek- és eszközök is eltűnnek. Akkor kiderül: mindez
nem fontos az életben maradáshoz!
 13. vers Eltűnnek a parfümök, a különleges ételek.
 14. vers Eltűnik az autóipar, a szexuális szolgáltatások részlege.
Még egyszer: saját én-azonosságodat hol találod meg? Ha autódat, divatos ruháidat
elvennék, mi jellemezne téged? Ha nagy tragédia/ változás lenne, milyen változás
lenne az életedben? Nagy vagy kicsi? Ha Isten nem adja meg a finom dolgokat
számodra, úgy érzed, a diliházba kell vonulnod? Halálodon vagy, ha elromlik az
autódban a légkondi? Az áldás az életünkben, ha nem vagyunk ezek miatt az anyagi
dolgok miatt ennyire sebezhetőek. A történelemben volt már nagy tőzsdei válság,
amikor sokan öngyilkosok lettek, mert elveszítették befektetéseiket. A ruhájuk,
egészségük, ételük megvolt, mégis kilátástalannak fogták fel az életüket a
rengeteg pénz nélkül. Ha tehát bevonódsz a világ rendszerébe, a befektetéseidet
elveszni látod, és úgy gondolod: vége az életednek- veszélyesen közel bevonódtál a
világba.
A hamis Messiás, az Antikrisztus fogja ezt beindítani majd. A bélyeg rajta lesz az
embereken, a fontos a kereskedés, és a hatalmas gazdagság abban a rendszerben.
De az összeomlás is hatalmas lesz majd, mindenkit megérint. (Pásztorunk elmesélte
saját életéből a befektetése történetét.)
Valóban: hol a szívem? Isten kegyelméből, tudsz-e nevetni az anyagi
veszteségeiden?
Hogyan tudjuk ezt megvalósítani? Pl. minden évben odaadod másoknak, amire már
nincs szükséged. Ruhákat, eszközöket. Ha meghalok, csak az marad, amit azon a
héten használtam. Arra teremtettünk, hogy a dolgokat használjuk, az embereket
szeressük, Istent imádjuk. Nem fölcserélhetőek!
 Példab. 23: 17-18
4
1 Tim. 6: 6-10 Intés, figyelmezetés: legyen megelégedés az életünkben!
Természetesen élelemre, ruházatra szükségünk van, de az a legáldottabb
közöttünk, akinek a legkevesebbre van szüksége. Ő a legáldottabb, öröme
hosszantartó, ez a szív dolga.
 17-18. vers Az emberek kezdenek széthullani. Amiben bíztak, amiben a
biztonságukat hitték, akkor majd összeomlik. Mély gyászba esnek majd, szomorú
dolog, hogy ennyire szenvednek majd.
 20. vers Az anyagiasság ennek a világnak az útja. A döntéseket is a gazdasági
előnyök határozzák meg, nem az emberi jogok. A morális alapelveket is ezek
mozgatják, mert az  előnyös , a világ gazdaságának nyereséges. Sok-sok keresztény
hal meg napjainkban is a hite miatt. Pl. Kínában történnek atrocitások. De az
amerikai Szenátus semmit nem tesz ez ellen, mert a gazdasági felemelkedés
kívánatos. Nem éri meg tenni ellene!
Még egyszer: ebből a világból vagy? Ebben a világban vagy? Ide verted le a
gyökereidet? Isten elhozza majd ítéletét erre a rendszerre.
 21-24. vers Olvassátok el!
A jövő héten Jézus Krisztus eljöveteléről lesz tanítás. Halljuk majd, hogy eljön a
királysága, az Ő országa, az igazsága, Ő fog uralkodni. Ha most csalódott vagy, lépj
egy kicsit hátra: mit mond az Úr? Elégedett leszel, visszatér a lelki vágyódásod,
hogy Vele járj! Óvatosan kell beszélnem a politikáról és a vallásról. Ha nyíltan
beszélek, esetleg eltűnnek a barátaim, az emberek megharagszanak, mert
frusztráltak lesznek. Amikor Krisztus eljön újra, minden szükségletünk betöltetik.
Ha saját erődből próbálkozol, olyan, mintha egy elefántot próbálnál taszigálni.
Isten el fogja hozni az Ő igazságát.
Atyám, kérjük, hogy a mi szívünk Veled töltődjön meg! Téged szeressünk!